11

Re: křižovatka u nádraží

Výstavba kruhové křižovatky byla v investičních akcích Středočeského kraje. Z těchto investic však byla vyřazena a nic nenasvědčuje tomu, že by tam v dohledné době byla opětovně zařazena (viz současna úprava povrchů ulice Zborovské včetně Vámi zmíněné křižovatky). Notabene propojka městského okruhu přes pozemky HD byla do územního plánu zařazena již v polovině devadesátých let a doposud se nezačalo pracovat ani na projektové přípravě.

12 Naposledy upravil: trautenberk (29.09.2011 15:43:45)

Re: křižovatka u nádraží

Připouštím, že nemám dost informací, ale nemohu za to, snažím se.. Ovšem, pokud je to tak, proč tohle?, cituji:
"(zastupitelstvo) zamítá námitku paní Evy Višňovské ve věci nesouhlasu s výstavbou okružní křižovatky a demolice č.p. 220 v k.ú. Český Brod pro nesoulad s aktuálními rozvojovými záměry města Český Brod."
Jaké jsou tedy rozvojové záměry města Český Brod promítnuté do změny č.8 územního plánu? To nevypadá tak neaktuálně, když o tom 21.9.2011 rozhoduje zastupitelstvo. Tady narážíme na starý problém, že se nezveřejňuje vše, ale stále jenom jakési výcucy z výcuců. Člověk aby strávil půl života na netu, když se chce něco dozvědět. To se mi nelíbí.

13

Re: křižovatka u nádraží

Moc si to taky nepamatuji. Bylo to patrně zamítnutí námitky paní Višňovské ke změně územního plánu, ale myslím, že s demolicí domu č.p. 220 se již v žádné variantě případné stavby a také v zmiňované změně územního plánu nepočítá. Ale zjistím to a napíšu (doufám, že nezapomenu).

14

Re: křižovatka u nádraží

Dobrý den, trautenberku,
řekl bych, že hájíte spíše zájmy spekulantů než běžných občanů Českého Brodu,
neboť nový majitel koupil objekt v době, kdy se s kruhovým ojezdem již počítalo, akorát bohužel využil zaváhání zástupců čb, kteří na tento objekt nedali stavební uzávěru.  Historická hodnota tohoto objektu je se vší úctou
nulová a ten buldozér si již i zaslouží.
Osobně nejsem zastáncem kruhových objezdů, ale tato křižovatka je opravdu
tak nepřehledná a problémová, že v tomto případě bych na tu demolici i přispěl.

15 Naposledy upravil: top010 (30.09.2011 06:04:13)

Re: křižovatka u nádraží

SNB napsal:

Dobrý den, trautenberku,
řekl bych, že hájíte spíše zájmy spekulantů než běžných občanů Českého Brodu,
neboť nový majitel koupil objekt v době, kdy se s kruhovým ojezdem již počítalo, akorát bohužel využil zaváhání zástupců čb, kteří na tento objekt nedali stavební uzávěru.  Historická hodnota tohoto objektu je se vší úctou
nulová a ten buldozér si již i zaslouží.
Osobně nejsem zastáncem kruhových objezdů, ale tato křižovatka je opravdu
tak nepřehledná a problémová, že v tomto případě bych na tu demolici i přispěl.

Dobrý den,
nemyslíte č.p. 94 naproti ? Bývalá trafika kde kdysi prodávali "Šustilovi" ?
Pokud se mýlím - tak pardon.

16

Re: křižovatka u nádraží

Ano, jde o dvě rozdílné budovy. Uživatel SNB má na mysli rohovou budovu čp. 94 bývalé trafiky, která by výhledově dle projednávané změny územního plánu měla být demolována. Uživatel trautenberk však zmiňuje budovu č.p. 220 v majetku manželů Višňovských. Ta je naproti přes ulici Krále Jiřího a s její demolicí se nepočítá.

17

Re: křižovatka u nádraží

trautenberk napsal:

Demoliční rány se mají zacelovat a ne město dále ukusovat, aby se dalo o 5 minut rychleji projet. Nehledě na to, že toto je snad až příliš velký kruhák na to naše malé ježdění.Nevím, zda se mýlým, ale min. rozměry okružní křižovatky je d = 25m a ve specifických podmínkách i míň a také záleží na podobě středového kruhu, viz z literatury toto:"Miniokružní křižovatka. Nelze-li dodržet minimální rozměry malé okružní křižovatky (zejména vnější průměr D=25m, nejméně 20m) je možné v odůvodněných případech omezit ojedinělý průjezd rozměrných vozidel buď zákazem jejich vjezdu (s vyznačením objízdné trasy), nebo střední ostrov úplně vypustit a vyznačit způsob kruhového objezdu osobních vozidel a současně zamezit jejich přímému průjezdu zvýšenou kruhovou plochou, tzv. plně pojížděným středním ostrovem pro výjimečný průjezd rozměrných vozidel, které přes zvýšený a nerovný ostrov mohou přejet pomalou rychlostí. Užívané rozměry: 14m<D<22m, průměr d plně pojížděného ostrůvku je třeba odvodit z dispozice křižovatky tak, aby malá vozidla nemohla projet přímo

Musím souhlasit s trautenberkem!!!

Nešlo by zadat případný NOVÝ projekt okružní křižovatky projektantům, kteří by ji navrhli v rozumné velikosti?

Za stávající návrh by se rozumný projektant styděl...

S pozdravem Claudyus

18

Re: křižovatka u nádraží

Znova opakuji, že se jedná o projekt Středočeského kraje, který patrně nebude realizován.

19

Re: křižovatka u nádraží

Pane starosto a jak je to tedy s tím aktuálním rozvojovým plánem Č. Brodu, o kterém se jednalo 21.9.2011,viz. http://www.cesbrod.cz/media/pdf/zastup/ … .2011u.pdf ? V zamítnuté námitce manželů Višňovských se mluví o rozvojovém plánu města Č. Brodu. ne o projektu Středočeského kraje. To jednání bylo před týdnem, takže je to celkem čerstvá informace.

20

Re: křižovatka u nádraží

V tomto případě jsem se mýlil, neboť změna územního plánu nadále počítá s maximalistickou variantou a demolicemi obou objektů. Při jednáních na projektové přípravě však nedošlo k dohodě o majetkoprávním vypořádání s vlastníky domu č.p. 220, od této varianty se ustoupilo a nadále pokračovalo jen s přípravou křižovatky menší.
Žádný dokument jménem rozvojový plán město zpracovaný nemá. V usnesení se hovoří jen o rozvojových záměrech.
S odůvodněním se můžete seznámit zde:  http://www.cesbrod.cz/media/4/05_pdf/2_ … a_5244.pdf