71

(7 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Jen pro upřesnění k textu Mgr. Fokta - to, že se město v prodloužení podchodu ke Škvárovně snaží je vidět i z následujcíího zápisu: http://www.cesbrod.cz/item/usneseni-mim … tvo-mesta.
Hluk a příp. stěny - souhlasí informace Bc. Nekolného -
Veškerá řízení začínají stěžujícím si obyvatelem, jež má pocit, že hluk z železniční dopravy překračuje povolené meze. Svoji stížnost směřuje ke krajské hygienické stanici. Ta vyvolá řízení přímo na místě, na které je podána stížnost. Řízení se zúčastní stěžovatel, zástupce Krajské hygienické stanice, zástupce majitele drážní cesty tj. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a zástupce dopravce Českých drah, a.s. V případě předpokladu oprávněnosti stížnosti objedná zástupce krajské hygienické stanice u Ústavu zdraví provedení Měření hluku z železniční dopravy.
Jestliže jsou změřené hodnoty větší, než je v limitech dáno, jsou probírány možnosti řešení. Ve stručnosti lze vyspecifikovat tři druhy možných řešení:
1.    organizační opatření (úprava provozu drážní dopravy)
2.    drobné opravy drážní cesty
3.    investiční akce (protihlukové stěny, výměna oken apod.)
V případě, že i přes podniknutí prvních dvou bodů nedojde k úplné nápravě situace (= nedojde k dosažení hladiny hluku pod limitní hodnotu), začnou další jednání mezi účastníky řízení. V případě, že zástupce Krajské hygienické stanice uzná, že možnosti k řešení situace jsou finančně náročné a s ohledem k počtu osob postižených vyšší hladinou hluku, že jsou nerentabilní, může vydat časově omezené povolení.
Bez výše uvedeného postupu lze očekávat výstavbu protihlukových zdí až v momentě, kdyby se chystalo zvýšení traťové rychlosti v tomto úseku na 160 km/hod (v současnosti tu je 140 km/hod).

72

(121 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Michal Fokt napsal:

Jinak dnes musím konstatovat ten chodník v Klučovské od Škvárovny k zadnímu vchodu na nádraží byl zřejmě konečně protažen, ale tedy stihlo se to jen tak tak, než to roztálo big_smile

Dobrý den,
dnes jsem jel okolo, a žádné cedule "Zadní vchod na nádraží" jsem si nepřečetl. Ale je to vlastní riziko všech, kteří vstupují do provozované drážní cesty.....
Co se celkové situace se sněhěm týká, tak si též dovolím pár poznámek:
1. Zástupci technických služeb by mohli více komunikovat s místními společnostmi ohledně možnosti využití i jejich techniky. Např. na podzim se tu řešilo pravidelné "sněžení"  "zajištěné" ZZN. Úklid jistě přidělal práci i technickým službám, jelikož se nejednalo jen o výjezd z tohoto podniku. Tak proč mohlo domluvit využití jejich bagru. Plus jsou tu další stavební společnosti, které jistě neměli v době velkého sněhu mnoho pracovního využití na stavbách apod.
2. Úklid chodníku od nádraží do centra, který považuji za nejvíce využívaný vidím jako největší selhánítechnických služeb. Když samozřejmě odhlédnu od počtů, kolik tatrovek sněhu by to bylo (což tu někdo počítal - ovšem pozapomněl zmínit, kolik tatrovek sněhu se muselo odklidit ze silnic).
Plán úklidových činností je sice na webu zveřejněn (pořadí ulic a časové parametry pro úklid), ale pořadí úklidu chodníků jsem nikde nenašel.

Ale zároveň je nyní vidět selhávání majitelů domů, jelikož nebezpečí padání sněhu a ledu je z jejich střech. Takže kdyby nebyl úklid na městu, tak by situace byla stejná, nebo spíše horší, než letos, jelikož kdo by uklízel, tak uklízel i letos.

Takže berme věci tak jak jsou = reálně. A zkusme jen být možná trochu více připraveni na případné další nebezpečí.