Re: Nemocnice

Petr75 napsal:

Děkuji, neměl jsem na mysli to odvolání, ale květnové zasedání, které jste zmiňoval ve svém předchozím příspěvku.

Další zasedání zastupitelstva je plánováno na středu 4.5.; tam se však již nebudou probírat zprávy, o kterých se zmiňujete, protože byly projednány právě 23.3. Předmětem jednání by měl být zápočet investic provedených Českobrodskou nemocnicí vůči dluhu, který tato společnost má, zřejmě dojde i na poměrně širší diskusi ohledně dalšího fungování tohoto subjektu.

32

Re: Nemocnice

mě by zajímalo jak je možné ze společnost PP Hospitals dluží docela velké částky a zastupitele atd.…předstírají se, že se nic neděje (lépe řečeno dloho se předstíralo)...a když už do toho někdo začne štourat (opozice nebo občané), hnedle má pan starosta argumenty proč to tak není anebo proč město (nebudu jmenovat jednotlivce to mě nepřísluší) ve svém rozhodováni postupovalo, jak postupovalo atd.
Buďte prosím transparentní a věcní zveřejněte informace ohledně celého fungování a vysvětlete všechny dotazy obyvatel města a opozice. Nebo je zde něco co skrýváte……a nechcete aby se Vám na to přišlo?....

hezky den
STR654

33

Re: Nemocnice

Není co skrývat a mnoho věcí tady již zaznělo.

34

Re: Nemocnice

Tedy tato debata, to je dost smutné a zároveň varující čtení. Asi se raději přesunu na server Spolužáci.cz.

Born stupid? Try again!

Re: Nemocnice

Dobrý den všem,

ještě jednou zpětně k důvodům, pro které byl kontrolní výbor odvolán

1)    Kontrolní výbor prý překročil pravomoce tím, že bez zvláštního pověření kontroloval činnost výborů a rady z minulého volebního období. Zejména pan místostarosta Janík velmi horlil proti tomuto postupu, nazval kontrolní výbor neřízenou střelou. Se závěry jsme nesouhlasil, obrátil jsem se s žádostí o výklad na Ministerstvo vnitra ČR, to potvrdilo, že v daném případě kontrolní výbor žádné pověření nepotřeboval, pravomoci nepřekročil. Stanovisko je zde http://cosedejevceskembrode.webzdarma.c … ovisko.pdf
2)    Kontrolnímu výboru bylo vyčítáno, že neinformoval radu v dostatečném předstihu o svých závěrech. Zde je jednoznačný doklad, že starosta byl informován o obsahu zprávy ještě před zasedáním KV http://cosedejevceskembrode.webzdarma.c … ekolny.pdf

Takže shrnuto: KV byl odvolán na základě zcela jednoznačně účelových argumentů. Oproti tomu jsme v situaci, kdy člen rady města skutečně překročil své pravomoci (viz podepsání dohody o zápočtu bez pověření) a kdy rada města skutečně odmítá podat informace v zákonné lhůtě (viz žádost o vysvětlení započítaných nákladů v tomtéž případě) – vše řešeno zde http://www.cesbrod.cz/forum/viewtopic.php?id=657

V daném kontextu působí prohlášení vedení města o transparentní radnici opravdu legračně.

Hezký den.

Traurig

Re: Nemocnice

Tak to jsem zvědavý na stanovisko pana starosty a následně na kroky zastupitelstva.....

Evžen Pospíšil

37

Re: Nemocnice

oni v tom umí chodit, pochybuji, že se něco bude dít ....

38

Re: Nemocnice

Prokura nemocnice sedá v radě města. Ten by nedopustil žádnou nepravost. Není co skrývat, ale mnoho věcí tu ještě nezaznělo. Vy nám křivdíte.

Born stupid? Try again!

39

Re: Nemocnice

Koukam, ze kolega Pivas je vtipalek

Re: Nemocnice

Pospíšil Evžen napsal:

Tak to jsem zvědavý na stanovisko pana starosty a následně na kroky zastupitelstva.....

Evžen Pospíšil

Dobrý den,

koukám, že jste se moc nedozvěděl, stejné reakce - tedy intenzivního mlčení - jsem se dočkal i já.

Snad se více dozvíme alespoň v otázce dalšího osudu nájemného v nemocnici. K 31.3.2011 totiž skončil poslední dodatek k nájemní smlouvě řešící snížení nájemného v období 1.1.2011 - 31.3.2011 na 20.000,- Kč měsíčně, to znamená, že od dubna by už mělo být hrazeno původně vysoutěžené nájemné tedy cca 690.000,- Kč čtvrtletně. Návrh Českobrodské nemocnice je platit právě oněch 20.000,- Kč měsíčně (tedy desetinu původního nájemného) a to formou vlastních investic. Zatím se nikdo z rady nevyjádřil, jak se k tomu hodlá vedení města postavit.

Hezký den

Traurig