Turistický Brod

Cyklistika

Výlet č.1 NA KOUNICKÉ PIVO DO KOUNIC

NA KOUNICKÉ PIVO DO KOUNIC přes veřejnou chlebovou pec ve Štolmíři a Naučnou stezkou Kounická 
Okruh 22 km  - polní cesty a silnice 3. tř.
https://mapy.cz/s/T9yV 

Výchozí bod:

ČESKÝ BROD, železniční stanice, či parkoviště

Ulicí Krále Jiřího jedeme po cyklotrase Středočeská ovocná stezka vpravo přes křižovatku do ulice Zborovská, hned za podjezdem trati odbočíme vlevo do ulice V Chobotě, přes křižovatku rovně ulicí V Lukách až za psí cvičiště, kde cyklotrasa Středočeská ovocná stezka odbočuje doprava. Pokračujeme rovně asfaltovou cestou do Štolmíře. Zde připojením na silnici č. 345 – ulici Českobrodskou odbočením doprava na náves ke kostelu http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/stolmir/kostel-sv-havla a veřejné chlebové peci http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/stolmir/chlebova-pec .

Z centra Štolmíře pokračujeme po silnici č. 345 po cca 100m odbočíme doprava ulicí Ke Škole po cyklotrase Středočeská ovocná stezka, která se po 50ti metrech odpojuje doprava. Pokračujeme rovně ulicí Ke Škole a asfaltovou polní cestou vyjedeme z obce. Na soutoku Štolmířského a Kounického potoka odbočíme doleva na travnatou cestu. Těsně než vjedeme mezi stromy, pod svahem doprava odbočuje cesta po stezce NS Kounická.  Po této pokračujeme do kopce pod ostrožnu bývalého hradiště http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kounice/hradiste  . Krajem lesa dojedeme k rodinným domkům do Kounic, doprava na kopeček směřují stezky ke kapličce panny Marie) pokračujeme v trase NS Kounická až na hlavní silnici, kde se NS stáčí doleva. My odbočíme vpravo na náves, kde naproti zpustlému zámku http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kounice/zamek stojí renesanční sladovna http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kounice/pansky-pivovar s pivovarem http://www.kounickypivovar.cz/ a KOUNICKOU pivovarskou hospůdkou http://www.pivovarnicka.cz/galerie/ , kde místní pivo čepují.

Pro pokračování se vracíme zpět po silnici na Vykáň, připojí se NS Kounická, po které za odbočkou na Černíky odbočíme ze silnice doprava mezi domy dále na polní cestu proti proudu Mlýnského potoka. Před el. vedením vysokého napětí se NS stáčí doleva k rybníkům u zaniklé vsi a tvrzi Týnice http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/tynice-zanikla-obec/tvrz .

Kolem rybníků nás vede trasa NS doleva k budově sýpky a rovně přes silnici travnatou polní cestou v trase cyklotrasy č. 8208 k rybníku Cihelna. Zde se vydáme doprava po silnici a cyklotrase č. 8209 do Černíků, v obci doprava po silnici č. 245, ze které stále po cyklotrase hned odbočíme doleva do Břežan II. V Břežanech II se na návsi zprava připojí cyklotrasa Středočeská ovocná stezka, kterou pokračujeme ulicí doleva okolo Pálenice a samosběru drobného ovoce http://berryservis.cz/ rovně - nejdříve po hliněné, dále pak asfaltové cestě přes pole, sjezdem z kopečka a odbočením v poli vlevo až na silnici č. 245 Českobrodskou do Štolmíře. Stále po trase Středočeské ovocné stezky, která u pomníku v obci odbočuje doleva mezi domy ulicí Ke Škole a doprava kolem dětského hřiště ke hřbitovu ulicí Ke hřbitovu. Tato pokračuje polem jako asfaltová cesta. V nejnižším bodě za mostkem přes Kounický potok odbočíme stále v trase SOS doprava travnatou cestou krajem pole k Českému Brodu. Cesta se připojuje na topolovou alej, kterou pokračuje až k sociálnímu domu Zvoneček , který můžeme objet zleva či zprava. Dále se pak držíme rovně až na hlavní silnici od Kounic – Zborovská, po které odbočíme doprava pod železniční most a na křižovatce za ním odbočíme vlevo na nádraží, či před železničním podjezdem odbočíme doleva do ulice Klučovská, kde je vpravo podchod přímo na nádraží v ČESKÉM BRODĚ.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist