Kulturní Brod

Aktuality

Královský brod v pivovaru

Pro labužníky zlatého moku bude 13. 5. 2017 v pivovaru na akci KRÁLOVSKÝ BROD 580 LET připraveno 14 druhů piv z malých pivovarů a to 10°, 11°, 12° a 13°. (Cena se bude pohybovat od 30 Kč do 38 Kč.)

PIVOVAR KUTNÁ HORA

První písemná zmínka o tvrzi Lorec pochází z roku 1418. Už roku 1544 je zde zmiňován pivovar, sladovna a chmelnice. Historie dnešního pivovaru, ale začíná v roce 1559, kdy tvrz koupil Ondřej Dačický. Ondřejův syn Václav Dačický z Heslova zde roku 1573 nechal postavit nový pivovar. V roce 1589 koupilo tvrz s pivovarem město Kutná Hora za 600 kop grošů. Od té doby byla tvrz až na výjimky trvale v majetku města. Objekt postupně ztratil funkci tvrze a byl stále více přestavován na pivovar. V roce 1593 vařil sládek Václav Zeman pivo Kumperské, v roce 1680 se vařilo pivo Konvent. Roku 1899 vařil pivovar světlý 12° ležák Dačický a 14°černé zdravotní pivo Mincmistr. Na Mezinárodní výstavě v Bruselu roku 1906 získal kutnohorský pivovar medaili a diplom. Čtyřnádobová varní souprava na 150 hl instalovaná roku 1932 je dosud v provozu. Sladovna byla zrušena v roce 1941. V roce 1949 přešel pivovar do majetku Sdruženého komunálního podniku a roku 1953 byl znárodněn. Majetkem města se stal opět v roce 1992. Společnost Pivovar Kutná Hora, spol.s r.o., která měla pivovar v nájmu, vyráběla piva pod značkami Dačický a Lorec. V roce 2001 koupila 100% obchodní podíl společnosti Pivovar Kutná Hora společnost Drinks Union, která jej v roce 2008 prodala společnost Heineken. Společnost Heineken ukončila svoji činnost v pivovaru Kutné Hoře k 31. prosinci 2010. Firma Pivovar Kutná Hora byla opětovně zapsána do obchodního rejstříku v roce 2012 a první várka piva byla uvařena po bezmála tříleté odmlce ku příležitosti velikonočních svátků v roce 2013.


 PIVOVAR PELHŘIMOV

Město Pelhřimov získalo právo várečné roku 1552. Nejdříve se pivo vařilo v jednotlivých domech a díky primitivním podmínkám bývalo špatné kvality. V 17. století se proto právovárečníci dohodli na vytvoření jednoho společného pivovaru. Kvůli nevyhovujícím prostorám se pelhřimovský pivovar několikrát stěhoval. Roku 1898 bylo rozhodnuto o výstavbě nového moderního průmyslového provozu, ten byl dokončen následující rok. Byl vybaven nejmodernějšími technologiemi tehdejší doby, jako byl parostrojní pohon, budovu tvořily účelné a prostorné provozovny. Roku 1948 byl pivovar znárodněn a začleněn jako závod do národního podniku Horácké pivovary Jihlava, po reorganizaci roku 1960 do národního podniku Jihočeské pivovary České Budějovice. Po pádu socialismu si kladli nárok na restituci potomci původních právovárečníků, což vedlo k více něž desetiletým soudním sporům. Pivovar byl až do roku 2001 součástí rozpadajícího se státního podniku Jihočeské pivovary, vyráběl v té době 10°světlé výčepní pivo Felix a 12° světlý ležák Poutník. Kvůli nejasné budoucnosti se do pivovaru téměř neinvestovalo a díky tomu se zde udržela tradiční technologie výroby piva.


 PIVOVAR LITOVEL

V současném pivovaru v Litovli se vaří pivo od roku 1893 a pivovar tak navázal na tradici výroby piva v Litovli, o níž jsou historické záznamy už od roku 1291. Díky své kvalitě proniklo litovelské pivo za krátkou dobu po otevření pivovaru za hranice hanáckého regionu a v období tzv. „první republiky“ se litovelskému pivu říkalo „moravská Plzeň“. O dobrý zvuk litovelského piva se ve své době přičinil i slavný zápasník Gustav Frištenský, který měl za ženu dceru prvního sládka. Královské pivo Litovel, značka piva, kterou se Pivovar Litovel a.s. prezentuje na tuzemském i zahraničním trhu, má výjimečnou kvalitu, která byla v minulosti i v posledním období několikrát vysoce oceněna odborníky z oboru pivovarnictví na nejprestižnějších výstavách a soutěžích.


 PIVOVAR CHOTĚBOŘ

Pivovar Chotěboř je prvním nově postaveným průmyslovým pivovarem v novodobé pivovarské historii. Vyrostl na kraji města a v roce 2009 zahájil výrobu. Bylo to po 33 letech od posledního pivovaru uvedeného do provozu v minulém století v tehdejším Československu. Architektonicky strohá, ale výrazná a nepřehlédnutelná budova pivovaru se stala průčelím chotěbořské průmyslové zóny. Velkorysé prosklení umožňuje nahlédnout do samého srdce pivovaru, kterým je nerezová varna. Také navazující technologie kvašení, zrání, filtrace a stáčení piva využívají současných technických možností řízení, monitorování a chránění pivovarských přírodních procesů. Pivovar vytváří prostor pro dokonalé skloubení moderní techniky a tradiční technologie v rukou zkušeného sládka Oldřicha Záruby. Původní kapacita pivovaru byla 10.000 hektolitrů piva za rok, ale po dvou letech výroby byl pivovar tzv. vyprodán a proto nastala 1. etapa rozšíření pivovaru na 15.000 hektolitrů a po dalších dvou letech na konečnou kapacitu 25.000 hl piva za rok. Na tuzemský trh je pivo dodáváno především ve formě filtrovaného nepasterizovaného piva a také jako „kvasnicové pivo“ (nefilrované, přímo z ležáckých tanků). Pivo se produkuje v KEG sudech pro restaurace, výčepy a bary a dále v lahvích pro maloobchodní trh.


 PIVOVAR HUMPOLEC

Éra vaření piva v pivovaru začala v Humpolci v roce 1597, kdy pivovar patřil majitelům heráleckého panství. Ve 30. letech 20. století v něm bylo zaměstnáno 40 lidí a roční výstav byl 20 tisíc hektolitrů. Pivo se prodávalo na Humpolecku, Německobrodsku (dnešní Havlíčkobrodsko), Ledečsku i Pelhřimovsku. Po válce byl pivovar začleněn do národního podniku Horácké pivovary Jihlava a v roce 1960 do národního podniku Jihočeské pivovary České Budějovice, v roce 1989 byl koncernový podnik Jihočeské pivovary přejmenován na Pivovary České Budějovice, státní podnik. Vedení tohoto podniku nemělo v plánu další rozvoj pivovaru a stupňoval se tlak na jeho zrušení.Do doby privatizace vařil pivovar desetistupňové světlé pivo, jedenácti stupňové světlé pivo Orlík a krátce do léta 1991 i světlou dvanáctku Zálesák. Zkrachovalý pivovar vydražili 26. října 1991 Stanislav Bernard, Josef Vávra a Rudolf Šmejkal v privatizaci. První roky bojovali o přežití, ale postupně si začali budovat značku. Dnes je pivo Bernard známé po celé České republice a vyváží se i do zahraničí (v roce 2010 činil export 15 % produkce. Rodinný pivovar Bernard se stal v roce 2000 akciovou společností, do které o rok později vstoupil belgický pivovar Duvel Moortgat. Pivovar pravidelně sbírá ocenění nejen za sortiment, ale i za reklamní kampaně. Vydává magazín Vlastní cestou a pořádá v Humpolci každoroční hudební festival Bernard Fest. V roce 2017 společnost získala ocenění Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost v kategorii soukromý sektor do 250 zaměstnanců.


 PIVOVAR BENEŠOV

Pivovar Ferdinand se nachází ve městě Benešov. Současným vlastníkem benešovského pivovaru je společnost Pivovar Ferdinand a.s. Pivovar založil roku 1897 arcivévoda František Ferdinand d'Este. Benešovský pivovar vyrábí okolo 25 tisíc hl piva ročně, součástí provozu je i sladovna, která vyrábí cca 2 tisíce tun sladu pro vlastní potřebu i prodej dalším pivovarům.


 PIVOVAR SVIJANY

Pivovar Svijany je jeden z nejstarších pivovarů v Česku, protože byl založen už před rokem 1564. Tehdy byl součástí hospodářských základů panství. V roce 1912 byl jeho dosavadním nájemcem Antonínem Kratochvílem odkoupen od Rohanů a rodině Kratochvílů patřil až do roku 1939. Vnuk Antonína Kratochvíla byl nucen pivovar prodat a tak se pivovar vrátil jeho původním majitelům, Rohanům. Po roce 1945 byl ale svijanský pivovar konfiskován a znárodněn, aby se stal součástí Severočeských pivovarů n. p. Z důvodu politických změn Severočeské pivovary zanikly a svijanský pivovar se stal součástí podniku Pivovary Vratislavice nad Nisou. V roce 1997 se pak stal součástí akciové společnosti Pražské pivovary, která je z většiny majetkem anglické pivovarské společnosti Baas. Kvůli obchodní politice Pražských pivovarů se setkal s odbytovou krizí a hrozilo jeho zavření. Poslední změnou vlastnického uspořádání bylo utvoření společnosti Pivovar Svijany s.r.o. v roce 1998 (po roce 2005 Pivovar Svijany, a.s.). Pivovar pod novým vedením postupně překonal svou odbytovou krizi a stal se na Liberecku a Jablonecku nejsilnější značkou.


 PIVOVAR TRUTNOV

Pivovar se nachází v centru města Trutnova. Od roku 1994 provozuje pivovar trutnovská Krakonoš spol. s r.o. V současné době vyrábí pivovar Krakonoš 5 druhů piva v celkovém objemu přes 100 tisíc hl ročně. Na vánoce a velikonoce obohacujeme trh o speciální světlé pivo Krakonoš 14. Pivo je distribuováno nejen do Východních Čech, ale i na Moravu. Pivovar Krakonoš vyrábí pivo klasickou technologií, nepasterizované, mikrobiálně filtrované. Pro výrobu piva používáme vodu z vlastní studny, která je 80 metrů hluboká. V roce 1974 zde pracoval budoucí prezident Václav Havel. Pobyt ho inspiroval k sepsání divadelní hry Audience, jejíž děj se v trutnovském pivovaru odehrává. Této epizodě a hře se věnuje dokumentární film Občan Havel přikuluje (2009).


 PIVOVAR POLIČKA

Měšťanský Pivovar v Poličce je měšťanský pivovar ve stejnojmenném městě Polička. Budova pivovaru byla postavena v roce 1865, v roce 1948 byla znárodněna. V roce 1994 po restituci a navrácení potomkům původních majitelů vznikl z provozu Pivovar Polička Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. Na slavnostním předávání cen degustační soutěže České a moravské pivní koruny 2017, ve čtvrtek 20. dubna 2017 v Tereziánském sále Břevnovského kláštera v Praze, obdržel Měšťanský pivovar v Poličce stříbrnou pivní korun.


 PIVOVAR KOUT NA ŠUMAVĚ

Koutský pivovar byl založen pravděpodobně po zániku hradu Rýzmberka během třicetileté války. Rozkvět pivovaru představuje období, kdy patřil hraběcímu rodu Stadionů a kdy byl postupně rozšiřován až do dnešní podoby. Když rod Stadionů počátkem 20. století vymřel, pivovar několikrát změnil majitele a od roku 1924 do konce II.světové války patřil rodu Schönbornů. Koutské pivo je pivo plzeňského typu, které se vaří v obci Kout na Šumavě. První písemná zmínka o místním pivovaru pochází z roku 1736, provoz pivovaru byl ukončen v roce 1969 a obnoven 2006. Koutské pivo je vyráběno z českého ječného sladu bez náhražek, chmele odrůdy žatecký poloraný červeňák a místní vody. Není pasterizováno ani dosycováno CO2. Vyznačuje se vyšším řízem a výraznou chmelovou hořkostí. Tradičně se umisťuje na předních místech v degustačních soutěžích, je o ně zájem i v zahraničí: Spojené státy americké, Rusko. 


 PIVOVAR ŽATEC

Základní kámen průmyslového měšťanského pivovaru byl položen 20.6.1798 na místě zaniklého královského hradu, vedle kasáren. Plány dodal pan Lorenz Rott, který byl zároveň stavitelem. Po dvouletém stavebním úsilí konečně várečná správa oznámila dne 26.7.1800 začátek vaření a právovárečníci pronajali pivovar sládkovi k provozu. V roce 1801 uvařili Žatečtí 840 sudů (42.000 hl) piva. Pivovar byl postupně rozšiřován, modernizován a vařil výborná piva výčepní, speciální piva jako „Radniční“, „Myslivecké“, „Vánoční“ a „Slavnostní“ a již zmiňovaná tradiční piva „Samec“ a „Kozel“. Pivo z žateckého pivovaru bylo v minulosti i v současnosti mnohokrát oceněno při různých soutěžích a výstavách. Například v roce 1873 u příležitosti světové výstavy ve Vídni obdrželo medaile za zásluhy a diplom za žatecká ležácká piva, v roce 1879 na Živnostenské výstavě v Praze stříbrnou medaili v degustační soutěži, v roce 1880 na Zemědělské a průmyslové výstavě v Budějovicích zlatou medaili v odborné degustaci a další ocenění kvality žateckého piva. Na tuto tradici navazují ocenění a čestná uznání odborných degustačních porot při Žateckých slavnostech chmele v roce1995 (světlý ležák), v roce 1996 a 1997 (tmavý ležák), v roce 2000 a 2001 (světlý ležák), ale také v Táboře v roce 2003, 2004, 2005 a 2006 nebo znovu v Českých Budějovicích v roce 2004 a 2005 v různých kategoriích.


 PIVOVAR NÁCHOD

Návrh purkmistra Boříka na výstavbu obecního pivovaru byl 30. června 1871 schválen městskou radou a již 8. dubna 1872 byl položen základní kámen. V říjnu 1873 byl již pivovar schopen provozu a pod vedením sládka Antonína Lutza se začali vařit první várky. Náchodské pivo bylo stále více oblíbené a tak získal pivovar roku 1930 novou varnu. Roku 1935 začal pivovar používat značku Primátor. Po druhé světové válce došlo k mnoha vylepšením pivovaru např. zakoupení stáčecí linky na lahvové pivo, které se dosud stáčelo na ručních plnících strojích. Roku 1983 zde jako druzí v Čechách začali vařit pivo nealkoholické. Od roku 2000 se provedlo mnoho úprav pivovaru a roku 2009 byl prodán společnosti LIF, a.s. Liberec.


 PIVOVAR RAKOVNÍK

V Rakovníku se tradičně vařilo pivo v domácích podmínkách již od 13. století. Za počátek pivovarnictví však rakovničtí považují rok 1454, kdy král Ladislav uznal městu mílové právo. Zlaté časy zažilo pivovarnictví v 16. století, kdy bylo rakovnické pivo vyhlášené. Receptura z té doby se však nedochovala. V té době bylo v Rakovníku v cechovní knize zapsáno celkem osm pivovarů a nejvíce piva se vařilo pro Prahu. Dodávka piva byla stálá, přerušila se jen roku 1568 kvůli šíření moru. Když získala právo várenské v roce 1517 i šlechta, vznikly pivovary i na zámcích na venkově v okolí Rakovníka. Takto byl založen například pivovar v Krušovicích. Úpadek rakovnického pivovarství přišel až s počátkem třicetileté války. Tehdy klesla výroba i kvalita piva, na což si stěžovali Pražané, a Rakovničtí na oplátku obviňovali formany, že pivo ředí. Nynější pivovar byl založen v bývalých kasárnách, založených za vlády Marie Terezie v roce 1755. Tento pivovar byl roku 1921 převeden na akciovou společnost a měl vlastní elektrárnu, kterou se podílel na elektrifikaci města. Po druhé světové válce byl pivovar dekretem prezidenta republiky znárodněn a pro velké válečné škody se zde již s další výrobou nepočítalo. V roce 1948 fungovala v rámci pivovaru i sodovkárna a elektrárna. Do roku 1993 byl pivovar postupně součástí několika národních podniků: Krušovické pivovary, středočeské pivovary, Pivovary Velké Popovice a nakonec Pivovary Bohemia Praha. Od roku 1991 byl pivovar privatizovaný a vlastník se jej snažil pronajímat. Klesal odbyt a tím pádem i zisky. V roce 1997 se vlastník – společnost Pivovar Rakovník – dostala kvůli dluhům do likvidace a v dubnu stejného roku byl pivovar zrušen a jen doprodával zásoby. Dále se objevovaly různé snahy o znovuotevření pivovaru, v roce 2001 byla značka Bakalář koupena firmou NT-Retex. V roce 2004 se v Rakovníku začalo opět vařit pivo, výstav dělal 50 000 hl. V roce 2005 byl majitelem pivovaru Mikhail Arkadievič Medvedev z Moskvy a od roku 2006 vlastní pivovar společnost Willgrade Ingeneering Limited[2] (sídlem v Kyperské Republice). V roce 2010 se opět změnil majitel a dochází k rekonstrukci pivovaru.


 PIVOVAR KÁCOV

První zmínky o pivovaru v Kácově jsou z roku 1457. Kácovský pivovar je tak jedním z nejstarších u nás, a to i díky tomu, že je dodnes stále na stejném místě v původní středověké lokaci. V letech 1916-1918 patřil rakouskému císaři Karlu I. a od roku 1922 byl státní. Už tenkráte se tu vařilo pivo Hubertus. V roce 1948 byl jako mnoho dalších znárodněn. Poté byl provoz součástí podniků: 1948–1952 Středočeské pivovary n.p., 1953–1954 Benešovské pivovary n.p., 1955–1957 Středočeské pivovary n.p. V roce 1957 po rovných pěti stech letech nepřerušené činnosti ukončil výrobu. Jeho nová historie se začala psát v roce 1992, kdy pivovar zakoupili dva podnikatelé z Prahy a od roku 1993 v něm zase začali vařit pivo. To dodávali do pivovarské restaurace, několika restaurací v Posázaví a do vlastního hotelu v Praze. V roce 1996 je však provoz znovu přerušen. V roce 2001 má pivovar znovu nového majitele a zase se zde začíná vařit pivo. V roce 2002 je pivovar několikrát vyplaven velkou vodou. Povodeň přišla do pivovaru i v roce 2006. Přesto výroba neustala a pokračuje dále. 13.6.2011 byl zahájen provoz linky na výrobu lahvového piva Hubertus.

10.05.17 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist