Bezpečný Brod
Město Český Brod

Prevence

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán

Filipojakubská noc se blíží.

Květen je přede dveřmi a tak na mnoha místech celé země stejně jako každý rok vzplanou menší či větší ohně a vypuknou lidové veselice známé jako „pálení čarodějnic.“ Hasiči a policisté pak každoročně vyjíždějí ke zvýšenému počtu požárů, ke kterým v důsledku těchto oslav dojde.

 

   V této souvislosti neuškodí připomenout několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci veselice dodržovat.

 • Pečlivě vyberte bezpečné místo pálení. Např. v lese lze rozdělávat oheň jen na k tomu vyhrazených místech. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi apod. Oheň nezakládejte ani pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance. Pro rozdělávání ohně je naopak ideální hliněný podklad. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od budov, neboť díky odletujícím jiskrám či žhavým uhlíkům z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy.

 

 • Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včetně kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny, pískem). V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem širokým až jeden metr.

 

 • Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byly polena poskládány do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání případnému zhroucení hranice do okolí - jinak může dojít k popálení přítomných či ke vzniku požáru.

 

 • Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, nafta či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Daleko méně riskantní je použití  pevného podpalovače, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.

 

 • Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, hlídejte ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.

 

 • Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.

 

 • Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které např. vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, které byly po veselici ponechány svému osudu.

 

 • Mnohde lidé při pálení čarodějnic přeskakují vatry. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“
  Pokud vám hoří oděv, neutíkejte - během či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Pokud je oblečení přiškvařené k ráně, rozhodně jej sami nesundávejte nebo nestrhávejte. Při popálení okamžitě volejte linku 155, kde vás povedou první pomocí než na místo dorazí sanita. Myslete na, že
  špatně provedená první pomoc může popálenému spíše uškodit.

 

 • Právnické či podnikající fyzické osoby jsou povinny předem oznámit HZS spalování hořlavých látek na volném prostranství- tedy i pálení „čarodějnic“- přičemž musí dbát jeho pokynů. V případě zanedbání této zákonné povinnosti pak hrozí nemalé sankce a pokuty. Zejména při pálení velkých vater by měl pořadatel celou akci včas oznámit a domluvit se i na přítomnosti dobrovolných hasičů ze své obce. Zmíněné oznámení se provádí písemně, prostřednictvím spisovny ( spisovna@sck.izscr.cz) nebo na telefonicky na čísle 950 870 157 a to minimálně 5 dní předem.

 

Každopádně i v případě , kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, doporučujeme celou akci dopředu oznámit HZS Středočeského kraje, nejlépe elektronicky prostřednictvím internetu, na adrese www.hzssck.cz v záložce „ evidence pálení“. Při ohlášení je nutno uvést místo, čas pálení, odpovědnou osobu včetně kontaktu na ní a přijatá protipožární opatření. Tímto předběžným oznámením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během Filipojakubské noci hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů.

Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísle tísňových linek, které slouží k přímé pomoci.

 

 • Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte. • Pokud se vám oheň vymkne z rukou ihned volejte linku 150 nebo 112.

 

Pamatujte, že i chvilková nepozornost či neopatrnost může způsobit velké neštěstí Vám i druhým. Proto si dejme pozor, aby se pálení ohňů jako ochrana před „zlou mocí čarodějnic“ nezměnilo v pravý opak.

Kolínští policisté spolu s hasiči přejí krásnou Filipojakubskou noc.

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist