31

(0 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Prosím o aktualizaci http://www.cesbrod.cz/category/terminy- … upitelstva
Děkuji
Evžen Pospíšil

32

(142 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Jakub Nekolný napsal:

Evžene, no to je zase blábol!

Proč to stavíte do politické roviny, jak ta strašná koalice válcuje nebohou opozici, když sám víte, že to tak vůbec není. Na zastupitelstvu se často hlasuje "napříč" jednotlivými uskupeními na základě věcného přístupu k problému. Mimochodem byste už mohl vědět, že zastupitelstvo rozhoduje tzv. kvalifikovanou většinou tedy většinou všech svých členů. To znamená, že při neúčasti vlastně jednotlivé body nepodpoříte, protože pro přijetí usnesení je pořád potřeba 11 hlasů. Čili na zasílání omluv opozice je blbost čekat.

V nemocnici také nejde 20 "mega" do chodeb, ale do nových výtahů, sociálních zařízení, odvlhčení budovy, venkovních příjezdů pro sanitky a pacienty a dalších nutných prací. Byl jste někdy třeba na rentgenu? Také se nejednalo o fiasko, protože pro návrh hlasovali i opoziční zastupitelé, ale kvůli malé účasti návrh o jeden hlas neprošel. Jsem přesvědčen, že v říjnu již schválen bude.

Ale zpět ke koupališti, veřejná diskuze už probíhá i na můj vkus docela dlouho a ani na radě na to nemáme jednotný názor. Veřejné projednání se také již uskutečnilo, ale klidně můžeme uspořádat další. Ale ve finále to bude zase zastupitelstvo, které bude muset rozhodnout, zda má areál zůstat v majetku obce nebo se má prodat a případně komu. Osobně zastávám názor, že by na daném místě mělo být koupání v nějaké formě zachované.

Situace není tak jednoduchá, jak se tady snažíte podat, avšak vám jde patrně je o to, hodit jedovatou slinu a on ten nějaký flek zůstane.

P.S. Vedení města není stále stejné. Všichni radní a pan místostarosta Klinecký jsou ve funkcích první volební období, pan místostarosta Janík druhé, jen já jsem ve vedení města páté volební období. Tak buďte chlap a přiznejte, že vám leze na nervy má osoba a neschovávejte to za termín "stále stejné vedení".

Dobrý večer,
budu se snažit držet tématu tohoto diskuzního bodu, ale třemi větami zareaguji na ostatní.
Ano, máte pravdu, že omluvy opozičních zastupitelů neohrozí prosazení, jen to hlasování vypadá jasněji. Budu chlap a otevřeně napíšu, že mi neleze na nervy Vaše osoba. Kritizoval jsem, kritizuji a vyjadřuji se k věcem, které se mi nelíbí ať už je ve vedení města ta či ona konkrétní osoba - jsou rozhodnutí, která dlouhodobě nemají na vývoj města vliv a rozhodnutí, která jsou nevratná - jako např. prodej nemovitého majetku a tady je třeba se ozvat neprodleně a nahlas. Na to však bude větší prostor příští rok, až budou před volbami jednotlivá uskupení přesvědčovat občany města o svých záměrech a tezích další správy města.

Ale zpět k tématu. K reakci mne vedlo Vámi uvedené "o prodeji ještě není rozhodnuto, ale rada jej zastupitelstvu doporučuje" - opomenu nyní, že dle zveřejněných usnesení rady tomu tak ještě není (usnesení č. 252/2017 Vyhlášení záměru na prodej pozemků v k.ú. Český Brod (koupaliště) pouze ukládá odboru rozvoje projednat....), ale když už Rada něco doporučí, tak v devadesáti procentech případů (přijdete-li všichni, či nedojde-li ke změně postoje jednotlivých radních na základě proběhlé diskuze) to v Zastupitelstvu je schváleno též. A pak už prostor pro změnu není.

Jsem rád, že jste ve své reakci uvedl svůj osobní postoj k probírané věci, názory ostatních se dozvíme až při hlasování, jelikož jak už se stalo nedobrým zvykem, tak zápisy z rady jsou zveřejňovány s výrazným časovým zpožděním (většinou až po uplynutí vyvěšeného záměru či po projednání na zastupitelstvu).

Dovolím si drobnou rekapitulaci a prosím o případnou korekci či doplnění, pokud jsem na něco zapomněl:
1. Rada města usnesením č. 118/2016 ze dne 13. 4. 2016 vyhlásila záměr pronájmu pozemku s termínem dodání nabídek do 23. 5. 2016 (http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement)

2.  Rada města usnesením č. 280/2016 ze dne 13. 7. 2016 pověřila, po vyhodnocení dvou obdržených nabídek (SK Český Brod a Aquaponie) odbor rozvoje jednáním a přípravou smlouvy o výpůjčce s SK Český Brod
http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement

3. V zápisu Rady města ze dne 7. 9. 2017 je zmínka o jednání JUDr. Markové se zástupcem SK Český Brod panem Holým s úkolem pro odbor rozvoje připravit smlouvu
http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement

4. V zápisu Rady města ze dne 5. 10. 2017 je odstavec o možnostech fotbalového hřiště (UMT) s biotopem. Zmíněna i myšlenka biotopu (koupaliště) z Pivovarského rybníka, ovšem bez přesnější finanční náročnosti.
http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement

5. Rada města usnesením č. 6/2017 ze dne 11. 1. 2017 zapůjčila společný pozemek pod betonovými tribunami u hřiště fotbalovému klubu a v zápisu je zmíněno upozornění JUDr. Markové, že koupaliště není dořešeno. http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1438986

6. V zápisu Rady města č. 2/2017 ze dne 25. 1. 2017 na připomenutí úkolu výpůjčky koupaliště JUDr. Marková uvedla, že příprava byla pozastavena. Zároveň je v tomto zápisu uvedeno, že návrh řešení bude předložen na dalším jednání Rady města – nebyl..
http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement
7. Na oficiální profil města Český Brod je dne 3. 5. 2017 zveřejněna varianta hřiště s UMT a biotopem. K tomu se vede volná diskuze do 14. 3. 2017 (dnešní nový komentář do toho nepočítám).
https://www.facebook.com/12332283787653 … mp;theater

8. V zápisu Rady města č. 6/2017 ze dne 15. 3. 2017 Mgr. Janík připomíná úkol výpůjčky koupaliště. Bez zapsané reakce....
http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement

9. Rada města usnesením č. 252/2017 ze dne 2. 8. 2017 ukládá odboru rozvoje projednat záměr prodeje koupaliště s SK Český Brod a s TJ Slavoj Český Brod. Zápis zatím nezveřejněn...
http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement


Také Vám chybí činnost mezi pronájmem (výpůjčkou) a prodejem? Zdá se vám, že se skoro nic nedělalo? Nechybí květnové diskuzi na facebooku nějaký závěr – ne nechybí – prostě se dostalo na tradiční prodej a s koupáním bude konec – ne vlastně ještě ne – ještě o tom bude rozhodovat zastupitelstvo.... No a dle názoru pana starosty se veřejnost již vyjádřila dost :-( 
Předem se omlouvám, za tento delší blábol – pevně věřím, že pan starosta či jiný zástupce vedení města to velmi duchapřítomně objasní.

33

(142 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Jakub Nekolný napsal:

O prodeji ještě není rozhodnuto, ale rada jej zastupitelstvu doporučuje. O prodeji nemovitého majetku musí vždy rozhodnout zastupitelstvo města. Do programu říjnového zasedání patrně tato záležitost zařazena nebude.

Koaliční strany mají v zastupitelstvu většinu a bez ohledu na názor opozice mají možnost prodej schválit (na zastupitelstvo to pújde, až bude koaliční šik kompletní, či opozice zašle více omluv - přeci jen nechťějí opakovat faux pas s neschválením oprav chodeb za 20 mega v nemocnici na srpnovém zastupitelstvu). K odkazu zmíněném výše soucasné kroky koalice vcelku korespondují - "chci to prodat, vím komu to chci prodat. ale co na to veřejnost? tak si nechám za, většinou, městské peníze zpracovat megalomanský projekt. Ovšem nejsou na to zdroje, tak nezbude nic jiného, než prodat.....".  Zdá se Vám, že to již v historii našeho města někdy takto bylo u jiných městských majetků? Podobnost jistě náhodná. Jen vedení města stále stejné.

Ješté Vás překvapuje, že byl zveřejněn nějaký záměr, proběhla nějaka diskuze na facebooku a bez jakéhokoliv závěru k tomu, či větší veřej é diskuze Rada města rozhodne o nabídnutí k prodeji?

34

(1 odpovědí, posláno do Odpadové hospodářství)

Je nějak řešen úklid silnic a chodníků, které jsou v nepěkném stavu od jízd stavebních strojů OC Pila? Děkuji

35

(32 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Jake byly preference jednotlivych zastupcu vedeni mesta pri volbe, kde ma byt instalovano prvni usekove mereni, lze nalezt v tistene podobe zde: http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement a ve zvukove podobe zde: https://youtu.be/OWT5HWvLNkQ?list=PL3QK … z3ZgcMP3d8 ...

36

(25 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Tato měření provádí Městská policie na základě Veřejnoprávní smlouvy o měření rychlosti - seznam obcí včetně povolených míst naleznete zde: http://www.cesbrod.cz/category/mereni-rychlosti

37

(77 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Pane doktore,
opětovně si dovoluji připomenout,  že je třeba vycházet z reálných faktů.

Je zbytečné se opět rozepisovat o způsobu vysoutežení nového provozovatele.  Zástupci SNK Českobroďák přišli s návrhem zrušení a opětovného vypsání soutěže,  takže o tom,  že by tam měl zůstávat předchozí provozovatel nikdy nebylo uvedeno ani myšleno.  Následně jsme deklarovali,  když náš návrh neprošel,  že odpovědnost za tento výběr mají ti zastupitelé,  kteří nesouhlasili s naším návrhem a je logické,  že i následné převodní smlouvy apod.  nepodpoříme.

Co se týče rozčilovaním se nad nicneděláním města nad další pohledávkou,  tak už rozumím,  že v tomto městě se problémy snaží řešit až těsně před volbami,  tak asi je ještě dost času...

O držení si stanovisek bychom mohli diskutovat dlouze např. o tom,  jak nepodpoříte  rozpočet města,  jelikož se Vám nelíbí deficit,  ale s rozpočtovými opatřeními,  které nic na deficitu nemění,  nemáte problém...Evžen Pospíšil

38

(77 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vojtěch Pavel Traurig napsal:

Dobrý den všem,

podle informace, kterou sdělil starosta města na posledním jednání zastupitelstva, město dne 5.6. obdrželo částku 13.5 milionu korun od nového provozovatele.

Tvrzení odpůrců tohoto převodu, že byla vybrána "nemajetková firma" (pacient), eventuelně, že se jedná o tunel a bílého koně (lepšíbrod) se nakonec ukázala jako zcela lichá. Stejně tak hlasitý křik proti zajištění pohledávky směnkou (Chuck) se nyní jeví jako zcela nepochopitelný - zajištění se nemuselo vůbec realizovat.

Osobně mám pochopitelně z tohoto výsledku radost, pro město to znamená vyřešení dlouhého bolavého problému a pro mne osobně to znamená splnění předvolebního slibu, který jsme dali už v roce 2010 (byť samozřejmě hlavní podíl na tom má vedení města, nikoliv jeden opoziční zastupitel).Nepochopitelně mělo toto řešení i své odpůrce, zastupitelé Málek, Petrásek, Kokeš, Havlíček a Šmejkalová dělali vše pro to, aby město zmíněné peníze nedostalo a nemocnice zůstala v rukou pana Vojtíška. 

Příjemný den

Traurig

Pane doktore,
LŽETE.

Žádný zastupitel z SNK Českobroďák nikdy nehlasoval a nečinil nic pro to,  aby nemocnici nadále provozoval Ing. Vojtíšek.

Je pravdou, že jsme nevěřili, že dojde k úhradě dlužné částky - také na středečním zastupitelstvu Mgr. Havlíček pogratuloval vedení města k získání smluvené částky, ale Vámi uvedené tvrzení je sprostou lží.

Jinak bych si Vám dovolil připomenout, že v roce 2010 jste se nedostal do zastupitelstva sám, ale byli jste z Vaší kandidátky 4, a ani váš program neodpovídal Vámi uvedenému:
viz citace z http://www.cesbrod.cz/media/4/03_word/V … FINAL.doc:
   Zdravotnictví, sociální oblast, školství
     1.    řešení situace s nemocnicí ve spolupráci s krajem; provedení detailního auditu smluvních vztahů, a to včetně výše nájemného
     2.    vybudování nové mateřské školy v Liblicích
     3.    oprava základních škol v městě včetně školní jídelny

A co se týče aktuálních předvolebních předsevzetí, tak ty jsou asi raději z Vaší strany vypnuté - viz odkaz na http://www.cesbrod.cz/item/kandidatni-l … pro-mesto. A v předvolebním zpravodaji také (asi raději) nic k nemocnici nebylo uvedeno: http://www.cesbrod.cz/media/pdf/cbz/2014/cbz_092014.pdfJinak bych Vás rád informoval, že smluvní vztah s novým provozovatelem neskončil zaplacením slíbené částky za převedenou pohledávku, ale de facto začal, proto jsem ve velkém očekávání dalšího vývoje služeb poskytovaných ať už tímto nájemcem či dalšími, včetně plnění smluvních povinností. Velkoústých prohlášení jsme v našem městě zažili již dříve vč. těch, kde se na tom aktivně podílel zástupce současného nájemce (http://www.medireco.cz/spolecnosti.html). Ale věřím, že tentokrát nás čeká zářivá budoucnost. Možná můžeme využít věšteckého umu nového provozovatele, jelikož již po pár měsících provozování nemocnice v Českém Brodě si je jist ročními tržbami (http://www.medireco.cz/spolecnosti.html).

PS1. Věřím, že liknavost města při získávání zbývajících dlužných částek od Ing. Vojtíška byla jen zdánlivá a snad ani nemohou být myšlena vážně slova o tom, že k soudu se to dává až když končí promlčecí lhůta - pokud ano, tak pak už se těžko nějaké finanční částky vrátí (a v tomto případě se jedná již o více než 1 000 000 Kč...).

PS2. Nejste opoziční zastupitel - jste sice nepodepsaný, ale o to snaživější 12. koaliční zastupitel (a když náhodou nějaký zastupitel z uskupení, které tvoří Radu města, tak se dostanete i na 11. místo :-)  ).

Držme se prosím nadále v diskuzi reálných faktů [tj. dle slovníku cizích slov = (zjištěná ověřená jednotlivá) skutečnost, událost, výsledek, pravdivý poznatek, údaj], a ne toho, co jste v tomto Vašem příspěvku předvedl.

Přeji příjemný víkend

Evžen Pospíšil

39

(25 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážený pane tazateli,
nic Vám nebrání se též s panem Havlíčkem sejít a můžete sám zhodnotit.

Mějte příjemný den

40

(25 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážená paní,
obávám se, že máte chybné informace.
1. Městská policie města Český Brod je přímo podřízena starostovi města tj. nyní Bc. Nekolnému.
2. Mgr. Havlíček má dlouholeté zkušenosti v oblasti policie a zajišťování bezpečnosti veřejného pořádku. O jeho erudici v této oblasti svědčí i to, že ačkoli je opozičním zastupitelem, tak byl Radou města (tj. koaličními zástupci) zvolen předsedou komise bezpečnosti (http://www.cesbrod.cz/group/komise-prevence-kriminality). Více informací o něm lze získat na jeho profilové stránce: http://snk.ceskobrodak.cz/kandidati/jiri-havlicek/ - lze plně využít i tam uvedených kontaktních údajů.
3. Pokud je mi známo, tak bylo navrhováno, aby strážnici měli napevno noční služby všechny pátky a soboty (tj. celou noc) a pokrývali svou činností veškeré denní doby  +  odpolední do 23 hod. (nyní mají služby nepravidelně).  Průběžně by docházelo k vyhodnocování této varianty.
Měl jsem možnost zúčastnit se několika jednání ke zpracovávané koncepci Městské policie, a všichni zástupci (bez ohledu na to jakou skupinu občanů města zastupovali) deklarovali cíl: mít zde Městskou polici v takovém početním stavu, který by umožňoval  zajištění služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu.