Vzdělaný Brod

Poradenství

Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna - samostatné školské poradenské zařízení pod záštitou ZŠ Žitomířská 885, Český Brod.

Adresa: Žižkova 507, 282 01  Český Brod

Nabízené služby
  • posouzení vývojové úrovně dítěte, vyšetření školní zralosti, odklady školní docházky,
  • adaptační obtíže dítěte ve škole,
  • včasná psychologická a speciálně pedagogická diagnostika vývojových poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie apod.) a následná individuální péče,
  • diagnostika poruch chování a poruch pozornosti,
  • reedukace poruch učení a chování,
  • konzultace a metodická podpora rodičům, pedagogickým pracovníkům a školám,
  • kariérové poradenství u žáků základních i středních škol,
  • pomoc při řešení výukových a výchovných problémů a problémů v osobnostním a sociálním vývoji dětí a dospívajících.

Podrobné kontakty / Web / Mapa 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist