Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Odbory - Územně analytické podklady

4. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2016

Textová část
Podklady pro rozbor udrzitelneho rozvoje Podklady_pro_rozbor_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf 3568 kB
Rozbory udržitelného rozvoje Rozbory_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf 1727 kB
Vyváženost územních jednotek Vyvazenost_uzemnich_jednotek_2016.pdf 223 kB
Grafická část
Problemový výkres problemovy_vykres_2016.pdf 3215 kB
Výkres hodnot vykres_hodnot_2016.pdf 6342 kB
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_2016.pdf 7008 kB
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_2016.pdf 5099 kB
Výkres záměru vykres_zameru_2016.pdf 3863 kB 
Technická infrastruktura
Elektrické stanice elektricke_stanice_2016.pdf 1437 kB
Elektronické komunikační zarízení elektronicke_komunikacni_zarizeni_2016.pdf 725 kB
Komunikační_vedení komunikacni_vedeni_2016.pdf 1015 kB
Nadzemní a podzemní vedení el. soustavy nadzemni_a_podzemni_vedeni_el_soustavy_2016.pdf 2577 kB
Produktovod produktovod_2016.pdf 725 kB
Ropovod ropovod_2016.pdf 727 kB
Síť kanalizačních stok sit_kanalizacnich_stok_2016.pdf 2230 kB
Technologický objekt čistení odpadnich vod technologicky_objekt_cisteni_odpadnich_vod_2016.pdf 1471 kB
Technologický objekt zásobování plynem technologicky_objekt_zasobovani_plynem_2016.pdf 1453 kB
Technologický objekt zásobování vodou technologicky_objekt_zasobovani_vodou_2016.pdf 1450 kB 
Vedení plynovodu vedeni_plynovodu_2016.pdf 1535 kB 
Vodovodní siť vodovodni_sit_2016.pdf 2241 kB

4. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2016

Textová část
Podklady pro rozbor udrzitelneho rozvoje Podklady_pro_rozbor_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf 3568 kB
Rozbory udržitelného rozvoje Rozbory_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf 1727 kB
Vyváženost územních jednotek Vyvazenost_uzemnich_jednotek_2016.pdf 223 kB
Grafická část
Problemový výkres problemovy_vykres_2016.pdf 3215 kB
Výkres hodnot vykres_hodnot_2016.pdf 6342 kB
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_2016.pdf 7008 kB
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_2016.pdf 5099 kB
Výkres záměru vykres_zameru_2016.pdf 3863 kB 
Technická infrastruktura
Elektrické stanice elektricke_stanice_2016.pdf 1437 kB
Elektronické komunikační zarízení elektronicke_komunikacni_zarizeni_2016.pdf 725 kB
Komunikační_vedení komunikacni_vedeni_2016.pdf 1015 kB
Nadzemní a podzemní vedení el. soustavy nadzemni_a_podzemni_vedeni_el_soustavy_2016.pdf 2577 kB
Produktovod produktovod_2016.pdf 725 kB
Ropovod ropovod_2016.pdf 727 kB
Síť kanalizačních stok sit_kanalizacnich_stok_2016.pdf 2230 kB
Technologický objekt čistení odpadnich vod technologicky_objekt_cisteni_odpadnich_vod_2016.pdf 1471 kB
Technologický objekt zásobování plynem technologicky_objekt_zasobovani_plynem_2016.pdf 1453 kB
Technologický objekt zásobování vodou technologicky_objekt_zasobovani_vodou_2016.pdf 1450 kB 
Vedení plynovodu vedeni_plynovodu_2016.pdf 1535 kB 
Vodovodní siť vodovodni_sit_2016.pdf 2241 kB

Návrh 4. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2016

Textová část
 Podklady pro rozbor udrzitelneho rozvoje Podklady_pro_rozbor_udrzitelneho_rozvoje_navrh_2016.pdf 3567 kB
 Rozbory udržitelného rozvoje Rozbory_udrzitelneho_rozvoje_navrh_2016.pdf 1723 kB
Grafická část
Problemový výkres problemovy_vykres_navrh_2016.pdf 3191 kB
Výkres hodnot vykres_hodnot_navrh_2016.pdf 6399 kB
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_navrh_2016.pdf 7055 kB
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_navrh_2016.pdf 5110 kB
Výkres záměru vykres_zameru_navrh_2016.pdf 3781 kB 
Technická infrastruktura
Elektrické stanice elektricke_stanice_2016_navrh.pdf 1436 kB
Elektronické komunikační zarízení elektronicke_komunikacni_zarizeni_2016_navrh.pdf 724 kB
Komunikační_vedení komunikacni_vedeni_2016_navrh.pdf 1015 kB
Nadzemní a podzemní vedení el. soustavy nadzemni_a_podzemni_vedeni_el_soustavy_2016_navrh.pdf 1859 kB
Produktovod produktovod_2016_navrh.pdf 725 kB
Ropovod ropovod_2016_navrh.pdf 727 kB
Síť kanalizačních stok sit_kanalizacnich_stok_2016_navrh.pdf 1513 kB
Technologický objekt čistení odpadnich vod technologicky_objekt_cisteni_odpadnich_vod_2016_navrh.pdf 1470 kB
Technologický objekt zásobování plynem technologicky_objekt_zasobovani_plynem_2016_navrh.pdf 1452 kB
Technologický objekt zásobování vodou technologicky_objekt_zasobovani_vodou_2016_navrh.pdf 1449 kB 
Vedení plynovodu vedeni_plynovodu_2016_navrh.pdf 1534 kB 
Vodovodní siť vodovodni_sit_2016_navrh.pdf 2229 kB

3. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2014

Textová část
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje rozudroz2014.pdf 3356 kB
Rozbor udržitelného rozvoje podudroz2014.pdf 804 kB
Grafická část
Problémový výkres 2014 probvyk2014.pdf 3294 kB
Výkres hodnot vykhod2014.pdf 6469 kB
Výkres limitů - dopravní a tech. inf. 2014 vyklimdopatech2014.pdf 4979 kB
Výkres limitů - ostatní vyklimost2014.pdf 7061 kB
Výkres záměrů 2014 vykzam2014.pdf 3836 kB
Technická infrastruktura
Elektrická stanice a072.pdf 1499 kB
Elektronické komunikační zařízení včetně OP a081.pdf 755 kB
Komunikační vedení včetně OP a082.pdf 1113 kB
Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně OP a073.pdf 1541 kB
Produktovod včetně OP a078.pdf 755 kB
Ropovod včetně OP a077.pdf 756 kB
Síť knalizačních stok včetně OP a070.pdf 1566 kB
Tech. objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně OP a069.pdf 1527 kB
Tech. objekt zásobován plynem včetně OP a BP a074.pdf 1497 kB
Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma a067.pdf 1509 kB
Vedení plynovodu včetně OP a BP a075.pdf 1601 kB
Vodovodní šíť včetně ochranného pásma a068.pdf 2316 kB

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územně analytické podklady jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zněním § 166 stavebního zákona.

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území rozbudrz.pdf 4081 kB
Problémový výkres probvyk.pdf 7782 kB
Rozbor udržitelného rozvoje území rozbudr.pdf 828 kB
Vykres hodnot vykhod.pdf 23123 kB
 Výkres limitů - dopravní a tech. infrastruktura vyklimdopr.pdf 3061 kB
Výkres limitů - ostatní vyklim.pdf 23129 kB
Výkres záměrů vykzam.pdf 8060 kB

 

Mapové služby jsou dostupné na www.uap.cesbrod.cz:8080/uap

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist