Bezpečný Brod
Město Český Brod

Prevence - Prevence kriminality

Prevence Kriminality

Prevence kriminality

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů.

Ochrana majetku

Byt

Preventivní opatření před odjezdem na dovolenou:
 • Nechlubte se svými majetkovými poměry.
 • Nezveřejňujte svůj odjezd předčasně.
 • Zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřené.
 • Nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie.
 • Můžete-li, vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen.
 • Svěřte klíč od bytu spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude váš byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku.
 • Prevence vloupání do bytu nebo rodinného domku
 • Vyměňte ihned zámky u dveří, pokud se přistěhujete do nového bytu .
 • Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo poštovní schránkou bylo vidět do bytu.
 • Uvádějte na zvonky, schránky a dveře své příjmení v množném čísle bez titulů.
 • Než otevřete, přesvědčte se, kdo je za dveřmi (použijte panoramatické kukátko, bezpečnostní řetízek).
 • Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí různé služby (např. vyčištění koberců, nabídky různého zboží spod.), může to být trik, jak si otipovat váš byt.
 • Nevstupujte do bytu, přijdete-li domů a naleznete dveře pootevřené a zdá se Vám, že Vás někdo vykradl. Ihned zavolejte policii!
 • Mějte se na paměti, že ke krádežím vloupání dochází nejčastěji v dopoledních hodinách a o víkendech.

Rodinný dům

Doporučení k omezení možnosti vloupání do rodinného domu:
 • Nezakrývat pohled na dům vysokými zdmi a hustými ploty.
 • Minimalizovat počet vstupů do domu, stejně jako počet oken a dalších stavebních otvorů, zejména v přízemí.
 • Vybavit objekt či byt masivními (bezpečnostními) dveřmi se zámkem, vložkou a štítem, které jsou odolné proti vyhmataní, rozlomení, odvrtání, prokopnutí a vysazení. Obdobně zabezpečit i další stavební otvory, zejména méně viditelné a méně často používané (zadní dveře, sklepní okénka, apod.).
 • Mechanické zábranné prostředky doplnit vhodným zařízením elektrické signalizace.
 • Nepouštět do bytu (domu) neznámé osoby, vydávající se např. za údržbáře, tzv. odečítače měřičů apod., bez průkazu jejich totožnosti a příslušnosti k udávané firmě.
 • Vyloučit znaky dlouhodobé nepřítomnosti, jako je neodklízený sníh, nevybíraná dopisní schránka.
 • Neponechávat v okolí domu volně přístupné nářadí a žebříky.

Auto, motocykl

Ochrana - opatření ke snížení možného rizika:
 • parkování v garáži, na hlídaném parkovišti, poblíž domu, na osvětleném místě tak, abyste případně na vozidlo i viděli
 • uzamykání vozidla, zavírání oken, dveří, kufru, odmontování antény
 • nenechávejte klíčky od vozidla či jiné důležité doklady ve vozidle
 • při instalaci autorádia dejte přednost přenosným nebo využijte možností kódovaných či jinak zabezpečených výrobků
 • nenechávejte ve vozidle viditelně cenné věci
 • pečlivě se starejte o klíče od auta (zvláště dejte pozor na manipulaci s klíči v autoopravnách a myčkách)
 • zámky na řadící páku, zámky blokující řadící páku i ruční brzdu
 • uzamykatelné tyče na volant
 • uzamykatelné ráfky nebo střešní nosiče
 • pískování skel, nalepení bezpečnostních fólií na okna vozu
 • vysílače alarmu na určitou vzdálenost (paging), imobilizéry
 • Všechny tyto zabezpečovací systémy jsou však schopny zaručit ochranu vozidel jen do určité míry.
Pro případ, že všechna uvedená doporučení selžou, je třeba mít připraveny důležité údaje k vozidlu, zejména:
 • registrační značka vozidla
 • typ, barva a rok výroby vozu
 • čísla motoru a podvozku
 • VIN kód
 • nápadné odlišnosti (střešní okno, viditelná poškození)

Osobní doklady, platební karty, peníze

Vyzvedávání peněz z bankovních automatů
 • Nevybírejte peníze za tmy, pokud to není nezbytně nutné.
 • Mějte připravenou kartu tak, abyste u bankomatu zbytečně neztráceli čas hledáním.
 • Snažte se využívat těch automatů, které jsou na bezpečných místech - na rušných ulicích (nikdy ne v postranních uličkách), a ještě lépe přímo uvnitř banky.
 • Když si vybíráte peníze, pořádně se podívejte kolem sebe a přesvědčte se, že se v okolí nepohybuje někdo, kdo by se o vás nějak nápadně zajímal. A jakmile zvolíte v automatu svůj kód, hned se k němu otočte zády - tak budete mít ještě lepší přehled.Peníze si schovejte rovnou do peněženky, do kapsy nebo do kabelky.
 • nenechávejte peněženku navrchu kabelky nebo nákupní tašky, nenoste ji v průhledných taškách nebo síťovkách.
Prevence pouličních krádeží
 • Nenechávejte kabelku nebo peněženku při nakupování bez dozoru. nesete-li zavazadla a balíčky, mějte kabelku mezi tělem a těmito předměty.
 • Noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání. Méně tím zloděje vyzýváte a navíc mu ztěžujete provedení krádeže.
 • Kapsáři na vás mohou zaútočit hlavně tam, kde je hodně lidí. Kapsáři pracují ve skupinách, často pro svou strategii zneužívají děti.
 • Nevystavujte zbytečně na odiv větší finanční hotovost či cenné věci.
 • Buďte ostražití, opouštíte-li peněžní ústav. Zloději často na své oběti čekají právě zde.
 • Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes obleku, nikoli do zadních u kalhot.
 • Pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku, věnujte pozornost bezprostřednímu okolí a přesvědčte se, že své věci máte stále kapse.
 • Tašky s penězi nenoste na zádech kam nevidíte.
 • Jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikační číslo si zapište odděleně.
 • Šekovou knížku a kreditní kartu nikdy nenoste společně. Zloději postačí údaje z vaší karty, aby si mohl vypsat šek.
 • Občanský průkaz nedávejte jako zástavu i když o to budete žádáni.
 • Cestovní pas s sebou noste pouze, když je to nutné.

Neusnadňujte práci kapsářům!!

Každou krádež, ale i pokus o ni hlaste policii!!

 

 

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2017 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist