11

Re: Budoucnost Č. Brodu v následujících 4 letech

Pane Traurigu,

dovoluji si Vás požádat aby jste nepodával zavádějící informace.  Do této chvíle NEBYL rozpočet projednán koalicí, RM a ani ZM . Opravdu nevím, kde berete jistotu co v něm bude. To co jste Vy sám vyvodil a pochopil z volebních programů stran, prosím nepodsouvejte jako jejich koaliční program. 

S pozdravem

M. Vlasák

Re: Budoucnost Č. Brodu v následujících 4 letech

Pane Vlasáku,

v čem jsou informace zavádějící? Vycházím z návrhu rozpočtu, tak jak byl předložen, přičemž z návrhu cituji přesně. Pokud se dostupné materiály rozchází se skutečností, buďte konkrétní a opravte mne. Nepíšu co v rozpočtu bude (budu se samozřejmě snažit, aby vypadal jinak), ale píšu o tom, co v současném návrhu rozpočtu je. Předpokládám, že rozpočet nevznikal živelně bez koordinace rady.

O programových prioritách rád přestanu spekulovat, či Vám snad něco "podsouvat" - byť upozorňuji jen na to, co měla Vaše strana ve volebním programu - pokud sami předložíte programové prohlášení. Ve funkcích jste od začátku listopadu a když srovnám čas, který jste potřebovali na vytvoření koalice a čas, který potřebujete na sdělení programových priorit, pak je tento nepoměr zarážející.

Můj příspěvek primárně směřuje k tomu, že o hlavních cílech koalice není známo nic a návrh rozpočtu jde již do orgánů zastupitelstva k připomínkování. Pokud Vám připadá v pořádku, že se nejprve připraví rozpočet a až pak budou občané města informováni o záměrech rady, můj názor je opačný.

S pozdravem

V.P. Traurig

13

Re: Budoucnost Č. Brodu v následujících 4 letech

Pane Traurigu,


za zavádějící považuji informaci že víte co je v návrhu rozpočtu, přestože nebyl jak jsem uvedl projednán schválen.... Asi jste nečetl náš program pečlivě, ale opravdu jsme tam měli více než jeden bod :-) Mimochodem podle mě není podstatné, která osoba je ve funkci od listopadu, ale je podstatné, které uskupení je v koalici. Z toho člověk zajímající se odění v našem městě usoudí, kterým směrem se bude tato koalice ubírat. Možná jste si toho nevšiml,ale jedná se o mnohaletou spolupráci přesahující jedno volební období.   Nicméně těším se na Vaše podněty a dobré nápady pro zlepšení života v našem městě a rád je podpořím nejen v rozpočtu.

S pozdravem

M. Vlasák

14 Naposledy upravil: Michal Fokt (10.01.2011 20:41:00)

Re: Budoucnost Č. Brodu v následujících 4 letech

Martin Vlasák napsal:

Z toho člověk zajímající se odění v našem městě usoudí, kterým směrem se bude tato koalice ubírat. Možná jste si toho nevšiml,ale jedná se o mnohaletou spolupráci přesahující jedno volební období.

Tak třeba zrovna s lidovci jste myslím (oficiálně) v koalici poprvé smile (tedy alespoň co má paměť sahá - jaká přesně koalice byla v období 1998-2002 nevím). Jinak jen tak na okraj, trochu mi Vaše vyjádření připomíná to, co o budoucnosti říkali činovníci minulého režimu, hovoříce o "ještě hlubším prohloubení stávajících struktur", od reprezentanta pravicové strany to zní pravda trochu zvláštně smile I tak vám ale přeji ve vašich snahách o rozvoj města mnoho úspěchů smile

Re: Budoucnost Č. Brodu v následujících 4 letech

Martin Vlasák napsal:

Asi jste nečetl náš program pečlivě, ale opravdu jsme tam měli více než jeden bod :-)

Pane Vlasáku,

program ODS jsem četl pečlivě, proto jsem zmínil dva body, které mi přišly natolik důležité a konkrétní, aby je bylo možné uvést jako programové priority. Ale asi není příliš účelné vést tu debatu, zda já umím pozorně číst v letácích ODS nebo Vy počítat do dvou; stačí, když koalice zveřejní ono programové prohlášení, které přislíbil na přelom roku starosta města.

Martin Vlasák napsal:

za zavádějící považuji informaci že víte co je v návrhu rozpočtu, přestože nebyl jak jsem uvedl projednán schválen

Návrh rozpočtu byl minulý týden postoupen finančnímu výboru, jakožto poradnímu orgánu zastupitelstva a dnes radě. Nejen tedy že vím, co je v onom návrhu, ale je zcela relevantní vést o tomto návrhu debatu. Nevidím jediný důvod, proč bych měl otálet. Navíc mi připadá těžko uvěřitelné, že by návrh rozpočtu nevznikal minimálně za konzultací se starostou a místostarostou, tudíž předpokládám, že jistě měla koalice možnost své programové vize do návrhu rozpočtu včlenit. Pokud ne, je to chyba koaličních stran.

Martin Vlasák napsal:

Mimochodem podle mě není podstatné, která osoba je ve funkci od listopadu, ale je podstatné, které uskupení je v koalici. Z toho člověk zajímající se odění v našem městě usoudí, kterým směrem se bude tato koalice ubírat. Možná jste si toho nevšiml,ale jedná se o mnohaletou spolupráci přesahující jedno volební období.

Já se při vší úctě k Vám domnívám, že je podstatné obojí: tedy které uskupení tvoří koalici a jaké zástupce vyslalo do exekutivy. Přirozeně jsem si všiml, že spolupráce ODS, Perspektivy (nyní TOP 09) a "Za zájmy Českého Brodu" je dlouhodobá a pevná. Ale přesto jsem si dovolil doufat, že utužování této spolupráce není hlavní náplní koaličních stran. Protože pak jste přeci nemuseli psát žádný volební program, stačilo napsat "Za pevnější sepětí stávající rady" a vyrazit s tím do voleb. Pokud jste však volební program předložili, je naprosto normální, že na směřování obce v tomto volebním období usuzuji právě na základě těchto dokumentů.

Nicméně celou debatu můžete jednoduše ukončit tím, že zveřejníte onen programový dokument; s chutí do toho.

Martin Vlasák napsal:

Nicméně těším se na Vaše podněty a dobré nápady pro zlepšení života v našem městě a rád je podpořím nejen v rozpočtu.

To mám radost, dostanete příležitost hned na nejbližším jednání zastupitelstva :-)

S pozdravem

V.P. Traurig

Re: Budoucnost Č. Brodu v následujících 4 letech

Vážený pane Vlasáku,
dovolím si pár připomínek:
1. Mne těší, že i někdo další z koaličních zástupců, než jen pan starosta, sleduje diskuzní fórum Českého Brodu... Jelikož pan starosta po volbách již reaguje s výrazně menší intenzitou, což je ale se změnou funkce pochopitelné. A když se rozhlédnete více po diskuzním fóru i do míst, kde neragoval Váš politický protivník, tak najdete další témata, která čekají na reakce zástupců vedení města.
2. Vcelku je mi opravdu jedno, zda současné koaliční uskupení je zde 3 měsíce, nebo 45 let - souhlasím s JUDr. Traurigem - předpokládám, že volební program nebyl dnem voleb vyhozen....
3. K rozpočtu města - předpokládám, že v dnešních dnech již pracujete s relativně konečnou verzí - přeci není v zájmu měsa fungovat s provizoriem - a rady a zastupitelstvo se již jistě blíží.

Jinak se na slibovaný dokument těším, jelikož věřím, že po tříměsíčním zpracování půjde o kvalitní materiál.

Re: Budoucnost Č. Brodu v následujících 4 letech

Pospíšil Evžen napsal:

3. K rozpočtu města - předpokládám, že v dnešních dnech již pracujete s relativně konečnou verzí - přeci není v zájmu měsa fungovat s provizoriem - a rady a zastupitelstvo se již jistě blíží.

Návrh rozpočtu naleznete na úřední desce v sekci Oznámení. Takže můžete vidět, s jakou verzí bude rada na svém zasedání ve čtvrtek 13.1. pracovat. Jednání zastupitelstva je svoláno na 26.1. Mnoho času k připomínkám tedy není...

18

Re: Budoucnost Č. Brodu v následujících 4 letech

Pane Traurigu,

pochopitelně že rozpočet jako člen Rm a koalice mám  již delší dobu a věřte, že rozpočet 2011  se připravuje vlastně od počátku roku 2010 a to třeba i proto, že s tím souvisí dlouhodobě připravované projekty v návaznosti na dotační tituly, které jsou financovány v následujícím období.  To že jakýsi návrh rozpočtu byl předložen finančnímu výboru jsem opravdu nevěděl. Nicméně oba víme, že o definitivní podobně rozpočtu rozhodne ZM. A předcházet tomu budou výše zmiňované kroky, které se dějí. Takže pravděpodobně stejně jako Vy se těším na průnik názorů a společně sestavíme zodpovědný a realistický rozpočet našeho města.

Omlouvám se, že nyní neodpovím obšírněji s ohledem na pracovní povinnosti. Ale rád se podělím osobně  na RM případně v diskuzi na ZM.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

M. Vlasák

19

Re: Budoucnost Č. Brodu v následujících 4 letech

Vážení,
pouze pár poznámek.
Při jednáních o sestavení rady jsme projednávali jednotlivé oblasti a ústně došli k závěru, že vzájemná spolupráce je možná a názory na další fungování města se moc neliší.
Také prosím o nezavádění manýrů z velké politiky, kdy se politici neustále napadají a podezírají, na malém městě se přece známe a nemusíme na sebe zkoušet různé finty.
Občané města mají právo na představení jakéhosi programového dokumentu, kterým se bude řídit nová rada. Slíbil jsem, že jej přes vánoční svátky dám dohromady, ale svůj volný čas jsem spíš věnoval rodině. První návrh dokumentu jsem vypracoval až na začátku letošního roku a poslal jej partnerům k připomínkám. Předpokládám, že bychom se nad jeho konečným zněním mohli sejít ještě v tomto týdnu a okamžitě poté jej zde zveřejním.
Nicméně nečekejte žádné převratné myšlenky ani novinky, spíš se jedná o zbroušení hran a obecnější principy dalšího působení.
Rozpočet města bude zítra projednávat finanční výbor a příští středu svolávám na toto téma pracovní jednání zastupitelů. Na těchto fórech bude prostor na případné změny či doplnění. Samozřejmě již nyní je rozpočet vyvěšen zveřejněn a může se k němu vyjádřit kdokoliv.
Avšak na veřejném jednání zastupitelstva bych přijímání změn nedoporučoval. Tam bychom rozpočet měli přijmout jako celek či jej odmítnout.
Rozpočet byl navržen jako úsporný a tak například v investičních výdajích jsou uvedené akce již smluvně zajištěné, neodkladné či spolufinancované z dotací. Podle mého názoru není moc prostoru pro radikální zásahy. 
S přáním hezkého večera
Nekolný

Re: Budoucnost Č. Brodu v následujících 4 letech

Vážený pane starosto,

myslím, že nikdo zde nečeká koaliční smlouvu, což je zřejmě onen písemný dokument, který označujete jako výsledek manýrů z velké politiky. Vůbec ne, jsem si vědom, že jste nesestavili krajskou či celostátní koalici. Nicméně co já bych očekával je alespoň excelová tabulka, ve které bude uvedeno např. následující:

úkol: připravit plán investic do r. 2016
termín: xxxx
zodpovídá: radní XY

To mi připadá jako elementární záležitost, kterou by koalice měla předložit. Tím nijak nehovořím za pana Pospíšila, který toto vlákno založil a který jistě k tomu bude mít co říci.

Přiznám se, že mne překvapuje, pokud programový dokument má být "zbroušením hran a obecnějšími principy dalšího působení." Právě na malém městě bych od rady očekával naprosto konkrétní kroky a termíny. Ale ono to asi bude spíš vycházet z představy radního Vlasáka, že o směřování obce si může každý občan udělat názor především podle toho, jaké subjekty v radě zasedly, než z nějakých programových dokumentů.

Co se rozpočtu týče: když pominu určitou nelogičnost, že se finanční výbor zabývá rozpočtem PŘED jednáním rady (jak jsem pochopil z vyjádření p. Vlasáka, dostal výbor jen "jakýsi návrh" který může na radě dojít zásadních změn), připadá mi zvláštní, že možnost k připomínkám dáváte na uzavřeném semináři zastupitelstva, přičemž na veřejném zasedání bude možno buď rozpočet en block přijmout či odmítnout. Tím nijak nezpochybňuji legalitu tohoto postupu; já mám prostě raději otevřenou debatu, než uzavřenou, zvláště pak pokud se týká strategických dokumentů. A mnohem více zarážející je, že rozpočet je schvalován předtím, než je předložen jakýkoliv seznam kroků, které chce rada v nadcházejícím volebním období učinit, tedy dříve, než koalice informuje, jak chce realizovat své závazky z volebních programů; vím, že to není zase tak problém ODS, protože Váš program byl velmi obecný a spíše rekapituloval minulé čtyři roky. Bohužel jiní radní sem nepřispívají vůbec, nebo jen minimálně a na zastupitelstvu za radu mluvíte prakticky jen Vy, takže tu výtku směřuji na Vás. 

Předložíte-li tedy jen jakýsi soupis obecných vizí a obroušených hran, nepovažujte za křivdu či snad šíření dezinformací, když Vám začne opozice připomínat, co měly koaliční strany v programu.

I Vám přeji hezký večer.

Traurig