61

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

A mě by zas zajímalo, zda ta paní ředitelka nemocnice Dokoupilová, která v posledním Českobrodském zpravodaji slibuje zářné zítřky nemocnice, je táž osoba, kterou na tento post instaloval před pár roky pan Vojtíšek.Může někdo objasnit, jaké jsou skutečné vztahy mězi těmito společnostmi?

62

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Za včasný dojezd sanitek je zodpovědná Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje více na: http://www.uszssk.cz/

Vztah mezi společnostmi není žádný. Nový provozovatel převzal všechny zaměstnance včetně paní ředitelky, protože provoz nemocnice zná. Nehledejte za vším nějakou lumpármu.

63

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Jakub Nekolný napsal:

Za včasný dojezd sanitek je zodpovědná Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje více na: http://www.uszssk.cz/

Vztah mezi společnostmi není žádný. Nový provozovatel převzal všechny zaměstnance včetně paní ředitelky, protože provoz nemocnice zná. Nehledejte za vším nějakou lumpármu.

No nevím,většinou si nový provozovatel obsadí klíčová místa vlastními lidmi, alespoň prozatím to tak bylo.Všichni předchozí ředitelé nemocnici znali a přesto nezůstali.Toto vysvětlení je drobet podivné.

64

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Jde o soukromý subjekt a my mu nemůžeme diktovat, s kým bude nebo nebude spolupracovat. Pro město je důležitější, že se vztahy s největším nájemcem v areálu nemocnice narovnaly (i za cenu jeho výměny) a plní se všechny povinnosti vyplývající z uzavřených smluv. To znamená především úhradu přibližně 13,5 mil. Kč, které město bude investovat zpátky do nemocničních budov a areálu. V dohledné době by změnu měli zaznamenat nejen pacienti a zaměstnanci, ale také veřejnost.

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Dobrý den všem,

podle informace, kterou sdělil starosta města na posledním jednání zastupitelstva, město dne 5.6. obdrželo částku 13.5 milionu korun od nového provozovatele.

Tvrzení odpůrců tohoto převodu, že byla vybrána "nemajetková firma" (pacient), eventuelně, že se jedná o tunel a bílého koně (lepšíbrod) se nakonec ukázala jako zcela lichá. Stejně tak hlasitý křik proti zajištění pohledávky směnkou (Chuck) se nyní jeví jako zcela nepochopitelný - zajištění se nemuselo vůbec realizovat.

Osobně mám pochopitelně z tohoto výsledku radost, pro město to znamená vyřešení dlouhého bolavého problému a pro mne osobně to znamená splnění předvolebního slibu, který jsme dali už v roce 2010 (byť samozřejmě hlavní podíl na tom má vedení města, nikoliv jeden opoziční zastupitel).Nepochopitelně mělo toto řešení i své odpůrce, zastupitelé Málek, Petrásek, Kokeš, Havlíček a Šmejkalová dělali vše pro to, aby město zmíněné peníze nedostalo a nemocnice zůstala v rukou pana Vojtíška. 

Příjemný den

Traurig

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Vojtěch Pavel Traurig napsal:

Dobrý den všem,

podle informace, kterou sdělil starosta města na posledním jednání zastupitelstva, město dne 5.6. obdrželo částku 13.5 milionu korun od nového provozovatele.

Tvrzení odpůrců tohoto převodu, že byla vybrána "nemajetková firma" (pacient), eventuelně, že se jedná o tunel a bílého koně (lepšíbrod) se nakonec ukázala jako zcela lichá. Stejně tak hlasitý křik proti zajištění pohledávky směnkou (Chuck) se nyní jeví jako zcela nepochopitelný - zajištění se nemuselo vůbec realizovat.

Osobně mám pochopitelně z tohoto výsledku radost, pro město to znamená vyřešení dlouhého bolavého problému a pro mne osobně to znamená splnění předvolebního slibu, který jsme dali už v roce 2010 (byť samozřejmě hlavní podíl na tom má vedení města, nikoliv jeden opoziční zastupitel).Nepochopitelně mělo toto řešení i své odpůrce, zastupitelé Málek, Petrásek, Kokeš, Havlíček a Šmejkalová dělali vše pro to, aby město zmíněné peníze nedostalo a nemocnice zůstala v rukou pana Vojtíška. 

Příjemný den

Traurig

Pane doktore,
LŽETE.

Žádný zastupitel z SNK Českobroďák nikdy nehlasoval a nečinil nic pro to,  aby nemocnici nadále provozoval Ing. Vojtíšek.

Je pravdou, že jsme nevěřili, že dojde k úhradě dlužné částky - také na středečním zastupitelstvu Mgr. Havlíček pogratuloval vedení města k získání smluvené částky, ale Vámi uvedené tvrzení je sprostou lží.

Jinak bych si Vám dovolil připomenout, že v roce 2010 jste se nedostal do zastupitelstva sám, ale byli jste z Vaší kandidátky 4, a ani váš program neodpovídal Vámi uvedenému:
viz citace z http://www.cesbrod.cz/media/4/03_word/V … FINAL.doc:
   Zdravotnictví, sociální oblast, školství
     1.    řešení situace s nemocnicí ve spolupráci s krajem; provedení detailního auditu smluvních vztahů, a to včetně výše nájemného
     2.    vybudování nové mateřské školy v Liblicích
     3.    oprava základních škol v městě včetně školní jídelny

A co se týče aktuálních předvolebních předsevzetí, tak ty jsou asi raději z Vaší strany vypnuté - viz odkaz na http://www.cesbrod.cz/item/kandidatni-l … pro-mesto. A v předvolebním zpravodaji také (asi raději) nic k nemocnici nebylo uvedeno: http://www.cesbrod.cz/media/pdf/cbz/2014/cbz_092014.pdfJinak bych Vás rád informoval, že smluvní vztah s novým provozovatelem neskončil zaplacením slíbené částky za převedenou pohledávku, ale de facto začal, proto jsem ve velkém očekávání dalšího vývoje služeb poskytovaných ať už tímto nájemcem či dalšími, včetně plnění smluvních povinností. Velkoústých prohlášení jsme v našem městě zažili již dříve vč. těch, kde se na tom aktivně podílel zástupce současného nájemce (http://www.medireco.cz/spolecnosti.html). Ale věřím, že tentokrát nás čeká zářivá budoucnost. Možná můžeme využít věšteckého umu nového provozovatele, jelikož již po pár měsících provozování nemocnice v Českém Brodě si je jist ročními tržbami (http://www.medireco.cz/spolecnosti.html).

PS1. Věřím, že liknavost města při získávání zbývajících dlužných částek od Ing. Vojtíška byla jen zdánlivá a snad ani nemohou být myšlena vážně slova o tom, že k soudu se to dává až když končí promlčecí lhůta - pokud ano, tak pak už se těžko nějaké finanční částky vrátí (a v tomto případě se jedná již o více než 1 000 000 Kč...).

PS2. Nejste opoziční zastupitel - jste sice nepodepsaný, ale o to snaživější 12. koaliční zastupitel (a když náhodou nějaký zastupitel z uskupení, které tvoří Radu města, tak se dostanete i na 11. místo :-)  ).

Držme se prosím nadále v diskuzi reálných faktů [tj. dle slovníku cizích slov = (zjištěná ověřená jednotlivá) skutečnost, událost, výsledek, pravdivý poznatek, údaj], a ne toho, co jste v tomto Vašem příspěvku předvedl.

Přeji příjemný víkend

Evžen Pospíšil

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Pane inženýre, nelžu.

Vaše ovečky navrhovaly zrušit výběrové řízení a zastavit převod nájemní smlouvy na nového provozovatele. Jaký by byl jediný možný důsledek, pokud by byl tento návrh úspěšný? Ten, že by v nemocnici dále úřadoval pan Vojtíšek. Jinou alternativu zmínění zastupitelé nepřinesli, ergo pokud navrhli, aby byl převod zrušen, pak logicky podporovali setrvání Vojtíška v nemocnici.

Za komickou vložku pak považuji, když zastupitel Havliček - poté co dělal všechno možné, aby se v nemocnici nový provozovatel neobjevil, město přišlo o více jak 13 milionů a dluh dále narůstal - tak tento pán si stěžuje, že problém nebyl vyřešen už dříve.

Stejně tak Vy, poté co přicházíte s vylhaným argumentem, že výběrové řízení bylo „diskriminační“, poté co zcela bez ostychu veřejně prohlašujete, že si přejete, aby celé výběrové řízení dopadlo pro město destruktrivně, máte tu odvahu se na zastupitelstvu rozčilovat, že vymáhání zbývající pohledávky za Českobrodskou jde pomalu.

Vaší poznámce o opozici a koalici pravda moc nerozumím. Pokud Českobroďák vnímá opoziční činnost tak, že bude hlasovat a priori proti všemu, aniž by se jeho zastupitelé namáhali se sebemenším zdůvodněním (závěrečný účet města, závěrka, rozpočet apod.), či kdy dokonce zastupitelé Českobroďáka mění názor jako na obrtlíku (na jednání finančního výboru hlasuje zastupitelka Šmejkalová pro podpis úvěrové smlouvy na P+R, na zastupitelstvu bez jediného slova vysvětlení proti) tak pak je mi opravdu líto, takto já opoziční roli nevnímám.

Příjemný horký letní den, přeji.

Traurig

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Pane doktore,
opětovně si dovoluji připomenout,  že je třeba vycházet z reálných faktů.

Je zbytečné se opět rozepisovat o způsobu vysoutežení nového provozovatele.  Zástupci SNK Českobroďák přišli s návrhem zrušení a opětovného vypsání soutěže,  takže o tom,  že by tam měl zůstávat předchozí provozovatel nikdy nebylo uvedeno ani myšleno.  Následně jsme deklarovali,  když náš návrh neprošel,  že odpovědnost za tento výběr mají ti zastupitelé,  kteří nesouhlasili s naším návrhem a je logické,  že i následné převodní smlouvy apod.  nepodpoříme.

Co se týče rozčilovaním se nad nicneděláním města nad další pohledávkou,  tak už rozumím,  že v tomto městě se problémy snaží řešit až těsně před volbami,  tak asi je ještě dost času...

O držení si stanovisek bychom mohli diskutovat dlouze např. o tom,  jak nepodpoříte  rozpočet města,  jelikož se Vám nelíbí deficit,  ale s rozpočtovými opatřeními,  které nic na deficitu nemění,  nemáte problém...Evžen Pospíšil

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Pane inženýre, nějak stále se úspěšně vyhýbáte jednoduché odpovědi: jakou jinou alternativu k novému provozovateli Českobroďák nabídl? Namítali jste, že výběrové řízení neproběhlo podle zákona o veřejných zakázkách - no bodejť, vždyť se o veřejnou zakázku nejednalo - a proto jste hlasovali proti. Tím pádem jste logicky podpořili setrvání Vojtíška v nemocnici a snažili jste se, aby městu nebyl uhrazen mnohamilionový dluh. Zde nejsou podstatné důvody, ale možné důsledky konání vašich zastupitelů.

Stejně tak je to se zmíněným rozpočtovým opatřením: mně samozřejmě deficit trápí, ale řešení deficitu nebylo předmětem posledního rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření se dělalo kvůli tomu, aby město mohlo začít s rekonstrukcí kina, proto jsem to podpořil. Proč se Českobroďák pokoušel tuto rekonstrukci zmařit, to nám nikdo ze zastupitelů nevysvětlil.

Výše uvedené je přesně to, proč tvrdím, že je toto sdružení pro svou nekompetentnost tak nebezpečné našemu městu. Je svatým právem zastupitele nesouhlasit s jakýmkoliv předloženým návrhem, ale měl by být potom schopen alespoň racionálně svůj nesouhlas zdůvodnit a v tak klíčových věcech, jako je řešení největší pohledávky města eventuelně rozsáhlá rekonstrukce, je povinností předložit alternativu. To vaši lidé nechtějí nebo neumí učinit.

Příjemný den.

Traurig

70

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Traurig  je zastupitel, který nikoho v zastupitelstvu téměř nezastupuje. Stále vymýšlíte lži na adresu našeho sdružení. Vy si vůbec neuvědomujete, že vyřešit problémy s Ing Vojtíškem vám trvalo 8 let a stále je nemáte vyřešené. Vy jste jaksi opomněl další milion Kč, který dluží městu. Vy a vaši koaliční partneři stále zapomínají mluvit o celé dlužné částce.  Tak co říkáte, že je s Vojtíškem vše vypořádáno. Z našeho sdružení dalších 12 kandidátů dostalo víc hlasů při volbách než vy sám. Tak vlastně zastupujete jen sám sebe. To je demokracie a volební pořádek. Tak jak téměř ve všem v našem státě. Vy přeci nebudete říkat kdo a jak má hlasovat v zastupitelstvu. Ty rozumy si nechte pro sebe. Jistě je budete při dalších jednáních potřebovat. A co říkáte, že jsou nevyřešené dlužné částky už od roku 2000 a jedná se o další 2 mil. Kč, které město nikdy neuvidí. To je vizitka tohoto vedení, které vládne od roku, kdy se tyto dluhy dělají. Další ztráty peněz při prodeji Liďáku, které také dělají řádově miliony. Na tom všem se tato koalice podílí. Jste tady jako naplavenina moc krátkou dobu a stále budete urážet Českobroďáka. Toto sdružení má jisté výsledky, ale vy sám jste pro město toho moc neudělal až na to, že jste zlikvidoval Sociální demokracii. To je záslužná práce. Rozhodně bychom takto nehospodařili. Dnes máte jistou opozici a neumíte s ní jinak jednat než urážet a sám na sebe upozorňovat jak jste chytrý. Snažíte se měnit významy slov. Normou se stává lež. Město si nechá udělat za 40 tisíc odborný posudek na to, že má splácet dluhy a že může mít ještě větší dluhy. To je analýza, kterou potřebujete oslnit občany jak dobře hospodaříte. A když někdo je proti, tak  je vlastně pro město nebezpečný. To přece jsou vyhozené peníze.  Je otázka kdo tuto analýzu potřebuje. Asi ten kdo neumí hospodařit jako řádný hospodář.        Kokeš