71

(34 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Je velkou škodou, že zde zveřejněná studie nemohla být dělána s cílem, aby byla nějaká rekonstrukce provedena.
Ve studii jsou, dle mého názoru, zcela zbytečné atrakce, zbytečné rozdělení bazénu na dvě části, přemrštěné stavební činnosti.
Studie se odkazuje na hygienickou normu, což je Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jak z jejího znění vyplývá pro potřeby nekrytých umělých koupališť vůbec nepotřebuji šatny, ale stačí převlékací kabiny, na 100 návštěvníků 1 sprcha (= min. 2: muži/ženy).
Nebylo vůbec uvažováno o opravě současného bazénu s napojením na systém úpravy vody (hodnocení, že je zdevastovaný není důvodem pro nemožnost opravy).
I náklady na provoz jsou přemrštěné, co tam bude strojník v zimě 5 dnů v týdnu dělat? Je zde plánován byt správce, přičemž žádný správce není  ve mzdových nákladech plánován. Provozovatelem by mohly být Technické služby a funkce strojník může být jejich zaměstnancem, využitelným i pro jiné činnosti....
Náklady 4 miliony na parkoviště - cožpak nestačí parkoviště určené pro fotbalový klub, který od půlky června do konce srpna nemá žádné zápasy s větší návštěvností (netřeba zmiňovat, že po opuštění vyšších soutěží tomu tak, bohužel, nebude ani v jiných měsících).
Vybudování plotu za 2 miliony - to bude ze zlata?
Myslím si, že by velmi prospělo promyšlení varianty reálné rekonstrukce koupaliště+ i s možností využití areálu ve zbytku roku (pokud zde je třeba vybudovat větší budovu z důvodu potřeby prostoru pro čištění vody, tak si řekněme, zda by nebyla možnost nabídnout investorovi vybudovat např. bytový dům, ve kterém bude X bytů a základní prostory pro potřeby koupaliště), či nějaká podobná alternativa, která by snížila prvotní náklady na vybudování...

72

(7 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Jen pro upřesnění k textu Mgr. Fokta - to, že se město v prodloužení podchodu ke Škvárovně snaží je vidět i z následujcíího zápisu: http://www.cesbrod.cz/item/usneseni-mim … tvo-mesta.
Hluk a příp. stěny - souhlasí informace Bc. Nekolného -
Veškerá řízení začínají stěžujícím si obyvatelem, jež má pocit, že hluk z železniční dopravy překračuje povolené meze. Svoji stížnost směřuje ke krajské hygienické stanici. Ta vyvolá řízení přímo na místě, na které je podána stížnost. Řízení se zúčastní stěžovatel, zástupce Krajské hygienické stanice, zástupce majitele drážní cesty tj. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a zástupce dopravce Českých drah, a.s. V případě předpokladu oprávněnosti stížnosti objedná zástupce krajské hygienické stanice u Ústavu zdraví provedení Měření hluku z železniční dopravy.
Jestliže jsou změřené hodnoty větší, než je v limitech dáno, jsou probírány možnosti řešení. Ve stručnosti lze vyspecifikovat tři druhy možných řešení:
1.    organizační opatření (úprava provozu drážní dopravy)
2.    drobné opravy drážní cesty
3.    investiční akce (protihlukové stěny, výměna oken apod.)
V případě, že i přes podniknutí prvních dvou bodů nedojde k úplné nápravě situace (= nedojde k dosažení hladiny hluku pod limitní hodnotu), začnou další jednání mezi účastníky řízení. V případě, že zástupce Krajské hygienické stanice uzná, že možnosti k řešení situace jsou finančně náročné a s ohledem k počtu osob postižených vyšší hladinou hluku, že jsou nerentabilní, může vydat časově omezené povolení.
Bez výše uvedeného postupu lze očekávat výstavbu protihlukových zdí až v momentě, kdyby se chystalo zvýšení traťové rychlosti v tomto úseku na 160 km/hod (v současnosti tu je 140 km/hod).

73

(121 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Michal Fokt napsal:

Jinak dnes musím konstatovat ten chodník v Klučovské od Škvárovny k zadnímu vchodu na nádraží byl zřejmě konečně protažen, ale tedy stihlo se to jen tak tak, než to roztálo big_smile

Dobrý den,
dnes jsem jel okolo, a žádné cedule "Zadní vchod na nádraží" jsem si nepřečetl. Ale je to vlastní riziko všech, kteří vstupují do provozované drážní cesty.....
Co se celkové situace se sněhěm týká, tak si též dovolím pár poznámek:
1. Zástupci technických služeb by mohli více komunikovat s místními společnostmi ohledně možnosti využití i jejich techniky. Např. na podzim se tu řešilo pravidelné "sněžení"  "zajištěné" ZZN. Úklid jistě přidělal práci i technickým službám, jelikož se nejednalo jen o výjezd z tohoto podniku. Tak proč mohlo domluvit využití jejich bagru. Plus jsou tu další stavební společnosti, které jistě neměli v době velkého sněhu mnoho pracovního využití na stavbách apod.
2. Úklid chodníku od nádraží do centra, který považuji za nejvíce využívaný vidím jako největší selhánítechnických služeb. Když samozřejmě odhlédnu od počtů, kolik tatrovek sněhu by to bylo (což tu někdo počítal - ovšem pozapomněl zmínit, kolik tatrovek sněhu se muselo odklidit ze silnic).
Plán úklidových činností je sice na webu zveřejněn (pořadí ulic a časové parametry pro úklid), ale pořadí úklidu chodníků jsem nikde nenašel.

Ale zároveň je nyní vidět selhávání majitelů domů, jelikož nebezpečí padání sněhu a ledu je z jejich střech. Takže kdyby nebyl úklid na městu, tak by situace byla stejná, nebo spíše horší, než letos, jelikož kdo by uklízel, tak uklízel i letos.

Takže berme věci tak jak jsou = reálně. A zkusme jen být možná trochu více připraveni na případné další nebezpečí.