Turistický Brod

Cyklistika

Výlet č. 9 SMĚR PRAHA na vlak do Dolních Počernic a Kyjí

SMĚR PRAHA na vlak do Dolních Počernic a Kyjí poli, lesem Klánovickým a hájem Xaverovským 
Trasa 29 km Dolní Počernice, Trasa 34 km Kyje
https://mapy.cz/s/T90khttps://mapy.cz/s/NXvH

Výchozí bod:

ČESKÝ BROD, železniční stanice, či parkoviště

Ulicí Krále Jiřího jedeme po cyklotrase Středočeská ovocná stezka vpravo přes křižovatku do ulice Zborovská, hned za podjezdem trati odbočíme vlevo do ulice V Chobotě, přes křižovatku rovně ulicí V Lukách až za psí cvičiště, kde cyklotrasa Středočeská ovocná stezka odbočuje doprava. Pokračujeme rovně asfaltovou cestou do Štolmíře. Zde připojením na silnici č. 345 – ulici Českobrodskou odbočením doprava na náves ke kostelu http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/stolmir/kostel-sv-havla a veřejné chlebové peci http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/stolmir/chlebova-pec , kde se koná množství akcí.

Z centra Štolmíře pokračujeme po silnici č. 345 po cca 100m se zprava připojí cyklotrasa Středočeská ovocná stezka, kterou dále následujeme odbočením doleva a polní silničkou do Břežan II okolo  palírny a samosběru drobného ovoce http://berryservis.cz/ , přes obec rovně do Tuklat. V centru doprava nahoru kolem fary http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/tuklaty/fara-byvala , kostela a tvrze, opustíme SOS za kostelem stále doprava  ke křížku mezi lípami a polní cestou mezi poli k dalšímu křížku a dále dojedeme na silnici (ulice Ke Mlýnu) za Tlustovousy, za mostkem přes Výmolu za býv. Mlýnem odbočíme doleva na polní cestu pod el. vedení. U hospodářské usedlosti Hodov nás cesta svede kolmo doprava, ulicí K Hodovu dojedeme k hlavní silnici Jirenská, kterou kolmo přetneme a pokračujeme ulicí K Hájovně do Klánovického lesa. Stále rovně, cyklotrasou A-Klánovice projedeme východní částí lesa až k zástavbě, podle které odbočíme doleva a dojedeme na rozcestí Zálesí u železniční trati. Zde se můžeme občerstvit v hospodě U Lesa https://www.firmy.cz/detail/624444-hospoda-u-lesa-praha-klanovice.html , nebo odbočit doprava souběžně s červenou a žlutou TZ po pěšině podle trati podjedeme silnici Staroklánovickou a jsme na železniční stanici PRAHA  - KLÁNOVICE (odtud se již neplatí za kolo ve vlaku – Praha).  Zde  je další možnost občerstvení v restauraci U Dašů s venkovním kioskem, zahrádkou a venkovním dětským koutkem  http://www.udaschu.cz/ .

Dále pokračujeme od nádraží po modré TZ, cyklotrasách B-Klánovice a NS Klánovickým lesem ulicí Slavětínskou, hned doleva Bydžovskou a u lesa doprava Blešnovskou, kde již po uvedeném značení odbočíme doleva do lesa. Po projetí cípu lesa tvořeném cestami se připojuje zprava ulice Axmanova, kde se dáme doleva po cyklotrase B-Klánovice (ostatní pokračují rovně).

Stále rovně dojedeme na křižovatku a vydáme se po zelené TZ doprava na Nové Dvory http://www.stopa-csop.cz/stezka.php?msgThread=9 . Z rozcestí Nové Dvory pokračujeme po modré TZ na kraj lesa, kde tato kolmo odbočuje vpravo, my pokračujeme rovně cestou krajem lesa a pole a na křížení ulice Ve Žlíbku se k nám zprava od Xaverova opět připojí modrá TZ. Pokračujeme rovně po modré TZ přes Xaverovský háj, kde se přidá cyklotrasa A258, kterou následujeme dále z rozcestí V Ořešinách nadjezdem Pražského dálničního okruhu až na ulici Národních hrdinů v Horních Počernicích. Na křižovatce u ZŠ a kempu pokračujeme rovně podle zámeckého parku https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Po%C4%8Dernice_(z%C3%A1mek) na hráz Počernického rybníka po žluté TZ. U trati stále po žluté TZ doprava ulicí Ke Hrázi až na silnici Národních Hrdinů.

Pokud pokračujeme k železniční stanici Praha- Dolní Počernice, tak zde odbočíme doprava a před dětským hřištěm doleva ulicí V Ráji po cyklotrase č. A25 rovně až na Malšovské náměstí, ze kterého vede odbočka ulicí Hrušovskou k železniční stanici PRAHA - DOLNÍ POČERNICE.

Pokud pokračujeme dále do Kyjí, tak ulicí Národních Hrdinů pokračujeme rovně přes Rokytku, u pomníku se držíme vlevo odbočením z ulice Národních Hrdinů po cyklotrase č A44 do ulice Nad Rokytkou a Bakurinova. Na konci ulice pokračujeme stále po cyklotrase č. A44 ulicí Madarova přes pole až do cípu rybníka Martiňák po pravé ruce.  Zde odbočíme doleva podél odtoku z rybníka k zahrádkářské osadě. Mezi chatami podél rybníka Pískovna dojedeme na křižovatku s NS Prahy 14, po které pokračujeme vpravo po vrstevnici. V místě, kde NS stoupá rovně do kopce na ČERNÝ MOST, držíme se stále vrstevnice pod svahem cestou stáčející se doleva. Od Hostavic se zleva přidá NS Prahy 14, my se držíme stále vrstevnice pod svahem až do Kyjí k mostu přes Rokytku, odkud pokračujeme stále podél Rokytky po stejném břehu ulicí Za Rokytkou po cyklotrase A25. Podjedeme hlavní tepnu Broumarská, projedeme mezi rybníky a po břehu Kyjského rybníka ulicí U rybníka (A25 vede souběžně o ulici dál od břehu) se držíme okolo rybníka – dále ulicí Tálinská, připojí se cyklotrasa č. 1 a NS Prahy 14, podjedeme železniční trať a ulicí Morušová přes výpusť rybníka dojedeme na železniční zastávku PRAHA – KYJE. (Rovně za tratí z žst. Je možné odbočit k pevnostnímu románskému kostelu sv. Bartoloměje https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Bartolom%C4%9Bje_(Kyje) )

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist