1

Téma: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

24. září 2014 na 35. zasedání zastupitelstva Města Český Brod došlo po dlouhých letech k průlomu v PROBLÉMECH S NAŠÍ NEMOCNICÍ.
Všichni přítomní zastupitelé kupodivu hlasovali jako jedno tělo a na poslední chvíli před volbami schválili vítěze zadávacího řízení na poskytovatele zdravotní péče v českobrodské nemocnici.
Proč takto rychle před volbami a všichni svorně spolu??? ODS, Sdružení nezávislých kandidátů - Zájmy Českého Brodu, TOP 09, Koalice pro Český Brod + ČSSD s KSČM
Zdravotní péči v nemocnici bude podle tohoto bleskového a jednotného hlasování poskytovat firma „Nemocnice Český Brod s.r.o.“,
IČ: 27161838 (výpis z obchodního rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-f … ;typ=UPLNY
Dle dostupných informací z internetu (obchodní rejstřík, justice a další) lze snadno dohledat následující:
Sídlo firmy, registrovaná adresa: Kartouzská 204/6, Praha 5
- Na této adrese najdete hodně firem, jen ne našeho výherce. Na vrátnici, informacích a sekretariátu tohoto komplexu o firmě Nemocnice Český Brod s.r.o. nikdy neslyšeli. Zajeďte se tam osobně podívat!
Kontakty na firmu: bylo možné dovolat se pouze na jediný z uvedených telefonů – dovoláte se do Kartouzské 6, Praha 5 – nikdy o firmě Nemocnice Český Brod s.r.o. neslyšeli. Zavolejte si prosím.
Jednatel firmy – zodpovědná osoba: MUDr. Tomáš Tesař
- Tento doktor je jednatelem ve firmě od 21.5.2014
Bydliště doktora Tesaře: náměstí 14.října 4, Praha 5 – toto je Úřad městské části Praha 5
- Jednatel firmy je hlášen na úřadu – toto je divné, neboť na úřadech bývají zpravidla hlášeni lidé, kteří nemají domov nebo nechtějí, aby je někdo dohledal !
Pan doktor Tesař se stal v posledních letech jednatelem v mnoha firmách… zdroj internet.
Našeho nového provozovatele zdravotní péče, firmu Nemocnice Český Brod s.r.o., vlastní od 10.12. 2009 celými 100% firma MEDIRECO a.s. (výpis z obchodního rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-f … ;typ=UPLNY ), kde je pan doktor Tesař ředitelem a zároveň předsedou správní rady, a to od 23. 6. 2014 !!!
Pan Tesař na řízení firmy MEDIRECO a.s. není sám, jsou 3.
Druhým je pan doktor MUDr. Roman Dudys, taktéž od 23. 6. 2014. Tento doktor je, kromě mnoha dalších, téměř polovičním vlastníkem firmy TALEGA a.s. (výpis z obchodního rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-f … ;typ=UPLNY ) a předsedou dozorčí rady v této firmě. Je vám název TALEGA povědomý???

Třetím členem správní rady je pan JUDr. Milan Vašíček, taktéž od 23.6.2014. Tento právník je ovšem kapacitou v oboru a jistě bude přínosem pro Český Brod a naši zdevastovanou nemocnici... Pan Vašíček, registrovaný v Brně, je 31,05% majitelem firmy TALEGA a.s. a v nedávné době se stal majitelem nebo spolumajitelem dalších 260 firem! Dle veřejně dostupných informací se pan doktor Vašíček angažuje nebo v nedávné minulosti angažoval (jednatel, předseda představenstva, předseda dozorčí rady, předseda správní rady apod.) v dalších 370 firmách !!!
Ještě je nutné uvést, že firmu MEDIRECO, která vlastní od 10.12.2009 firmu Nemocnice Český Brod, vlastnila od 26.3.2008 do 1.3.2010 firma TALEGA a.s. V představenstvu není nikdo jiný než páni doktoři Vašíček a Dudys. Několik let s nimi byl ve vedení firmy i náš pan doktor MUDr. Tomáš Tesař.
TALEGA již v minulosti měla s naší nemocnicí hodně co k dočinění, a to od 1. 1. 2006. V následujících měsících je uváděn dluh nemocnice ve výši cca 17 mil. Kč. 29. 3. 2006 p. Kokeš předkládá zprávu kontrolního výboru, která hovoří i o MUDr. Tesařovi – zápis z 35. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Český Brod ze dne 29. 3. 2006 (http://www.cesbrod.cz/media/pdf/zastup/2002-2006/35z.pdf ). Dne 3. 5. 2006 na jednání zastupitelstva oznamuje zastupitel p. Kokeš, že předává celou věc k prošetření na Policii ČR – zápis http://www.cesbrod.cz/media/pdf/zastup/ … 06/36z.pdf . Podívejte se do těchto zápisů na sestavu tehdejšího zastupitelstva (vedla se ještě docházka), najdete 12 shodných jmen se současnými kandidáty?
Závěrem: Na posledním zasedání zastupitelstva 24. 9. 2014 byli občané ubezpečeni koalicí i opozicí, že je vše v naprostém pořádku a že firma Nemocnice Český Brod s.r.o. je seriózní a že se zavázala zaplatit dluh současného provozovatele ve výši 13 mil. Kč. Toto celé zaručuje bianko směnkou... Směnku (snad nejhorší způsob ručení) pak bude město vymáhat po „nemajetné“ firmě nebo po panu doktorovi, který má nahlášené bydliště na úřadu městské části Praha 5? A co zdravotní péče, stávající pacienti a občané? Proč se největší problém města „vyřešil“ narychlo chvíli před volbami, je to normální?
Proč zastupitelé (mezi nimi odborníci) hlasovali tak jednotně pro nového provozovatele??? Ono po vyhraných volbách by se to zase na pár let mohlo poslat k ledu….tudíž teď svorně hlásají: „Vyřešili jsme nemocnici!“
Nemocnice nás všechny stála již mnoho desítek milionů a teď ještě tohle. Doufejme, že do toho bude moci zasáhnout nové zastupitelstvo!
Obyvatelé Brodu a okolních vesnic, vezměme rozum do hrsti a pojďme k volbám…!!!
Toto není žádná pomluva, jsou to pouze fakta z veřejně dostupných zdrojů (www.justice.cz).

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Dobrý večer, paciente

téma již bylo diskutováno v samostatném vlákně o nemocnici, nicméně zkusím  na Váš obsáhlý příspěvek reagovat i zde.

Sáhodlouze dokládáte propojenost vítěze výběrového řízení se společností Talega. Přiznávám upřímně, že jsem toto propojení nezkoumal, nicméně proti Vašim zjištěním nic nenamítám, máte zřejmě pravdu.

Bohužel mi uniklo, co z toho plyne pro náš konkrétní případ. Zopakuji stav:

Fakt: Rada města letos přistoupila k výpovědi z nájmu současnému provozovateli. Ačkoliv souhlasím s tím, že výpověď byla opodstatněná, rada udělal tu katastrofánlí chybu, že nejprve vypověděla nájem a až poté začala hledat nového provozovatele. Tímhle diletantským krokem dostala město do časové tísně. V květnu příštího roku skončí stávající provozovatel a bylo nutno vybrat provozovatele nového.

Fakt: Město vyhlásilo soutěž na nového provozovatele, rozhodujícím kritériem pro vítězství v soutěži byla cena, za kterou nový provozovatel odkoupí dluh za Českobrodskou nemocnici (více než 13 milionů)

Fakt: Do výběrového řízení přišly 4 nabídky. Dvě znich nesplňovaly ani minimální cenu (jedna nenabízela nic, druhá částku pod 5 milionů).

Fakt: Zbývající dvě nabídky obsahovaly toto:
1. Nemocnice Říčany, a.s. nabídla 5 milionů, splatnost neurčitou (splatnost poté, co fakticky zahájí provoz, což záleží jen na jejich libovůli), žádné zajištění.
2. Nemocnice Český Brod, s.r.o. nabídla odkup za 13, 4 milionu (tedy za 100 procent celkové pohledávky), kupní cenu zajistila osobní směnkou, splatnost kupní ceny do 14 dnů ode dne získání smlouvy se zdravotní pojišťvnou.

Z těchto dvou nabídek všem zastupitelům, bez rozdílu poltické strany, jednoznačně přišla nabídka Nemocnice Český Brod, s.r.o. jako výrazně lepší a proto rozhodli o vítězi tak, jak je popsáno výše.

Nyní k Vašim argumentům:

Píšete, že zajištění směnkou je snad nejhorší způsob zajištění. Ze své praxe vím, že se kardinálně pletete. Směnka sice není tak kvalitním zajištěním jako třeba bankovní záruka či vázaný účet, ale je lepším než třeba ručení, zástavní právo k movitým věcem či k pohledávkám. Navíc zdůrazňuji, že druhá nabídka v pořadí nenabídla vůbec žádné zajištění,

Píšete, že "Na posledním zasedání zastupitelstva 24. 9. 2014 byli občané ubezpečeni koalicí i opozicí, že je vše v naprostém pořádku a že firma Nemocnice Český Brod s.r.o. je seriózní". To je lež, vážený paciente, takové ujištění nikdo na zastupitelstvu nedal. Hodnotili jsme dvě nabídky, přičemž objektivně nám vítězná připadala výrazně lepší (proto jsme také všichni hlasovali jednotně pro tohoto vítěze).

Z Vašeho příspěvku jsem vůbec nepochopil, co jsme podle Vás měli udělat jinak. Vybrat vítězem Nemocnici Říčany, která nenabídla žádné zajištění, splatnost ve stylu "až naprší a uschne" a třetinovou cenu? Nebo výběrko zrušit a doufat, že přijde někdo s lepší nabídkou? A pokud ne, co bychom dělali v květnu, až Ing. Vojtíšek v nemocnici skončí?

Pro Vaše uklidnění dodávám, že nebyl učiněn žádný nezvratný krok. Postoupení pohledávky bude schvalovat až zastupitelstvo vzešlé z voleb a to se samozřejmě může rozhodnout jinak.

V jedné věci s Vámi však souhlasím: i já bych byl rád, pokud by k volbám přišlo co nejvíce lidí, jak v závěru vyzýváte.

Pokud máte Vy či kdokoliv další pochybnosti či jakékoliv dotazy (nejen k nemocnici), srdečně Vás zvu na předvolební setkání s voliči ve středu 8. 10. 2014 v 18:30 v restauraci U Bedrníčků, Žižkova 278.

Příjemný den

Vojtěch P. Traurig

3 Naposledy upravil: Michal Fokt (07.10.2014 22:05:43)

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Děkuji za objasnění, proč všichni hlasovali pro (jak mne v sobotu u volebního stánku upozornil lídr SNK Českobroďák s tím, že ani Volba pro město není tou pravou opozicí). Chápu to tak, že vás prostě tlačil čas...

4

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Dobrý večer. Já bych to s tím tlačením času chápal trochu jinak než pan Fokt: problém s nemocnicí trvá už tolik let...a začalo se to řešit teď, těsně před volbami? Proč se kroky (výpověď současnému nájemci, řešení dluhů apod.) neřešilo už dřív? Nebo to tenkrát nešlo a teď to jde?? :-) Dovedl bych pochopit, že zastupitelstvo zvolilo ze dvou variant tu lepší. Ale zaráží mě, jak to, že v zadávacích pravidlech nebyly stanoveny podmínky, které by prokázaly serióznost a odbornost firmy, délku jejího trvání na trhu, její ekonomickou situaci a nějaké doložené referenční zakázky. Tyto doplňující podmínky se zcela běžně používají i přesto, že tou hlavní je nejnižší cena. Takhle - pokud se zakládá na pravdě to, co napsal Pacient (a podle toho jak je to napsáno tomu věřím) - mi to silně evokuje praktiky nastrčených bílých koní. Pokud firmu na uvedené adrese nikdo nezná, pokud její představitel má trvalé bydliště na Úřadu městské části (čili bez bydliště), pokud se jí na uvedená telefonní čísla nedá dovolat, pokud její představitelé jsou zároveň v několika stovkách dalších firem a napadají mě další a další "pokud", pak cítím, že je něco hodně shnilého ve státě Dánském. Pan doktor Traurig mě sice trochu uklidnil  tím, že se dá vše ještě zvrátit, ale nicméně se ptám, kam to mohlo zajít v případě, že by si někdo, resp. Pacient, nedal tu práci a nevyhledal výše popsaná fakta, za což mu děkuju a divím se, že něco takového neudělalo samo Město. Ono to totiž klidně mohlo dojít až do stavu, který by se vrátit nedal...  A pak mě zajímá ta bianko směnka. S bankovní zárukou bych zcela souhlasil, protože solidnost a solventnost firmy prověří sama banka - a ta je sakra důkladná! Jak ale budu vymáhat proplacení směnky na 13 milionů u firmy, která není k nalezení a která, když dojde na lámání chleba - vzhledem k tomu firemnímu propletenci a jistě perfektně vychytaným fíglům - bude mít v inkriminované době tak maximálně své základní jmění ve výši 200 tisíc a to kdo ví jestli...  A také mě napadá, jestli to opravdu nebyla hra na city voličů....14 dnů před volbami... Nemocnice je v Brodě stále živá a nehojící se rána, která bolí většinu obyvatel našeho města. A ta hezká, pozitivní zpráva: "vyřešili jsme nemocnici, občane, slyšíš??!!" možná znamená pěknou hromádku nerozhodných hlasů ve prospěch současného vedení... a možná by si chvíli po volbách, až by tam ti současní znovu byli, mohli vzpomenout, že by přece jen bylo lepší ještě chvíli počkat a tuto soutěž zrušit (pan dr. Traurig přece psal, že to jde) a měli by další čtyři roky na řešení. Možná. Já to nevím, možná se pletu, omlouvám se předem. Ale možná ne... Ale způsob, kterým tento problém byl řešen, navíc v těchto dnech a po zveřejnění výše uvedených fakt, mi takové úvahy přímo nabízí...nemáte také ten pocit??

5 Naposledy upravil: Vojtěch Pavel Traurig (08.10.2014 06:21:01)

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Dobré ráno, Chucku

souhlasím s Vámi, že se věc řešila zbytečně pozdě, k těmto krokům jsem vyzýval již před lety. Proč radní namísto výpovědi smluv a vymáhání dluhu raději volily cestu zápočtů za pochybné investice do areálu nemocnice, Vám musí zodpovědět oni.

Ve výběrovém řízení jsme pracovali s nabídkami, které přišly. Možná, že kdyby starosta splnil svůj slib, že výběrko zveření ve Zdravotnických novinách a osloví všechny subjekty v okolí (včetně bývalých zájemců), tak by přišlo nabídek více, ale starosta to neudělal. Proč, to Vám opět musí zodpovědět on, jenže on teď ještě pořád zjišťuje jak je to s pokutováním u nádraží a bohužel se už asi do voleb nic nedozvíte.

Nicméně k některým Vašim bodům: píšete, že jsme si měli zjišťovat serióznost a odbornost uchazeče - to jsme udělali. Jedním z kritérií byla garance zajištění zdravotní péče a oba uchazeči dolořili registrace, dlouhou praxi, odborníky v týmu. Rovněž jsme chtěli, aby uchazeč neměl dluhy vůči městu a aby rozkryl svou majetkovou strukturu. Stejně tak nevím, jak jste dovodil, že nikdo vítěze nezná na adrese sídla. Podle informací, které jsme dostali, vítěz normálně provozuje zdravotnické zařízení. Hodně by pomohlo, kdyby radnice zveřejnila dokumenty k výběrku (já mám jen závěrečné protokoly, samotné nabídky jsou na radnici), aby si každý mohl udělat obrázek sám.

Nicméně mi dovolte otázku: jaké řešení dané situace by jste si představoval? Víte, křičet že vítěz je neseriótní, to je jedna věc. Ale stále vycházejme z toho, že v květnu současný provozovatel LDNky skončí a je nutno nalézt nového.

Předem děkuji za odpověď.

Příjemný den

Traurig

6

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Dobré ráno, pane Traurigu.
Ta otázka na konci je velmi dobrá, nicméně má představa je asi hodně málo důležitá.... Já si samozřejmě uvědomuji, že je třeba, aby ten fungující zbyteček nemocnice fungoval dál a věřím, že se to nakonec podaří. Jak ale - přiznávám, že to v této chvíli nevím. Nejsem odborník, neznám potřebnou legislativu, nemám za sebou městský aparát úředníků a nejsem obeznámen se všemi informacemi ( a jak vyplývá z vašeho příspěvku, tak vy - stejně jako další zastupitelé - v požadované míře asi také ne...). Proto jsem volil v minulých, předminulých a dalších volbách vedení, které tímto vším disponovalo a předpokládal jsem, že toto bude včas řešit a vyřeší to, což se opakovaně nestalo. Kdybych v této chvíli znal lepší řešení situace okolo nemocnice, byl byste zcela jistě mezi prvními, které bych s ním šel seznámit. Ale na druhou stranu se nemohu smířit se situací, kterou radnice nechala dojít až takhle daleko a chce ji teď nechat dojít ještě dál jen proto, že v květnu současný provozovatel končí. (Co vyřešit situaci zdravotnickým rychlokursem pro vedení města, které by na LDNce mohlo od 1. června začít pracovat, když to nechali dojít tak daleko?? :-) )
Dle mého laického soudu jsou Rada města a Zastupitelstvo města orgány, které spolu musí komunikovat a úzce spolupracovat. Z vašeho příspěvku pro mě vyplývá (pokud jsem to dobře pochopil), že Rada města Zastupitelstvu někdy předkládá pouze částečné informace a není v moci zastupitelů ty zbývající získat. Pokud tomu tak opravdu je, je to pro mne o důvod navíc, abychom těmito volbami tuto situaci radikálně změnili. Mějte se hezky.

P.S. Mám v Radlické na Praze 5 kamaráda. Požádal jsem ho, aby se došel podívat do Kartouzské, která je hned vedle, kde sídlí i vybraný vítěz. Právě teď mi volal. A představte si: tuto firmu zde na informační tabuli NENAŠEL a vrátnice o ní NEVÍ...

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Ještě jednou dobré ráno

Děkuji za odpověď. Určitě po Vás nechci, abyste mi tady vyšvihl komplexni analýzu, jak řešit situaci s nemocnicí. V tomto bodě souhlasim, že od toho si volíte zastupitele/radní.

Moje otázka mířila k tomu, že když jsem rozhodoval o vítězi soutěže na nového provozovatele, měl jsem prakticky tři možnosti:

1. Vybrat nabídku, která byla na nejvyšší sumu, nabízela alespoň nějaké zajištění kupní ceny a smysluplné platební podmínky. Pak jsem vzal v potaz, že jedním z členů vítězného konsorcia je Anesan, který již v naši nemocnici působí a je seznámen s místními podmínkami. Tyto důvody mne vedly k tomu, že jsem hlasoval pro tuto nabídku jako pro nejlepší.

2. Mohl jsem vybrat nabídku druhou v pořadí. Nabízela však jen zhruba třetinovou cenu, žádné zajištění, vágní platební podmínky. Pro takovou nabídku jsem hlasovat nemohl, protože by podle mne finančně poškodila město.

3. Mohl jsem odmítnout obě nabídky, ale pak by vzniklo riziko, že v květnu bude nemocnice zavřena. Nevidím moc pravděpodobné, že bychom mohli dostat lepší nabídku, než kterou předložila Nemocnice Český Brod.

Osobně jsem stále pevně přesvědčen o tom, že jsem z těch mozností, které jsem měl, vybral tu nejlepší. Ale informace, které se tu objevily, jsou důležité. Pokud budu mít možnost i po volbách ovlivnit osud nemocnice, určitě budu chtít uspořádat veřejné projednání dalších kroků ohledně změny provozovatele za účasti vítěze tak, aby všechny pochybnosti byly rozptýleny.

Příjemný den.

Traurig

8

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Opravdu je to trochu podezrele, ale mozna to podvod neni smile

Firma Nemocnice Český Brod, s.r.o. je uz podle nazvu ucelove zalozena, pouze pro provozovani nemocnice v Brode. Podle rejstriku byla zalozena az v cervnu 2014 a uprimne neprijde mi divne, ze sidlo firmy nelze zatim poradne najit. Je to proste klasicka "dcera" MEDIRECO a.s.

Proc do nemocnice nevstoupi primo firma MEDIRECO je samozrejme otazka jina, ale neni to az tak neobvykly postup...

9 Naposledy upravil: Vojtěch Pavel Traurig (08.10.2014 09:33:17)

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Vidíte a takhle vznikají fámy. Společnost Nemocnice Český Brod byla založena v červenci 2004 jako Chirurgie Kartouzská. V tomto roce se jen přejmenovala ale je to společnost s více než desetiletou historií. Na přejmenování není nic divného.

10 Naposledy upravil: rivierakid (08.10.2014 09:59:59)

Re: Nemocnice 2014 - Nový provozovatel

Ano mate pravdu - ten rok 2004 jsem prehledl, ale jinak plati co jsem napsal. Tato firma je nepochybne ucelovy projekt pro provozovani nemocnice v Brode, coz samozrejme nemusi byt nutne spatne...

Edit: http://www.firmy.cz/detail/2368926-chir … ichov.html
Tady mate to sidlo, asi zapomneli na stitek Nemocnice Cesky Brod smile