Turistický Brod

O městě - Historie

Český Brod

O vývoji města rozhodla výhodná poloha na staré obchodní stezce, která spojovala Prahu s jižní a východní Evropou. Český Brod založil jako trhovou osadu pravděpodobně pražský biskup Jan I. v letech 1134 – 1139. Nová trhová osada s románským kostelíkem sv. Gotharda a prostorným tržištěm vznikla na mírném návrší nad brodem přes potok Šemberu. Asi v roce 1268 povýšil pražský biskup Jan III z Dražic místní trhovou osadu na město Biskupský Brod a udělil mu zřejmě dědičné právo a další městské svobody zejména právo hradby. V r. 1315 užívalo město už pozměněné jméno Český Brod. Výhodná poloha na obchodní stezce zvyšo-vala i celkové bohatství a rozkvět města. Místní pivovarnictví bylo proslulé široko daleko. Účastí Českého Brodu v druhém protihabsburském povstání v letech 1618 – 1620 utrpělo velké ekonomické a společenské ztráty, ze kterých se město vzpamatovávalo velmi pomalu. Druhá polovina 17. století přinesla díky panovníkovi, který na dlouhá léta odpustil městu všechny daně, kýženou obrodu. Český Brod se změnil v zemědělsko - řemeslnické město. V roce 1876 byl  zařazen mezi svobodná královská města, která podléhala první instanci přímo krajskému úřadu. Od poloviny 19. století ovlivnilo hospodářský růst i dostavění železnice.

Český Brod

m

Český Brod je velmi staré gotické město, které založil s největší pravděpodobností pražský biskup Jan I. ve 12. století na jedné z nejdůležitějších zemských stezek - trstenické - která tehdy spojovala Prahu s jižní a východní Evropou jako trhovou osadu. Po polovině 13. století povýšil pražský biskup Jan III. z Dražic místní trhovou osadu na město Biskupský Brod (Broda Episcopalis). Díky obchodnímu a cestovnímu ruchu a rozsáhlému zemědělskému zázemí se Biskupský Brod stal velmi brzy důležitým obchodním, tržním a ubytovacím střediskem. Počátkem 14. století se již užívá pozměněné místní jméno Český Brod (Broda Bohemicalis), aby se tak rozlišilo od Německého Brodu, který ležel na stejné obchodní stezce. 

Českobrodští měšťané si již před rokem 1402 vystavěli radnici, podle tehdejšího zvyku uprostřed náměstí. Po rozpadu českobrodského arcibiskupského distriktu (obvodu) a po dalších dějinných událostech bylo město obsazeno císařem Zikmundem. V roce 1421 město dobyli Pražané a jejich husitští spojenci a tak byl Český Brod dočasně začleněn do svazu sirotčích měst. Nedlouho po bitvě u Lipan uzavřeli představitelé města s panskou koalicí příměří a při vyjednávání s císařem Zikmundem dosáhli potvrzení revolučních svobod a posléze 4. února 1437 císař povýšil Český Brod na svobodné královské město. Podle dnešních znalostí historie a jejího hodnocení projevili českobrodští v té době dostatek rozvahy a svým rozhodnutím započali cestu k rozvoji a prosperitě svého města.

Mezi nejdůležitější historické památky města patří chrám sv. Gotharda, pozdně gotická samostatně stojící zvonice a již zmíněná stará radnice čp. 1. Pod domy historického jádra města jsou dodnes z větší části zachované staré gotické sklepy a spojovací podzemní chodbový systém, který propojoval tyto podzemní prostory a měl nepochybě význam obranný. V současné době je odkryta a zpřístupněna jeho část.

Ve středu města se nachází barokní sousoší Svaté Rodiny z dílny F. M. Brokoffa.

Z dalších památek si zaslouží zmínku novorenesanční budova Podlipanského muzea, dílo arch. A. Balšánka, kde je mimo jiné umístěny nové expozice dějin Českého Brodu i expozice lipanské bitvy, dále pak monumentální pomník Prokopa Velikého, dílo sochaře Karla Opatrného, budova sokolovny podle projektu prof. Jana Kouly. Významnou památkou jsou i středověké hradby, které nejsou již celistvé a jsou bez vstupních bran, které byly zbourány již v minulosti. Zbytky starého opevnění jsou postupně restaurovány.

Dnešní Český Brod, jehož součástí jsou i bývalé vesnice Štolmíř a Liblice, je zhruba sedmitisícové, poklidné město s minimem průmyslu. Je druhým největším městem na okrese Kolín. Díky železnici, velká část obyvatel dojíždí do zaměstnání do Prahy a do Kolína.

Český Brod je město, které stojí za návštěvu i jako výchozí bod k návštěvě zajímavého okolí - lipanské bojiště, přírodní lokalita Dolánky, blízký Kostelec nad Černými Lesy, chráněná krajinná oblast vrch Klepec, tismická bazilika, tuchorazská tvrz aj. Český Brod je městem, které si Vaši pozornost právem zaslouží.

Stručná historie města

Český Brod

m

Český Brod je velmi staré gotické město, které založil s největší pravděpodobností pražský biskup Jan I. ve 12. století na jedné z nejdůležitějších zemských stezek - trstenické - která tehdy spojovala Prahu s jižní a východní Evropou jako trhovou osadu. Po polovině 13. století povýšil pražský biskup Jan III. z Dražic místní trhovou osadu na město Biskupský Brod (Broda Episcopalis). Díky obchodnímu a cestovnímu ruchu a rozsáhlému zemědělskému zázemí se Biskupský Brod stal velmi brzy důležitým obchodním, tržním a ubytovacím střediskem. Počátkem 14. století se již užívá pozměněné místní jméno Český Brod (Broda Bohemicalis), aby se tak rozlišilo od Německého Brodu, který ležel na stejné obchodní stezce.

Více o městě Český Brod

Český BrodDruhé největší město na okrese Kolín v toku času

Město Český Brod založil jako trhovou osadu pravděpodobně pražský biskup Jan I. (1134 – 1139) na jedné z nejdůležitějších zemských stezek – trstenické, která spojovala Prahu s jižní a východní Evropou. Nová trhová osada s románským kostelíkem sv. Gotharda a prostorným tržištěm vznikla na mírném návrší nad brodem přes potok Šemberu, kde stála zřejmě také biskupská celnice. Zdejší významný brod, vzdálený den cesty od Prahy i od Kouřimi a obklopený rozsáhlým bažinatým územím, zaručoval osadě trvalou obživu i určité bezpečí a dal jí i jméno Brod.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist