21

Re: Nemocnice

1) Protože se jednalo o reakci rady, která zasedla těsně před jednáním zastupitelstva. Nešlo o řádný bod, ale o vyjádření k Vámi předložené zprávě. Mohli jsme informaci podat jen ústně.
2) Bude předloženo zastupitelstvu, jednání probíhala hlavně o řešení pohledávky jako takové.
3) Šlo o zápočet mezi společnostmi PP Hospitals a Medigroup a městem Český Brod a příspěvkovou organizací města NsP Český Brod, opět to byla reakce na situaci v té době a snaha o zachování poskytované péče v daném rozsahu, dohodu schválilo zastupitelstvo.
4) Na tuto otázku jsem Vám již odpovídal, situace se v letošním roce opakuje, pojďte se spíš podílet na návrzích na řešení.

Vážený pane doktore, mohl byste se taky poptat na způsob zrušené privatizace NsP, rozjezd nejmenovaného soukromého oddělení či uzavření infekčního a gynekologického oddělení. Ale tato debata nikam nevede.

Re: Nemocnice

Jakub Nekolný napsal:

1) Protože se jednalo o reakci rady, která zasedla těsně před jednáním zastupitelstva. Nešlo o řádný bod, ale o vyjádření k Vámi předložené zprávě. Mohli jsme informaci podat jen ústně.

Mohli jste podat ústně, ale podali jste písemně. Pak jste měli postupovat dle jednacího řádu. Vzhledem k tomu, jak pečlivě střežíte dodržení formálních postupů, je tato liknavost zarážející.

Jakub Nekolný napsal:

2) Bude předloženo zastupitelstvu, jednání probíhala hlavně o řešení pohledávky jako takové.

Otázka zněla, proč to řešíte až poté, co Vás na to KV upozornil. Je to více jak 2,5 milionu pane starosto. Čekal bych větší aktivitu. Místo toho místostarosta Janík, který voličům sliboval důslednou kontrolu uzavřených smluv a jejich dodržování, inicioval odvolání KV.

Jakub Nekolný napsal:

3) Šlo o zápočet mezi společnostmi PP Hospitals a Medigroup a městem Český Brod a příspěvkovou organizací města NsP Český Brod, opět to byla reakce na situaci v té době a snaha o zachování poskytované péče v daném rozsahu, dohodu schválilo zastupitelstvo.

Můžete přesněji specifikovat, jaké důvody vedly k tomu, že jste PP Hospitals poslali dáreček za více jak 800.000,- Kč?  A můžete mi sdělit, kdy zastupitelstvo tuto dohodu schválio, tedy kdy byl stejnopis dohody zastupitelstvu předložen a následně schválen?

Jakub Nekolný napsal:

4) Na tuto otázku jsem Vám již odpovídal, situace se v letošním roce opakuje, pojďte se spíš podílet na návrzích na řešení.

Neodpovídal. Odbyl jste mne planou frází, že se jednalo o řešení stávající ekonomické situace. Když někomu prominete více jak 5,5 milionu, tak to opravdu není dostačující odpověď.

Řešení jsem Vám nabízel: vymáhejte dlužné pohledávky, přezkoumejte nezávislou institucí platnost dodatků.

Čili když to shrnu, právě jste potvrdil, že z blíže nespecifikovaných ekonomických důvodů jste PP Hospitals/Českobrodské nemocnici v minulém volebním období odpustili přes 6 milionů na závazcích a až dosud jste nejevili snahu řešit úroky z prodlení a smluvní pokutu za více než 2,5 milionu. Ještě stále tvrdíte, že je to jen moje fabulace?

Traurig

23

Re: Nemocnice

Fakt to nechápete? Město vlastnilo hodně zadluženou organizaci (závazku hodně přes 20 mil. Kč). Kdyby nic nedělalo, byl byl v současnosti ohrožen jakýkoliv jeho rozvoj. Za převod činností (bez nemovitostí) jsme požadovali dost velkou částku, tuším 14,5 mil. Kč. Výsledkem je, že se činnosti podařilo převést, všechny dluhy uhradit a navíc se začínají rekonstruovat jednotlivá oddělení, aniž by to zatížilo rozpočet města. Stejně tak máme od současného provozovatele uznání závazků a připravují se jednotlivé zápočty.
Vaše trvrzení jsou účelová a překroucená. Vaše požadavky jsou maximalistické a nereálné. Nám jde hlavně o stabilizaci provozu nemocnice a její funkčnost. Nájemné ve výši 2,5 mil. Kč není v současnosti reálné, ale to budeme probírat na zastupitelstvu za přítomnosti provozovatele. Na tomto fóru to nevyřešíme.

24 Naposledy upravil: kaca (30.03.2011 19:30:12)

Re: Nemocnice

dobrý den,vám jde pane starosto o provoz nemocnice a její funkčnost???To je k pousmání!!!tak Vám přeji stálé zdraví a doufám že při hospitalizaci vyhledáte jiné zařízení např. v Kolíně nebo Kutné Hoře...Jinak všechna čest pane Traurig, konečně se někdo začal zajímat o podstatné věci. Doufám,že vše dotáhnete do zdárného konce a budou vidět další výsledky. Nenechte se odradit. moc Vám fandím!

Re: Nemocnice

Víte, pane starosto, já si nemyslím, že zde byly jen dvě alternativy: buď nechat investorovi nájem za korunu a netrvat na sjednaných podmínkách, nebo nedělat nic. A ani se nedomnívám, že by moje požadavky byly, jak Vy píšete, maximalistické. Jen trvám na dodržování smluv - já ty smlouvy nepsal, nevyjednával a podmínky do nich jsem nedal. Bylo to vedení města, kdo vysoutěžil převod nemocnice za fantastickou cenu spolu s pěkným nájmem, aby pak nebyly podmínky dodrženy.

Nevím, zda příspěvková organizace měla opravdu dluhy ve výši 20 milionů; čísla, která mám tomu nenasvědčují, vezměme v potaz, že když v září 2008 PP Hospitals nemocnici "oddlužovali", tak zaplaitili cca. 9.300.000, přičemž zároveň v té době nemocnici dlužili cca 6.300.000. Závazky byly započteny, rozdíl byl vyrovnán proti dlužnému nájmu (3.000.000,-). A to tam stále zůstala viset pohledávka z dlužné vysoutěžené ceny.

Souhlasím s Vámi, že prioritou by mělo být zachování lékařské péče. Podívejte se, která oddělení fungovala v roce 2006 a která budou fungovat od 1.4.2011. Podle mne se mělo v soutěži postupovat tak, že by se investor zavázal nemocnici oddlužit, přičemž hlavní hodnotící kritérium by spočívalo v nájemném, které by platil a v garancích poskytování zdravotní péče.

Situace, kterou teď máme je špatná v tom, že město drží nemovitosti, které musí udržovat, ale hlavní nájemce nájemné neplatí. Z čeho tedy má město údržbu hradit?

Ale mám pocit, že se začínáme točit v kruhu. Vy jste zřejmě toho názoru, že vedení města udělalo maximum možného, já ten názor nesdílím. Do zasedání zastupitelstva, kde se bude projednávat další postup, toho stejně mnoho nevyřešíme, čili chléb se bude lámat na začátku května.

Já tímto děkuji za podporu a uvidíme, jaký návrh bude ze strany vedení města a zástupců Českobrodské nemocnice předložen.

Hezký den všem.

Traurig

26 Naposledy upravil: Petr75 (04.04.2011 22:54:23)

Re: Nemocnice

Dobrý den, velmi zajímavé počtení (míněny obě zprávy i diskuse). Je už určeno datum, kdy se bude toto téma v zastupitelstvu projednávat?

Možná jsem naivní, ale očekávám, že součástní výstupu z jednání budou konkrétní ÚKOLY, konkrétním OSOBÁM, s konkrétním TERMÍNEM, aby se v případě prodlení dalo zjistit i KDO NEKONAL.

Mám totiž osobní zkušenost, jak lehko se na veřejnosprávní úrovni něco nestihne, termín propásne - a věřte tomu nebo ne, je to zpravidla v neprospěch veřejných financí...

A v téhle souvislosti se zároveň bojím, že znění bude "SE USNESLO", "SE PODÁ"... (případně ta odpovědnost bude přiřazena na nějakému orgánu města a nikoli osobě)

27 Naposledy upravil: Vojtěch Pavel Traurig (04.04.2011 12:40:02)

Re: Nemocnice

Petr75 napsal:

Dobrý den, velmi zajímavé počtení (míněny obě zprávy i diskuse). Je už určeno datum, kdy se bude toto téma v zastupitelstvu projednávat?

Dobrý den i Vám,

téma již bylo probíráno na zastupitelstvu dne 23.3.2011. Usnesení této věci se týkající naleznete zde http://www.cesbrod.cz/media/pdf/zastup/ … .2011u.pdf snad v dohledné době bude i zápis z jednání.

Hezký den

Traurig

28

Re: Nemocnice

Děkuji, neměl jsem na mysli to odvolání, ale květnové zasedání, které jste zmiňoval ve svém předchozím příspěvku.

29

Re: Nemocnice

Pane Starosto,
takhle přesně si představujete v předvolební kampani deklarovaný pojem "Odpovědnost"?

- někdo ukázal na možný únik peněz, takže první co udělám začnu napadat formální chyby způsobu toho "ukázání" - typické jednání mocných dnešní doby - nic se nám totiž nemůže stát, máme vlastní vizi a nikdo nám jí prostě nebude kazit!

Mě jako voliče nezajímá, že v nějaká zprávě je špatně nějaký paragraf nebo že tam někdo použil nějakou informaci. Nejdůležitější je pro mne informace, že je možné že došlo k nějaké nepravosti a je tu podezření ze ztráty peněz, které odvádím na daních. A místo toho aby se bouchlo do stolu a jasně řeklo - uděláme vše pro to aby se udělalo nezávislé došetření a zjistilo se maximum, tak se řeší s prominutím kraviny. Navíc je to o to nechutnější, že se odvolá kontrolní komise, která na to poukázala, což je opravdu velmi silná káva.

Tohle je v pořádku? Tohle je transparentní jednání? Pěkný příklad pro voliče - nedivte se, že chodí tak málo lidí k volbám a jsou znechuceni politikou.

Já se jako volič ptám -
1) proč se místo obsahové části řešila formální část té zprávy? A opravdu mne nezajímá, že radnice je  "pravá" a zprávu vytvořili "levičáci". To si nechte na stranické porady.


2) Proč nebylo zažádáno o kontrolu MF, když je to "zadarmo" a velmi fundované?

3) Kdo bude nominován nově do kontrolní komise?

Berte můj dotaz jako dotaz voliče, který nekončí svůj zájem o veřejné dění tím, že hodí lístek jednou za čtyři roky do urny!
Děkuji
J.Dub

30

Re: Nemocnice

Hezký den,

Ad 1) Neřešila se jen formální ale i obsahová stránka zprávy. Rozhodnutí o smluvních pokutách bude předloženo zastupitelstvu. I když se domnívám, že nedošlo k pochybení, bude na jednání rady předložen návrh záměru na schválení dodatku nájemní smlouvy v úplném znění, který bude zveřejněn na úřední desce.

Ad 2) Město je každoročně auditováno nezávislým auditorem včetně této problematiky. Některé záležitosti konzultujeme s odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.

Ad 3) Předpokládám, že v kontrolním výboru budou opět ve většině lidé navržení opozičními zastupiteli.

Přeji hezký den