51

(19 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Rozumný nápad, ale v našem městě se o otevřenosti psalo hlavně jen kolem voleb.....

52

(39 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Na stránkách http://www.ropid.cz/jizdni-rady/navrhy- … 5x494.html je zveřejněn návrh nového jízdního řádu 2011/2012....

53

(193 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Tak to jsem zvědavý na stanovisko pana starosty a následně na kroky zastupitelstva.....

Evžen Pospíšil

54

(193 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

V návaznosti na uvedené mne zajímá představa pana starosty o novém složení kontrolního výboru a o jeho kompetencích.

Děkuji

Evžen Pospíšil

55

(193 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Neznám příslušnou legislativu, ale nemohu věřit, že jsou možné omezení, o kterém píše pan starosta - provedená kontrola by šla zařadit do písmena b) zmíněného zákona ve zprávě k odvolání.
Kontrolní výbor bývá složen ze zástupců opozice, která má vždy v zastupitelstvu menšinu => nikdy nebude povolena pořádná kontrola.

PS. ve vyjádření k odvolání je na konci zmíněna nečinnost předchozího kontrolního výboru, a když je nyní aktivní, tak již nemá členy......

To jsme to dopadli.... Jinak je škodou, že zpráva kontrolního výboru nehodnotila úděsné prostředí naší nemocnice.

Evžen Pospíšil

56

(42 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Stanice Český Brod má ve službě vždy dva výpravčí. Při příjezdu a odjezdu vlaků sleduje situaci na perónech tzv. výpravčí vnější služby (většinou stoji v prosklené budce či před ní). Ten má ve svých pracovních povinnostech zajistit doprovod po služebním přejezdu. V případě, že se nepodaří tohoto zaměstnance přivolat "ručními posunky", lze ho přivolat zavoláním na tel. č. 972227711 či 972227715.
Co se týče číslování kolejí - Bc. Binko použil nádražácké číslování kolejí. Je jiné, než to, co je hlášeno cestujícím. Když vezmete tři hlavní nejvíce využívané koleje, tak prostřední má číslo 0, ta u perónu na Kolín má číslo 1 (a od ní směrem ke staniční budově jsou liché koleje), a ta na Prahu má číslo 2 a všechny další koleje směrem ke škvárovně mají sudá čísla.

57

(42 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vojtěch Pavel Traurig napsal:

Myslím, že v daném případě p. Binkovi křivdíte. Zde http://www.cesbrod.cz/forum/viewtopic.p … 82&p=2 naleznete soupis kroků, které v té věci činil, aniž by byl zastupitelem. Nevím, jak může řadový občan a od listopadu opoziční zastupitel zajistit vybudování podchodu pod tratí. Konečně bych z toho nevinil ani vedení města (které má nějaké kompetence), protože žába na prameni sedí zjevně v SŽDC. Jediná varianta, jak by to mohlo město zajistit, je celou stavbu zafinancovat ze svého; nejsem si jist, zda je to v možnostech obce.

Provozovatel dráhy (v tomto případě SŽDC) je povinen zajistit přístup na nástupiště a to je splněno. Takže zde ta žába nesedí. Případná další vylepšení komfortu pro občany města je na vedení našeho města. A jsme opět u financí, městského rozpočtu a příp. jeho priorit.

58

(33 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Děkuji jak za vysvětlující informace, tak i za zveřejněné zápisy.

59

(33 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

To Bc. Nekolný - děkuji za zveřejnění. Jak jste již předesílal, tak je to velmi obecné, ale lepší než nic - vím, že možnost ovlivňování rozpočtu není tak moc, jelikož jsou tam pevně dané výdaje, se kterými se nehne a peněz k volnému využití moc nezbývá. Věřím, ža ze nějakou dobu se k dokumentu vrátíme a zhodnotíme, co se již povedlo, co vypadá nadějně k realizaci.
Překvapilo mne, že i body, které můžete rozhodnout z pozice vedení radnice jsou obecné - např. Úřad - efektivní využívání prostředků z rozpočtu města  - jsou tím myšleny např. transparentní výběrová řízení na nákupy materiálu, transparentní podmínky při přidělování prostředků občanským sdružením? A úprava pracovních hodin - to je též věc k rozhodnutí z Vaší pozice.
Ale přesto opětovně za zveřejnění děkuji.

V některých předchozích bodech jste se omlouval za haštaření - mne naopak takováto otevřená diskuze přišla jako prospěšná. Předpokládám, že různé možnosti řešení se vyříkávají asi i na zastupitelstvu, ale bohužel z něho jsou stále informace naprosto minimální - v tom se dovolím připomenout před schválením rozpočtu s možností nákupu diktafonu - částka cca 1500,- Kč by se snad mohla někde najít.

Dále zde byl několikrát zmíněn rozpočet - měl bych k němu jeden dotaz - to jsme v roce 2010 tak špatně hospodařili, že několika organizacím doplácíme v rozpočtu roku 2011 za rok 2010 (či šlo o větší náklady či menší příjmy?).

Děkuji

60

(33 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážený pane Vlasáku,
dovolím si pár připomínek:
1. Mne těší, že i někdo další z koaličních zástupců, než jen pan starosta, sleduje diskuzní fórum Českého Brodu... Jelikož pan starosta po volbách již reaguje s výrazně menší intenzitou, což je ale se změnou funkce pochopitelné. A když se rozhlédnete více po diskuzním fóru i do míst, kde neragoval Váš politický protivník, tak najdete další témata, která čekají na reakce zástupců vedení města.
2. Vcelku je mi opravdu jedno, zda současné koaliční uskupení je zde 3 měsíce, nebo 45 let - souhlasím s JUDr. Traurigem - předpokládám, že volební program nebyl dnem voleb vyhozen....
3. K rozpočtu města - předpokládám, že v dnešních dnech již pracujete s relativně konečnou verzí - přeci není v zájmu měsa fungovat s provizoriem - a rady a zastupitelstvo se již jistě blíží.

Jinak se na slibovaný dokument těším, jelikož věřím, že po tříměsíčním zpracování půjde o kvalitní materiál.