1

Téma: Městská policie

Městská policie má nového koníčka a to projíždět Nádražkou v protisměru se zapnutou houkačkou a majákem, aniž by jeli k nějakému zásahu.
Několikrát jsem je viděl a nejenom já, kdy takto projeli a potom odbočili na služebnu do dvora MÚ. Je vidět, že pravidla platí jen pro někoho  a vedení Mě to asi nezajímá.

2

Re: Městská policie

Máte, naprostou pravdu včera v odpoledních hodinách jsem je také viděl, jak projeli se zapnutou houkačkou. Jenže jste si asi nestačil všimnout, že před nimi vjel do zákazu vjezdu  40t kamion, který posléze zastavili v ulici A. z. Pardubic.  Měl byste se lépe koukat, než sem něco napíšete.

3 Naposledy upravil: GOGO (20.07.2011 11:18:01)

Re: Městská policie

Vážený pane Vok,
vy byste měl lépe číst, protože jsem nemluvil nikde o včerejšku. A navíc ani to,
že kamion porušil zákaz vjezdu je neopravňuje v žádném případě jet jednosměrkou v protisměru a to ani se zapnutým majákem a sirénou. Toto je přesně vymezeno a lze to jen ve vyjímečných případech(když jde o život  a pod.)
Znám případ z Prahy kdy státní policista pronásledoval auto, které na jeho pokyn nezastavilo a naboural jiné auto když jel také v protisměru. A také měl zapnutou sirénu a maják. Škoda na policejním autě byla 150 000 Kč. Pokud by neměl tzv. pojistku na blbost tak by škodu zaplatil, neboť mu to hodili na triko, že to byla jeho vina.

Městská policie si tady z města dělá pouze divoký západ a zákony podle sebe.

4

Re: Městská policie

Mýlíte se a ty časy kdy Vy jste sloužil, u policie jsou dávno pryč a zákony se zcela změnili. Měl byste se nad sebou zamyslet a hlavně si nevymýšlet.
P.S. ulice Krále Jířího není jednosměrka !!!!!

5

Re: Městská policie

nesleduji detailně neustálé změny pravidel provozu v centru Brodu, nicméně co si pamatuji, tak ten kousek od obchodu pana Malíka až po Sport Bar na Husově náměstí jednosměrný je, nebo alespoň byl v několika posledních letech...

6

Re: Městská policie

GOGO napsal:

Městská policie má nového koníčka a to projíždět Nádražkou v protisměru se zapnutou houkačkou a majákem, aniž by jeli k nějakému zásahu.
Několikrát jsem je viděl a nejenom já, kdy takto projeli a potom odbočili na služebnu do dvora MÚ. Je vidět, že pravidla platí jen pro někoho  a vedení Mě to asi nezajímá.

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy
§ 41
(1) Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy,2)případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále jen „vozidlo s právem přednostní jízdy“), není povinen dodržovat § 4 písm. c), § 5 odst. 1 písm. f), g) a h), § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 1 písm. b), § 11, § 12 odst. 1, 2, 4, 5 a 6, § 13 až 17, § 18 odst. 2, 3, 4 a 8, § 19 odst. 2 a 3, § 20, § 21 odst. 2, 3 a 4, § 22, 23, § 24 odst. 3 a 4, § 25 odst. 1, 2, 3, 4, 5, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, 3 a 5, § 31, § 32 odst. 6, § 35, § 36 odst. 1 a 2 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
(2) Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy2)mohou být vybavena vozidla
a) Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu,13)
b) Vězeňské služby,
c) vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu,12)
d) obecní policie,5)která určí obec,
e) hasičských záchranných sborů,
f) důlní záchranné služby,
g) poruchové služby plynárenských zařízení,
h) zdravotnické záchranné služby a dopravy nemocných, raněných a rodiček,
i) ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění humanitárních úkolů civilní ochrany,
j) celní správy označená podle zvláštního právního předpisu14).
(3) Vláda může stanovit nařízením další vozidla, která pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.
(4) Řidičem vozidla s právem přednostní jízdy smí být osoba starší 21 let, která musí splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.
(5) Řidič vozidla s právem přednostní jízdy nesmí za jízdy jíst, pít a kouřit.
(6) Odstavce 1 a 4 platí obdobně i pro řidiče vozidel doprovázených vpředu, a jde-li o více než tři vozidla, i vzadu vozidly ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů s právem přednostní jízdy. Doprovázená vozidla musí mít rozsvícena obrysová a potkávací světla.
(7) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat.
(8) Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.
(9) Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré barvy na stojícím vozidle, musí řidiči ostatních vozidel podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo.
(10) V provozu na pozemních komunikacích je zakázáno neoprávněně užívat zvláštních výstražných světel a zvláštního zvukového výstražného znamení, které užívá vozidlo s právem přednostní jízdy, nebo je napodobovat.Strážníci se podílí v rozsahu stanoveném zákonem 553/1991 Sb. nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a z tohoto důvodu také používají výstražné a zvukové zařízení při zjištění přestupků v dopravě, ale i k plnění ostatních úkolů a povinností.
Zneužívání modrých světel je přestupkem a proto Vás tedy žádám, abyste se dostavil do kanceláře městské police a oznámil konkrétní den a hodinu kdy byl přestupek spáchán. Společně s nahrávkou kamerového systému celý případ předáme k projednání.

7

Re: Městská policie

Všichni si tu stěžujete na činnost MP, ale pokud si přečtete zprávu o činnosti za měsíc červenec, musí každý uznat jak jsou pilní: kontrola žáků před školou i o prázdninách smile. Odchyt psů uveden v úvodu zprávy 1x, v podrobnějším rozpisu 4x smile. Tak nevím co si mám myslet o skutečném stavu činnosti MP v Českém Brodě?

8

Re: Městská policie

Přečetl jsem si zprávu o činnosti za měsíc červenec 2011. Napadají mne tři možnosti:
a) příslušníci MP ČB nikdy nechodili do školy;
b) příslušníci MP ČB chodili do školy naposledy tak dávno, že si nepamatují, kdy jsou prázdniny;
c) příslušníci MP ČR si z nás dělají prdel.
Osobně se přikláním k variantě a) a c).

Born stupid? Try again!

9

Re: Městská policie

Pivas napsal:

Přečetl jsem si zprávu o činnosti za měsíc červenec 2011. Napadají mne tři možnosti:
a) příslušníci MP ČB nikdy nechodili do školy;
b) příslušníci MP ČB chodili do školy naposledy tak dávno, že si nepamatují, kdy jsou prázdniny;
c) příslušníci MP ČR si z nás dělají prdel.
Osobně se přikláním k variantě a) a c).

ja moc nechapu ani hlidkovani MP na prechodech ve skolnim roce... kazde rano jsem je vidal (prichazeli po pul osme a pokud neprselo) na krizovatce u vietnamce (kollarovaxzitomirska) kde je take pohyb ale rozhodne mensi nez u sokolovny, kdy tam prijizdi bus a z nej jde dav do skoly.... tam jsou prechody nehlidany (krome jednoho dne kdy tam byla policie statni)... nevim co je tak vabilo k te krizovatce, mozna moznost rychleho nakupu v potravinach...

10

Re: Městská policie

Nedělejte tady prosím z komára velblouda, v tomto státě se tak stává na všech veřejných institucích, od výkazů činnosti pracovníků obecních úřadů až po diplomové práce našich vážených poslanců. Takže bych do budoucna zvážil hodnosti strážníků MP ČB změnit na:

Ctrl C Ječný
Ctrl V Cígler