Turistický Brod

Cyklistika

Výlet č. 7 NA KÁVIČKU na zámek DO RADIMI

NA KÁVIČKU na zámek DO RADIMI krajem sv. Prokopa přes muzeum Zemědělských strojů v Chotouni
(možno pokračovat do Peček, žel. st.)
Okruh 36 km  - silnice 3. tř. a polní cesty 
https://mapy.cz/s/T8G9

Výchozí bod:

ČESKÝ BROD, železniční stanice, či parkoviště

Ulicí Krále Jiřího jedeme po cyklotrase č. 8800 rovně přes křižovatku směrem do centra přes náměstí Arnošta z Pardubic rovně, V levém protějším rohu nám. A. z P. 56 je Městské kulturní a informační centrum http://www.cesbrod.cz/infocentrum/

Podjedeme zpět pod kostelem sv. Gotharda k východní Kouřimské bráně v původním opevnění, kterou opustíme náměstí. Rovně přejedeme Šemberu a přímo za mostem odbočíme vlevo na stezku Břetislava Jedličky, vedoucí podél potoka do Liblic. Zde se připojíme na ulici Školní a pokračujeme vpravo okolo budovy střední školy do centra obce. Na centrální návsi se dáme vpravo ulicí Bylanskou a na konci opustíme obec vlevo ulicí Přistoupimská silnicí směrem na Bylany.

Na křižovatce po silnici od Lstiboře doprava projedeme centrem obce http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/bylany/tvrz a pokračujeme na křižovatce v obci vlevo do Chrášťan http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/chrastany-u-ces-brodu/poklad-denaru . Zde na návsi odbočíme doleva na Chotouň. V centru obce (po levé straně studánka sv. Prokopa a Prokopský dvůr – rodiště sv. Prokopa http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/chotoun/kostel-sv-prokopa ) pokračujeme rovně přes silnici č. 334 k Muzeu traktorů a zemědělské techniky http://www.veterantraktory.cz/ . Vrátíme se zpět na křižovatku a po silnici č. 334 popojedeme doleva cca 50 m k další ulici vlevo, která nás na konci obce dovede k odbočce na Homoli sv. Prokopa http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/chotoun/mohyla  a k počátku tzv. Čertovy brázdy http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/chotoun/certova-brazda . Pokračujeme ve směru ulice obce, kameny dlážděná úvozová cesta na kopci přechází v hliněnou polní cestu. Připojuje se na silnici, po které pokračujeme 500 m doprava, na křižovatce pokračujeme vlevo až na náves do starobylých Vrbčan http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/vrbcany/kostel-sv-vaclava . V centru obce se připojíme na zelenou TZ, a pokračujeme po ní vlevo, za mostkem a před tratí u železniční stanice pokračujeme stále po zelené TZ vlevo luční cestou podél potoka Výrovka. Vpravo míjíme Přírodní rezervaci Stráně U Splavu http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/vrbcany/strane-u-splavu , až k silnici u Chroustova (proti nám Přírodní rezervace Stráň u Chroustova). Na silnici odbočíme doprava po silnici a cyklotrase č. 0125, zelená TZ odbočuje vlevo. Na křižovatce, kde cyklotrasa č. 0125 odbočuje vpravo, pokračujeme vlevo do obce Radim. Na této křižovatce odbočuje též cesta vlevo na kopec, bývalé hradiště Radim http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/radim/hradiste . Po 100m doleva po silnici č. 329 dojedeme do obce Radim, na kruhovém objezdu vlevo dojedeme K ZÁMKU RADIM http://zamek-radim.eu/ , se zámeckou kavárnou na nádvoří https://www.facebook.com/Café-Zámek-Radim-303820959701032/ .

Před zámkem se napojíme odbočením vlevo na zelenou TZ přes most přes Výrovku http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/radim/sochy-z-mostu-pres-vyrovku k železniční zastávce, dále to zelené TZ pokračujeme odbočením vlevo na luční cestu podél vody, míjíme koupaliště, u železniční zastávky Chotutice přes trať stále po zelené TZ ulicí K Zastávce, dále vlevo po připojení na hlavní silnici. Po té na konci obce odbočíme doprava ze zelené TZ, pokračujeme po silnici ulicí průběžnou, u křížku rovně po zpevněné cestě ke hřbitovu a dále ve směru polní cestou až do Skramníků na silnici č. 334.  Zde odbočíme před kostelem http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/skramniky/kostel-steti-sv-jana-krtitele odbočíme vlevo po silnici na Žhery, dále do Klučova http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/klucov/vysinne-sidliste , kde odbočíme na křižovatce v obci doleva a pokračujeme přes obec Lstiboř dále do Liblic. Ulicí Lstibořskou, Školní a Za Drahou před podjezdem železniční trati odbočíme vlevo do ulice Cukrovarské, dále Krále Jiřího k nádraží V ČESKÉM BRODĚ.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist