Turistický Brod

Cyklistika

Výlet č. 6 NA KANČÍ do Hájenky V KERSKU

NA KANČÍ do Hájenky  V KERSKU (možno prodloužit k jezeru do Sadské) 
Okruh 42 km  - silnice 3. tř., Polní cesty, ! Podchod dálnice průchodkou potoka! 
https://mapy.cz/s/TaKf spojit s https://mapy.cz/s/TaTz

Výchozí bod:

ČESKÝ BROD, železniční stanice, či parkoviště

Ulicí Krále Jiřího jedeme po cyklotrase Středočeská ovocná stezka vpravo přes křižovatku do ulice Zborovská, hned za podjezdem trati odbočíme vlevo do ulice V Chobotě, přes křižovatku rovně ulicí V Lukách až za psí cvičiště, kde cyklotrasa Středočeská ovocná stezka odbočuje doprava. Pokračujeme rovně asfaltovou cestou do Štolmíře. Zde připojením na silnici č. 345 – ulici Českobrodskou odbočením doprava na náves ke kostelu http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/stolmir/kostel-sv-havla a veřejné chlebové peci http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/stolmir/chlebova-pec .

Z centra Štolmíře pokračujeme po silnici č. 345 po cca 100m odbočíme doprava ulicí Ke Škole po cyklotrase Středočeská ovocná stezka, která se po 50ti metrech odpojuje doprava. Pokračujeme rovně ulicí Ke Škole a asfaltovou polní cestou vyjedeme z obce. Na soutoku Štolmířského a Kounického potoka odbočíme doleva na travnatou cestu, po proudu Kounického potoka dojedeme až na hráz rybníka, dále pokračujeme trasou NS Kounická po hrázi rybníka, překřížíme silnici a vyjedeme polní cestou a cyklotrasou č. 8208 až k bývalé tvrzi Týnice http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/tynice-zanikla-obec/tvrz . Po cyklotrace č. 8208 zleva objedeme sýpku, za rybníky se doprava odpojí NS Kounická. Pokračujeme po cyklotrase přes mostek a pole, kde cyklotrasa v nejvyšším bodě kolmo odbočuje po zpevněné cestě doprava do Bříství s pův. románským kostelíkem http://www.farnost-celakovice.cz/kostely.php . Při průjezdu obcí pokračujeme doprava stále po cyklotrase č. 8208, překřížíme silnici č. 272, vyjedeme na návrší Horky, po kterém pokračujeme doprava až k rozcestí cyklotras. Pokračujeme stále rovně, nyní po cyklotrase č. 8209 do Chrástu, kde odbočíme z cyklotrasy doleva podjezdem dálnice do obce Velenka, které dominuje kostel sv. Petra v okovech postavený podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Zde pokračujeme rovně překřížením silnice č.611, první kolmou ulicí odbočíme vpravo, u domu č. 56 a jedeme až na konec zástavby k lesu, kde ulice odbočuje vpravo, my pokračujeme pěšinou vlevo krajem lesa až do místa, kde se opět připojuje cesta zleva a pokračuje i doprava. Zde zahneme doprava do lesa a projedeme lesní stezkou až na NS Bohumila Hrabala, kterou se dáme doleva a dojedeme až k Pivnici Hájenka Kersko www.hajenka-kersko.cz.

Odtud pokračujeme stále rovně Ke Svatojosefskému minerálnímu prameni https://cs.wikipedia.org/wiki/Kersko , odkud jedeme dále po červené TZ až na rozcestí Kersko – východní rozcestí se zelenou TZ a NS. Vydáme se doprava po NS až k borovici Krásná Pepina. Odtud se vracíme po stelné trase až na rozcestí Kersko – západní rozcestí. Vydáme se po červené TZ, ale na dalším rozcestí po ní neodbočíme, ale pokračujeme touto cestou stále rovně až k silnici č. 611. Tuto opatrně překřížíme a naproti pokračujeme po cestě dále rovně ve směru. Překřížíme žlutou značku stále rovně a na další křižovatce se po zpevněné cestě vydáme vpravo na kraj lesa. Na kraji lesa jedeme doleva k dálnici D11. Zde podtéká dálnici Velenský potok a průchodkou po břehu potoka se pohodlně dostaneme na druhou stranu dálnice. Zde vede vlevo pěšina souběžně s dálnicí, která nás dovede k nejbližší cestě. Po té pokračujeme vpravo a po první zpevněné cestě se vydáme doleva ve směru dálnice. Na křižovatce s další zpevněnou cestou pokračujeme doprava, zprava se přidá cesta od anténního stožáru http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/poricany/keltske-sidliste

pokračujeme rovně, cesta se stáčí mírně vlevo, na konci ostře vpravo a vyjedeme u obalovny mezi obcí Poříčany a sjezdem z dálnice na silnici k Českému Brodu. Zde se vydáme doprava do obce Poříčany a hned první silničkou doleva, ještě před stočením silnice doprava k Poříčanům. Tato silnička zde doprava za malým průmyslovým areálem podjíždí železniční trať a vine se mezi poli a remízky. Držíme se stále vpravo a přijedeme do Poříčan kolem hřbitova. U kostela se dáme doleva a ulicí Klučovskou dojedeme do Klučova http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/klucov/vysinne-sidliste . Zde přijedeme na hlavní silnici, po které pokračujeme vlevo do centra obce a odbočíme silnicí na Lstiboř. Ve Lstiboři doprava okolo kostela, za potokem rovně na Liblice a Český Brod. Liblicemi rovně ulicemi Lstibořská, a Za Drahou a Cukrovarská se vrátíme do Českého Brodu k železniční stanici.

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist