11

Re: Nemocnice

Vazeni Zastupitele a vsichni co mate co do cineni s nemocnici, opet tu na sebe hazite spinu misto aby jste resili problem. Timto si myslim, ze by bylo nejlepsi aby se na cele hospodareni mesta podival nezavisly auditor - predejde se dohadum o tom jestli se opravdu 18 milionu ztratilo nebo ne, jista pochybeni s hospodarenim tu jsou tak proc je nepotvrdit ci nevyvratit. Rozhodne jsem pro aby se na to podival odbornik a ne nejaky KV slozeny ze zastupitelu opozice ci neceho jineho, co si budeme namlouvat pokud je profesi nekdo treba "zamecnik" (jen pro priklad) urcite nebude rozumet financni strategii nemocnice ci vydajum investicim a treba i korupci atd. proto jsem navrhl nezavisly audit.

co vy na to?...
Str654

Re: Nemocnice

Principielně s Vámi souhlasím. proto jsme navrhovali, aby hospodaření bylo překontrolováno Ministerstvem vnitra, které má k tomu kompetence i kvalifikovaný personál, navíc je kontrola zdarma. Návrh byl zastupiteli zamítnut.

13

Re: Nemocnice

Dobrý den, potom se tedy ptám a asi nebudu sám, proč se zastupitelé brání nezávislému auditu, navíc, když je zdarma!! Že by opravdu nebylo vše při financování "obrovské černé díry" nazvané Nemocnice Český Brod v pořádku ??? Kolik opravených silnic, zrekonstruovaných dětských hřišť mohlo být za 18 mil. .....??

14

Re: Nemocnice

Bohuzel tu asi staci starostovo ujisteni, ze se skutecne NIC neztratilo. Me ale nestaci a tak se ptam, co mohu jako obcan udelat pro to, aby se cela vec vice objasnila?

15

Re: Nemocnice

Dobrý den,
jsme pro nezávislou kontrolu hospodaření Města Český Brod!!!
(Ministerstvem, finančním výborem, auditorskou firmou, ...)

S pozdravem Claudyus

16

Re: Nemocnice

Tak postupně:
§ 575 o.z. - míněno občanský zákoník, běžně se používá v soudní praxi, právní předpis je platný a není zrušený.
Nevím, kde došlo k záměně ústavního a nejvyššího soudu.
Každé čtyři roky jsou volby a jsou zvolené nové orgány a tyto nové orgány mají své kontrolní mechanizmy, které slouží těmto orgánům pro vnitřní kontrolu. Kontrolní výbor je volen většinou zastupitelstva a stejně tak je většinou schvalován plán kontrol. Že je kontrolní výbor v rukou "opozice" je dobrým zvykem nikoliv povinností.
Kontrolní výbor nekontroloval usnesení rady ani zastupitelstva ale zrušenou příspěvkovou organizaci a v tomto případě musí mít pověření zastupitelstva.
Kontrolní výbor se ani neobtěžoval oslovit posledního ředitele organizace, ale vycházel z informací jen od soukromého subjektu působícího v nemocnici a shodou okolností neúspěšného uchazeče. Ptám se proč?
Uvedl jsem i na zastupitelstvu, že dávám kontrolnímu výboru za pravdu v záležitosti neuplatňování smluvních pokut a slíbil sem, že návrh předložíme do příštího jednání zastupitelstva.
Dlužnou částku jsme neodepsali, naopak jsou z ním hrazeny rekonstrukce v nemocnici jako je oddělení DIOP nebo teď zahajovaná rekonstrukce interního oddělení.
O snížení nájemného rozhodla minulá rada města z ekonomických důvodů a kvůli snaze zachovat rozsah poskytované zdravotní péče. O tomto kroku bylo informováno i zastupitelstvo. Zproštění nájmu vypršelo koncem loňského roku a když se jednalo o dalším postupu, byl pan Traurig přítomen na jednání rady,  neměl žádné výhrady a ani snahu přispět k řešení situace. Zpětně se však kritizuje velmi dobře.
Město je kontrolováno každoročně nezávislým auditorem, který procházel i tyto smluvní vztahy a jeho výrok zní bez výhrad. Tato kontrola skončila před čtrnácti dny.
Nový kontrolní výbor bude volen patrně na příštím jednání zastupitelstva. Ještě po zastupitelstvu jsem oslovil volební jedničku na kandidátce sociální demokracie Marka Binka, že by i nadále měli nominovat předsedu kontrolního výboru. Pan Binko mi sdělil, že v této záležitosti chce rozhodovat místní organizace ČSSD a on není jejím členem. Následně pan Traurig poslal návrh na složení kontrolního výboru ve stejné sestavě jen doplněn o pana Bulíře. Osobně nechci předjímat rozhodování zastupitelstva, ale asi tento návrh nebude průchodný. Ve středu večer o tom budeme jednat s panem Traurigem.
Přeji hezký den

Re: Nemocnice

Jakub Nekolný napsal:

Tak postupně:
§ 575 o.z. - míněno občanský zákoník, běžně se používá v soudní praxi, právní předpis je platný a není zrušený.

Máte naprostou pravdu. Až na to, že občanským zákoníkem jste argumentovali ve vztahu ke smlouvě mezi nemocnicí a Anesanem a ta se řídí obchodním zákoníkem. Doktorka Marková argumentovala, že nemožnost plnění nenastává, když je možno závazek splnit třetí osobou, byť obchodní zákoník (opakuji - předpis rozhodný pro smlouvu) jasně v § 352 říká, že "Závazek se považuje za splnitelný též v případě, lze-li jej splnit pomocí jiné osoby." Takže jste si spletli zákoníky, zdá se.

Poznámka o zrušeném právním předpisu se vztahuje k citaci Smlouvy o založení Evropského Společenství (str. 4 reakce rady), která byla plně zrušena a nahrazena Lisabonskou smlouvu.

Jakub Nekolný napsal:

Nevím, kde došlo k záměně ústavního a nejvyššího soudu.

Na straně 4 Vašeho vyjádření píšete: "Podle nálezu ústavního soudu citovaného ve zprávě, ne každá změna..." Ve zprávě KV je citován rozsudek Nejvyššího soudu.


Jakub Nekolný napsal:

Kontrolní výbor nekontroloval usnesení rady ani zastupitelstva ale zrušenou příspěvkovou organizaci a v tomto případě musí mít pověření zastupitelstva.

Kontrolní výbor kontroloval smlouvy, jejichž smluvní stranou je město, či smlouvy, které na město přešly.

Jakub Nekolný napsal:

Kontrolní výbor se ani neobtěžoval oslovit posledního ředitele organizace, ale vycházel z informací jen od soukromého subjektu působícího v nemocnici a shodou okolností neúspěšného uchazeče. Ptám se proč?

To je naprosto jednoduché: nebyl k tomu důvod. Kontrolovali jsme dokumentaci a prostor k vyjádření jsme dali radě či úřadu. Proč jste to, pane starosto nenavrhl? O zprávě jste věděl dopředu a o kontrolní činnosti jste věděl od ledna. Probírali jsme to osobně a já Vás žádal o dokumentaci. Navíc mi připadá zvláštní, že jedním dechem mi vyčítáte údajnou kontrolu příspěvkové organizace a zároveň to, že nejednám s jejím ředitelem. Trošku účelové, řekl bych.

Jakub Nekolný napsal:

Uvedl jsem i na zastupitelstvu, že dávám kontrolnímu výboru za pravdu v záležitosti neuplatňování smluvních pokut a slíbil sem, že návrh předložíme do příštího jednání zastupitelstva.

To máte pravdu. Ale už jste neuvedl, proč tomu tak bylo a proč tak činíte až poté, co jsme Vás na to upozornili. Vy jste si toho nevšimli?

Jakub Nekolný napsal:

Dlužnou částku jsme neodepsali, naopak jsou z ním hrazeny rekonstrukce v nemocnici jako je oddělení DIOP nebo teď zahajovaná rekonstrukce interního oddělení.

Předpokládám, že není problém doložit cenové nabídky a dodržení vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu. Rád se na to podívám, na to mám právo i jako zastupitel.

Jakub Nekolný napsal:

O snížení nájemného rozhodla minulá rada města z ekonomických důvodů a kvůli snaze zachovat rozsah poskytované zdravotní péče. O tomto kroku bylo informováno i zastupitelstvo.

Primárně Vám vyčítám, že jste dodatky o snížení nájemného nezveřejnili na úřední desce, jak je Vaší povinností. A můžete mi objasnit ty ekonomické důvody? Byly to ekonomické důvody na straně města - tedy že na tom bylo tak dobře, že si to mohlo dovolit?

Jakub Nekolný napsal:

Zproštění nájmu vypršelo koncem loňského roku a když se jednalo o dalším postupu, byl pan Traurig přítomen na jednání rady neměl žádné výhrady a ani snahu přispět k řešení situace. Zpětně se však kritizuje velmi dobře.

Zpětně se dobře kritizuje tehdy, když máte k dispozic podklady. Dokumentaci, kterou jsem požadoval a kde byly i nájemní smlouvy k nemocnici, jsem dostal až 13.1. Shodou okolností v den, kdy se řešila nemocnice. A to jsem o ní požádal 9.12.2010, když lhůta pro poskytování informací je 30 dnů. Čili jste mi ji dali pozdě a až v den jednání. Jak je konečně dobrým zvykem rady, což předvedla i na posledním jednání ZM.

Jakub Nekolný napsal:

Město je kontrolováno každoročně nezávislým auditorem, který procházel i tyto smluvní vztahy a jeho výrok zní bez výhrad.

Výrok "bez výhrad" ve skutečnosti zněl: "Město eviduje na účtu 311/01/602 pohledávku ve výši 3.903.977,05 Kč za společností PP Hospitals s.r.o. K této pohledávce doložilo město Dohodu o způsobu úhrady pohledávek a závazků s výše uvedenou společností obsahující závazek dlužníka splácet dluh v pravidelných splátkách 200 tis. Kč měsíčně, počínaje lednem 2009. Dle sdělení účetní jednotky nebyla provedena dlužníkem v průběhu roku 2009 žádná splátka. Město v průběhu roku 2009 neúčtovalo z titulu této pohledávky žádné úroky z prodlení". Cituji zprávu auditora za rok 2009. Proč smluvní pokutu a úroky řešíte až teď, když jste o problému věděli od roku 2010? Proč finanční výbor nic nekonal? A proč nehodlá něco dělat alespoň teď?

Víte, pane starosto, mne nejvíce mrzelo, že jste se odmítli zabývat obsahem zprávy, ale řešili jste jen jakási údajná formální pochybení.

Hezký den všem

Traurig

18

Re: Nemocnice

Vyjádření k Vašim tvrzením od právničky města.
1. Nebylo řečeno, že nemožnost plnění nenastává, když je možno závazek splnit třetí osobou, bylo jasně řečeno, že  právní názor je takový, že zde nastala nemožnost plnění podle § 575 o.z. a tím závazek zanikl. Toto byl argument k přechodu závazku z nemocnice na město po jejím zrušení.
2. vztah mezi Nemocnicí a Anesenem, tak jako Města a jinými subjekty se řídí občanským zákoníkem, , je na to bohatá judikatura,  protože příspěvkové organizace , jakož i obce nemají podle konstantní judikatury statut podnikatelů.

19

Re: Nemocnice

Už jen krátce:
Materiály, které jste požadoval, jsme se Vám snažili předat dle Vašich požadavků. Pan tajemník Vás upozornil, že k takovéto kontrole nemáte oprávnění. Proto jsme požádal o dokumenty dle zákona o svobodném přísupu k informacím a dostal jste je.
Informoval jste mě o konceptu zprávy, která se po jednání změnila a pak s požadavkem o předložení do zastupitelstva a bylo Vám vyhověno.
Není pravdou, že by se rada závěry zprávy nezabývala viz. vyjádření a odkaz výše.
Přeji hezký den

20 Naposledy upravil: Vojtěch Pavel Traurig (29.03.2011 22:22:44)

Re: Nemocnice

1) Pan tajemník mne rozhodně neupozornil, že bych na materiály, které jsem žádal dle zákona o svobodném přístupu k informacím, neměl oprávnění. Žádal jsem totiž o zápisy z jednání rady, doklady o vyvěšení dodatků k nájemním smlouvám a o zápisy z jednání zastupitelstva. Tyto dokumenty jsou zcela veřejné. Můžete mi sdělit, kdy jsem měl být tajemníkem poučen o překročení oprávnění?
2)Informoval jsem Vás o zprávě tak, jak byla předkládána kontrolnímu výboru. Pokud byste si porovnal finální výstup a materiál, který jsem výboru předkládal, zjistíte, že se liší jen ve formátování a opravě překlepů. Sdělte prosím zcela jasně, v kterých pasážích se podle Vás materiály tak zásadně rozcházely, že ten z 2.3. považujete jen za jakýsi koncept.

Zároveň prosím o sdělení:

1) Proč jste reakci rady ke zprávě KV, jakožto písemný materiál pro jednání zastupitelstva coby předsedající jednání zastuptelstva nechal distribuovat až v PRŮBĚHU jednání zastupitelstva, když čl. 4 odst. 3 jednacího řádu stanoví, že "Písemné materiály (případně v elektronické podobě), určené pro jednání zastupitelstva, předkládá navrhovatel členům zastupitelstva, tajemníkovi, právníkovi města a zapisovatelce prostřednictvím městského úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva." Proč jste materiál nedistribuoval alespoň hned v úvodu jednání zastupitelstva tak, aby se s ním mohli zastupitelé seznámit před projednáváním příslušného bodu?
2) Proč, ačkoliv jste se jako člen rady seznámil nejpozději 3.5.2010 se skutečností, že nejsou účtovány úroky z prodlení a smluvní pokuta z prodlení při plnění závazků společnosti Českobrodská nemocnice s.r.o., jste až dosud nic neučinil ke zjednání nápravy?
3) Proč město přistoupilo na Dohodu o způsobu úhrady pohledávek a závazků ze dne 5.9.2008, dle níž byla pohledávka ve výši 4.654.698,- Kč, kterou spol. PP Hospitals, s.r.o. dlužila městu uhrazena formou převzetí pohledávky Nemocnice s poliklinikou ve výši 3.827.154,- Kč, když město Český Brod tak jen na této transakci tratilo 827.544,- Kč? Jinými slovy proč bylo společnosti PP Hospitals, s.r.o. odpuštěno zmíněných 827.544,- Kč?
4) Jaké přesné důvody vedly ke snížení nájmu pro spol. Českobrodská nemocnice v letech 2009 - 2010 na 1,- Kč (odpověď, že to bylo z ekonomických důvodů zcela jistě nelze považovat za dostačující).

Předem děkuji za objasnění výše uvedeného.

Hezký den všem.

Traurig