Vzdělaný Brod
Město Český Brod

Aktuality

AKTIVITY PROJEKTU SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ŠKOL III

Členové týmu projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“ realizovali v srpnu 2020 tyto aktivity. Aktivity_projektu_8_2020.pdf

Datum a místo konání

Název semináře

Lektorka/lektor semináře

17. 8. 2020,

SOŠ Liblice, Český Brod

Z března přesunutý seminář Aktuální novely právních předpisů pro školní rok 2020/2021 

Mgr. Pavel Zeman,  Ing. Radka Šlegrová

17. 8. – 21. 8. 2020

SOŠ Liblice, Český Brod

Letní škola pedagogů – 6. ročník, celkem se účastnilo na 90 osob z 16 ZŠ a MŠ Českobrodska. Brožurku s programem a popisem vyučujících naleznete zde final_brozura_tisk2.pdf. V rámci týdenní akce proběhly následující semináře:

 

17. 8. 2020

Začít spolu: praktická dílna - centra aktivit. Ukázka školní práce s důrazem na klima a vztahy dětí ve třídě. Důraz na skupinovou práci, komunikaci mezi dětmi, schopnost diskutovat, argumentovat, umění naslouchat druhému a zohlednit jeho názor…

Mgr. Hana Hanychová

Mgr. Gabriela Rákosníková

 

 

Tělocvik tradičně i netradičně – otevřený náhled na hodiny TV, jejichž hlavním cílem ji motivovat děti k pohybu a vytvářet  u nich potřebu se hýbat v dětství i v dospělosti.

Mgr. Eva Babicová, 

Bc. Jana Machorková

 

 

Hodnotové vzdělávání -  dvoudenní seminář o vzdělávacím konceptu akreditovaným MŠMT. Pomáhá zorientovat se v sobě a ve světě, pochopit vztahy mezi lidmi, vytvářet vlastní kvalitní vztahy, rozvíjet jejich akademický i vnitřní potenciál.  Učitelům navíc dává klíč ke zvládnutí náročného, zejména socio-kulturně pestrého, inkluzivního prostředí, a to při relativně vysokých počtech studentů ve třídě.

Mgr. Jiří Luka

Mgr. Michaela Stoilova

 

 

Školní systemické konstelace – zážitkový seminář k seznámení se základními systemickými zákonitostmi, které určují jejich vztahy s žáky, s rodiči žáků i vztahy uvnitř učitelského sboru školy i ve společnosti.

PhDr. Dana Marková

Mgr. Hana Slobodová

 

18. 8. 2020

Zdravotní cvičení – rozcvička s důrazem na postoj těla a prevenci bolesti zad a přetěžování jednotlivých partií vůbec.

Lenka Krutská

 

 

Práce se třídou – dílna, možné užití pedagogických nástrojů, postupů a metod nejen v rámci třídnické hodiny, které umožní orientovat se ve vztazích ve třídě a povedou ke zdravému klimatu třídy.

Mgr. Michaela Veselá

 

 

Techniky hlasitého čtení pro učitele MŠ, ZŠ – seminář se spoustou praktických cvičení a ukázek vede účastníky ke správné výslovnosti, použití tempa, rytmu, pauzy, důrazu. To vše vede ke správnému hlasitému čtení pohádek, příběhu a učení básniček děti předškolního věku.

 

Mgr. Roman Musil

 

 

Individuální konzultace s psycholožkami a lektorkami odborných seminářů a systemických konstelací.

PhDr. Dana Marková

Mgr. Hana Slobodová

19. 8. 2020

Hatha jóga + JIN jóga – zahřátí a prodýchání v hatha jógových pozicích a protažení těla v JINových pozicích

Miroslava Bedrníčková

 

 

Metody pro aktivní učení a aktivní vyučování – podněcuje učitele k přemýšlení, jaké hry a cvičení pro žáky vymýšlet, aby lépe přijímali novou a upevňovali již vysvětlenou látku.

Mgr. Roman Musil

 

 

Datum a místo konání

Název semináře

Lektorka/lektor semináře

19. 8. 2020

Pestrá strava s preferencí bezlepkových plodin – pestrá znamená neopakující se, vzniká střídáním mnoha různých potravin s ohledem na imunitní systém člověka, výživu. Odlehčení stravy nastává díky plodinám, které přirozeně neobsahují lepek.

Martina Kučerová, DiS.

 

 

Výtvarná loutková dílna pro MŠ – výroba loutky pro předškolní děti. Had, drak nebo příšera? Tělo je složené z drobných segmentů (papírových kelímků na nápoje) a hlavní je plynulý pohyb.

Mgr. Lucie Ulíková

 

 

Kino jako téma – jak s dětmi probrat filmové představení, spousta ukázek o vývoji kinematografie v kontextu vývoje člověka a společnosti a všudypřítomné reklamy.

Mgr. Petr Steklý

Mgr. Jakub Obraz

 

20. 8. 2020

Univerzální atletická rozcvička jako z příručky trenéra – k aktivizaci a mobilizaci organizmu před další zátěží využíváme netradiční cviky, cviky ve dvojicích i skupinové aktivity.

Mgr. Eva Babicová

 

 

Feng Shui a osobní cesta – pohled na životní cestu z úhlu staré taoistické filozofie, realita světa jako hra protikladů s cílem o vyšší bezpečnost člověka. Různé způsoby opatření ve třídě jako prevence příčin stresu při výuce.

Ing. arch. Otakar Chochola

 

 

Aktivity do výuky angličtiny pro žáky ZŠ na celý školní rok – ujasnění potřeb žáků prvního stupně, sdílení, promyšlení již osvědčených aktivit z výuky, způsoby, jak procvičovat všechny čtyři jazykové dovednosti. V neposlední řadě on-linové nástroje použitelné při běžné výuce nebo v domácí přípravě.

Lucie Urbančíková, M.Ed.

 

Jediný proběhl v areálu budoucí terénní základny na hájence ve Vrátkově

Jak na „lesní“ výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ – dvoudenní seminář pro začínající či pokročilé průvodce lesního vyučování. Předvedení vzorového výukového programu se spoustou her a aktivit využitelných venku i uvnitř.

Mgr. Bc. Eva Píšová

Ing. Radka Stolariková, PhD.

 

 

Večer (nejen) o STRESU – je to návyk, jak rozpoznat postupná varování, kdy padáme do závislosti. Hlavně jak se mu účinně bránit. Masáž ve dvojicích, kterou ocení především děti, meditace srdce a další.

Ing. Monika Šindlerová

 

21. 8. 2020

Ranní energetická rozcvička – rozproudění energetických drah těla pomocí automasáže, zahřátí základních kloubů v těle pomocí vědomé pozornosti, pohybu a dechu. 

Ing. Monika Šindlerová

13

 

Basket 3x3 vtahuje děti do hry – představení nové hry včetně pravidel a výhod (rozvíjí spolupráci mezi dětmi a komplexně je rozvíjí v pohybových dovednostech). Praktická ukázka základního postavení, držení míče, obrany. Nutnost být stále přítomen a sledovat co se děje.

Mgr. Michael Kruk

7

 

Výtvarná loutková dílna pro ZŠ – výroba jednoduché marionety – lidské figury, tělo pracované s použitím dřevěných špachtlí a tkalounu promyšleně tak, že jsou zachovány přirozené ohyby končetin.

Mgr. Lucie Ulíková

13

24. 8. 2020

Radniční obřadní

Společné setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti a Pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání.

 

02.10.20 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist