Kulturní Brod

Prostory

Galerie Šatlava

O galerii Šatlava se stará Informační centrum Český Brod, kde vás velmi rádi přivítají a výstavu dle domluvy zpřístupní. Můžete si zde domluvit i svou výstavu obrazů, fotografií apod. 

Adresa:
nám. Arnošta z Pardubic 1
282 01 Český Brod

Email: info@cesbrod.cz / Tel:321 612 218, 321 612 219 / Mobil:730 870 954 / Mapa 


Při renovaci vnitřních prostor domu čp. 1 na Náměstí Arnošta z Pardubic - bývalá gotická radnice bylo renovováno také někdejší městské vězení - šatlava.

Na základě dostupných historických pramenů je známé, že tato budova sloužila již v 16. století různým městským zařízením a různým městským účelům. Ve zdech radnice byla městská zbrojnice, hasící nářadí i měšťanské vězení. Při reorganizaci státního soudnictví v roce 1849 byly nuceny orgány českobrodské městské správy vystěhovat se do soukromí a předat budovu nově zřizovanému okresnímu soudu. Ten zde působil prakticky až do roku 1960, kdy byl zrušen a budova byla určena pro kulturní a osvětové účely. (podle PhDr. Miloš Dvořák: Historická topografie města Českého Brodu - zkráceno)

Městské vězení se sestávalo ze čtyř vedle sebe položených cel - kobek. Osvětlené byly malými okny a uzavřené dubovými dvojitými dveřmi na důkladný zámek a s typickou „špehýrkou“ ke kontrole vězňů. Kobky byly přístupné z chodby, táhnoucí se podle nich, do které se vstupovalo z hlavní chodby budovy. Vchod byl jištěn opět masivními dubovými dveřmi a kovanou otevírací mříží. Stropy klenuté, podlaha z hrubé dlažby. Za zmínku stojí systém vytápění kobek. Bylo společné vždy pro dvě kobky a zdrojem tepla bylo jakési ohniště obsluhované z přilehlé chodby. Spaliny pak proudily do zvláštního výměníku v kobkách a odtud do komína. V jedné dvojici kobek se tento vytápěcí systém zachoval, v druhé byl zřejmě při stavebních úpravách demontován. Při ní byly opraveny omítky v kritických místech byly aplikovány sanační omítky stěn, položena nová dlažba, renovovány dveřní i okenní prvky, opraveny a zrestaurovány kamenné prvky a jiné nutné stavební práce. Cely dostaly, pokud to o celách lze vůbec říci, příjemný historizující vzhled a jsou v současnosti využívány jako malometrážní výstavní prostory. 

Srdečně zveme k návštěvě a uvítáme i Vaše nápady a náměty. Zveme také všechny zájemce, kteří by v tomto prostředí chtěli prezentoat své umělecké představy k návštěvě a k dohodě o případných volných termínech.

Pravděpodobně posledními „doopravdickými“ vězni byli v padesátých letech 20. století někteří „nepřátelé“ komunistického režimu, jako byli okolní sedláci, trestáni tak za neplnění předepsaných dodávek či za jiné „poklesky“.

O vnitřním vybavení existuje snad v SOkA Kolín podrobnější inventurní soupis a jistě i některé jiné doklady o existenci i „provozu“ tohoto bohulibého zařízení.

Celá dlouhá léta sloužily cely jako skladiště všemožného harampádí od prvomájových mávátek až po odložené přístroje a některé archivní dokumenty vzniklé provozem osvětového zařízení. Po roce 1989 byly kobky částečně vyklizeny a čekaly tak do roku 1998, kdy byla provedena jejich rekonstrukce.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist