Turistický Brod

Cyklistika

Výlet č. 5 NA RYBU DO KÁRANÉHO do Říčních lázní k Jizeře

NA RYBU DO KÁRANÉHO do Říčních lázní k Jizeře za atmosférou 30. Let a Polabskou krajinou historie sv. Václava 
Okruh 57 km  - silnice 3. tř., polní cesty
https://mapy.cz/s/TbZY 

Výchozí bod:

ČESKÝ BROD, železniční stanice, či parkoviště

Ulicí Krále Jiřího jedeme po cyklotrase Středočeská ovocná stezka vpravo přes křižovatku do ulice Zborovská, hned za podjezdem trati odbočíme vlevo do ulice V Chobotě, přes křižovatku rovně ulicí V Lukách až za psí cvičiště, kde cyklotrasa Středočeská ovocná stezka odbočuje doprava. Pokračujeme rovně asfaltovou cestou do Štolmíře. Zde připojením na silnici č. 345 – ulici Českobrodskou odbočením doprava na náves ke kostelu http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/stolmir/kostel-sv-havla a veřejné chlebové peci http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/stolmir/chlebova-pec , kde se koná množství akcí.

Z centra Štolmíře pokračujeme po silnici č. 345 po cca 100m se zprava připojí cyklotrasa Středočeská ovocná stezka, kterou dále následujeme odbočením doleva a polní silničkou do Břežan II okolo Palírny a samosběru drobného ovoce http://berryservis.cz/ , přes obec rovně do Tuklat. V centru doprava nahoru kolem fary http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/tuklaty/fara-byvala , kostela a tvrze, opustíme SOS za kostelem stále doprava ke křížku mezi lípami a doleva cestou mezi poli k dalšímu křížku a dále dojedeme na silnici za Tlustovousy, kterou hned doprava opustíme cestou za potokem Výmolu doprava. Cesta se poli přes Jirenský potok připojí na silnici, pokračujeme doprava do Vyšehořovic. http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/vysehorovice/tvrz Zde se u místní tvrze koná slavnost vždy první víkend v září. Pokračujeme doleva silnicí na Nehvízdky, Záluží a Čelákovice podjezdem dálnice D11 a křížením silnice 611, před Zálužím u rybníka se dáme vlevo, objedeme zleva obec, ulice Pátá a Strážní domek nás vede doleva podél železniční trati, kterou zde podjíždí. Pokračujeme na silnici Sokolovskou, vedoucí od Čelákovic, vydáme se po ní doleva od města a po podjezdu el. vedení  jí první cestou doprava opouštíme. Kolem křížku v polích podjezdem několika dalších el. vedení  přijíždíme k vodárně v Lázních Toušeň http://www.slatinnelaznetousen.cz/ ulicí U Cihelny. Připojíme se na hlavní ulici Nehvizdská, směrem doprava podjedeme pod železniční tratí. Na náměstí u kostela sv. Floriana přejedeme rovně hlavní silnici č. 245 až k rozcestí na břehu Labe Lázně Toušeň.  Odtud následujeme cyklotrasy 2,17 a Greenway Jizera, které se odbočku za rozcestníkem Káraný oddělují doleva spolu s červenou TZ k mostu přes Jizeru v ulici Na Betonce. Na rozcestí Nový Vestec  - most hned za mostem odbočíme doleva do ulice Pod Jizerkou do ŘÍČNÍCH LÁZNÍ JIZERKA http://www.jizerka.com/Zde je třeba vyzdvihnout možnost koupání v křišťálové oblázkové Jizeře, od Říčních lázní je travnatý sestup a dále širokým schodištěm přímo k vodě.

Dále se vydáme zpět přes most ulicí Na Betonce rovně, doprava ulicí Hlavní k vodárně http://www.vodarnakarany.cz/.

U vodárny odbočíme doleva souběžně s červenou TZ a NS Rudolfa II, které sledujeme až k poutnímu zastavení - kapli sv. Václava http://www.karany.cz/historie/kaple-sv-vaclava/ . Odtud se vracíme přes rozcestník V Doubí po žluté TZ souběžně s NS Údolím Labe kolem Přírodní rezervace Lipovka – Grado http://www.rehacka.unas.cz/mineralky.htm  až přes lávku přes Labe na rozcestí Čelákovice- Lávka.  Po cyklotrase č 0019 směrem proti proudu Labe podle řeky se vydáme stále rovně až železničnímu mostu, zde se přidá zelená TZ, po které za obcí Sedlčánky odbočíme od toku Labe doprava souběžně s NS Přírodovědnou Přerov nad Labem, po které přijedeme ke skanzenu Přerov nad Labem http://www.polabskemuzeum.cz/prerov-nad-labem . U skanzenu je možné se občerstvit  http://www.hostinec-uskanzenu.cz/ .

Za obcí se dáme silnicí vpravo směrem na Císařskou kuchyni a první větší cestou do polí za obcí se dáme doleva a rovně stromořadím ovocných stromů do mírného svahu ke kapličce sv. Vojtěcha se studánkou https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapli%C4%8Dka_sv._Vojt%C4%9Bcha_nad_stud%C3%A1nkou . Pokračujeme po travnaté cestě stromořadím nad kapličku a po cestě přicházející zleva od božích muk Památné lípy Na Vrších http://druidova.mysteria.cz/MISTA_SILY/VOJTESSKA_STUDANKA/Vojteska_2008.htm

Pokračujeme doprava cestou polem a držet se stále na jih k silnici č 611 – na další odbočce okolo pole doleva – ta pole obchází, je třeba přejít doprava na vedlejší další cestu – ulici U Čističky, která již vede k nejbližším stavením čističky u silnice č. 611. Zde silnici kříží a kolem hřbitova vede do Mochova ulicí Na Dolejšku na náměstí. Pokračujeme přes náměstí rovně ulicí 5. Května a ulicí Chudomelská křížením železniční vlečky, podchodem dálnice D11 vede do Kozovaz. V prudké pravotočivé zatáčce v Kozovazech odbočuje doleva polní cesta do spodní části Vyšehořovic na Župavu, odtud pokračujeme po silnici doleva přes kamenný mostek směrem na Vykáň. V půli cesty před Vykání můžeme odbočit na polní cestu, za Týnickým potokem se držíme doprava, cesta se vrátí k potoku a proti proudu se pěšinou okolo skal dostaneme silnicí doprava do Břežan II. Na návsi se připojíme na cyklotrasu Středočeská ovocná stezka a po ní, či objezdem Štolmíře vpravo se vrátíme na nádraží V ČESKÉM BRODĚ.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist