Vzdělaný Brod
Město Český Brod

Aktuality

Výsledky dotazníkové šetření v oblasti školství

Od 16. ledna do 9. února 2017 realizovalo město Český Brod dotazníkové šetření, které mapovalo názory rodičů dětí z mateřských a základních škol na Českobrodsku. Celkem více než 300 vyplněných dotazníků představuje mínění rodičů cca 12 % dětí těchto škol. Kompletní výsledky dotazování, které jsou podkladem pro plán rozvoje školství v našem regionu a projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod,  díky němuž bylo šetření realizováno, jsou zde. 

Dotazník byl rozdělen na sedm tematických oblastí a to materiální zabezpečení škol, klima školy, kvalitu vzdělávacího procesu, školní stravování, družinu a mimoškolní aktivity, spolupráci a komunikaci se školou a poradenské služby.

Je potěšitelné, že nejvyšší míru spokojenosti udávají rodiče v oblasti důvěry dítěte v osobu třídního učitele, zakotvenosti dítěte v třídním kolektivu, užitečnosti vzdělávacího procesu v mateřské škole a dostupnosti školní jídelny pro děti z mateřských škol.  Velmi pozitivně je také hodnocen vzdělávací proces i materiálně technické zabezpečení v základní škole speciální a praktické.

Méně již můžeme být spokojeni s výsledky materiálně technického zázemí škol. Zvláště základní školy v Českém Brodě patří v rámci našeho regionu k nejhůře hodnoceným školám v této oblasti. Předmětem kritiky je zvláště nedostupnost tělocvičen, nemožnost využívání venkovních učeben a zahrad, stav hygienických zařízení, kapacita školní jídelny.

13.03.17 Aktuality

Komentáře:

  1. [1] Viki 167.61.broadband11.iol.cz

    Na všech ZŠ je podle dokumentu 1745 žáků a odpovědělo 200 rodičů, tj. 11,46%. Na všech MŠ je podle dokumentu 878 žáků a odpovědělo 103 rodičů, tj. 11,73%. Rodiče se asi dohodli, aby to bylo takto vyrovnané. Nebo, že by se dotazníky ... :-)

    13.03.17, 17:05:14
  2. [2] hanka cdma-72-61.cust.vodafone.cz

    A co bude dál?Záchody na školách se opraví a budou čistější?A co jídelna a ty jídla někdy podivná?

    18.03.17, 16:31:58
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist