Místní část Liblice

Liblice jsou poprvé připomínány jako Lublice ve formuláři biskupa Tobiáše z Bechyně k roku 1289. V předhu­sitském období patřily k majetku pražského biskupství, později arcibiskupství. Pravděpodobně v roce 1418 zastavil arcibiskup Konrád z Vechty liblický poplužní dvůr Janovi Sekretáři ze Smržova, majiteli Kostelce nad Černými lesy, ale ten je držel pouze do 1. listopadu 1420, kdy padl v bitvě pod Vyšehradem. Po sekularizaci církevních statků na počátku husitské revoluce si Liblice přivlastnil Český Brod, v jehož držení zůstaly s výjimkou období kolem poloviny 15. století (v roce 1461 se vzpomíná jako majitelvsi husitský vojevůdce Jan Pardus z Vrátkova, který se v roce 1437 podílel na obléhání Českého Brodu) do roku 1623, kdy mu byl zkonfiskován majetek a prodán Karlovi z Lichtenštejna. Ten ves připojil k černokosteleckému panství, v jehož majetku pak Liblice zůstaly až do roku 1848.

 

Místní část Štolmíř

Na území dnešní obce měl podle Dalimilovy kroniky v 10. stol. dvorec Žitomíř kníže Václav (svatý). Dvorec chránil jednu z nejvýznamnějších raně středověkých obchodních cest – „Trstěnickou stezku“. V Dalimilově kronice se píše, že právě zde se podrobil zlický kníže Radslav z Kouřimi knížeti Václavovi; jiná tradice klade tuto událost na nedaleké hradiště v Přistoupimi.

Velkorysý půdorys Štolmíře nasvědčuje hypotéze, že když ve 13. století budoval Přemysl Otakar II. síť východočeských královských měst, pokusil se v roce 1268 o lokaci Žitomíře, která ležela den cesty jak z Prahy, tak z nových královských měst Kouřim i Kolín. Když však byla v roce 1268 povýšena pražským biskupem Janem III. Z Dražic trhová osada Biskupský (dnes Český) Brod v těsném sousedství Žitomíře na město, příhodnější geografická poloha biskupského města rozhodla o tom, že se pokus o lokaci Žitomíře nezdařil. Tato záležitost však není podložena v žádných písemných pramenech, tvrzení zformované PhDr. Milošem Dvořákem vychází pouze z nepřímých důkazů. Domnělou lokaci královského města může připomínat veliká obdélníková náves (97×81 m) a většina z 16 usedlostí, na které byly pozemky rozparcelovány již ve 13. století.

Královským majetkem však byla Žitomíř i v následujícím období, např. v roce 1283 se v listině krále Václava II. zmiňuje „Markt Sittemir“ a královský rychtář se zde zmiňuje ještě v roce 1371. K roku 1553 je doložena v Žitomíři první škola, vzpomínaná i později, například v roce 1669. V roce 1575 připadla obec, již jako Štolmíř, městu Český Brod a po konfiskaci městského majetku v roce 1623 se stala součástí černokostelecké panství.

Od roku 1964 je Štolmíř opět součástí města Český Brod.

 

Místní část Zahrady

Malá osada u Mlýnského rybníka, označovaná původně jako Podtuchorazské Zahrady a od roku 1869 jako Českobrodské Zahrady. První domky zde začaly vznikat na konci 18.století kolem staršího mlýna. Od roku 1880 jsou součástí města Český Brod a jmenují se pouze Zahrady.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist