61

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
líbí se mi návrh pana Aloise ze dne 6.4.2011. Jsem obyvatelkou Kollárovy ulice a doprava je zde opravdu tragická. Jsem pro zprůjezdnit obousměrně ulici Krále Jiřího, ale zároveň si myslím, že je třeba zachovat obousměrný provoz i v ulici Jungmannova a umožnit tak autům, kteří přijíždí ze směru od Přistoupimi odbočit hned na začátku města a ne si dělat okružní prohlídku města. Taky nechápu, proč do ulice, kde je mateřská škola, ZUŠ atd. a je v podstatě velmi frenkventovaná z hlediska výskytu chodců byla před zprovozněním obousměrného provozu v Jungmannově ulici svedena veškerá doprava. Další věc, která mě trápí je nerespektování dopravních předpisů v ulici Kollárova. A to nejen maximální povolené rychlosti (navrhuji zřídit retardéry), ale hlavně zákazu zastavení!! Na zákazu zastavení se běžně stojí pár minut i třeba půl hodiny. Většinou se jedná o lidi, kteří chodí k zubaři anebo pro děti do školky nebo ZUŠ. Mnohokrát stojí i tak, že auto stojí až na přechodu a tím vzniká dost nebezpečná situace pro auta, která se chystají vyjet z ulice Sportovní, která mají ztížený výhled a také vzniká dost nebezpečná situace pro chodce, kteří se chystají přejít přes přechod. V neposlední řadě nám velmi často zablokují výjezd ze zahrady. Po upozornění, že parkují kde nemají se dozvídám, že jdou jenom pro děti do školky, školy, že jenom na někoho čekají (dost často ani nemají potuchy co žlutá čára vlastně znamená a že parkování těsně u přechodu anebo na přechodu je taky nemožné. A ty největší experti odpoví, že tak ať tedy přijedou policajti, že pokutu zaplatí. A toto se neděje 1x týdně ani 1x denně, ale xkrát za den. Nejhorší to je v době cca mezi 13 - 17 hodinou.

62 Naposledy upravil: h.dub (28.11.2011 10:17:44)

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,

přináším další poznatek k obousměrnému provozu v Jungmanově ulici:

Tím, že se zprůjezdnila obousměrmě bylo zrušeno parkování v celé její délce. Logicky tato místa chybí a ti co nechtějí objíždět celé centrum až na náměstí volí k parkování Lázeňskou a parkoviště u paneláku. Parkuje se na trávě, chodníku, nerespektují se vjezdy do garáží.

Pokud tedy řeknete A - obousměrný provoz, tak prosím řekněte i B - méně parkovacích míst.

Krásný příklad byl hned včera v neděli, kdy snad polovina lidí co jela na lampiony parkovala právě zde. Travnatá plocha při vjezdu se začíná podobat oranici, chodníky jsou propadlé. Někomu něco říkat o parkování nemá smysl, státní policie zřejmě za tmy nepracuje. Městská nedrží stálou službu.

Obousměrná Jungmanka? - Já jsem proti z tohoto důvodu.

P:S: Na jednom z posledních matinéé pan šéf policie ČR alibisticky tvrdil, že chce od občanů informace a podněty, že nemohou být všude - berte to prosím jako oficiální podnět a konejte! A těch pár metrů můžete dojít i pěšky!

63

Re: Koncepce dopravy

h.dub - s tím parkováním máte pravdu. Už dříve jsem si všimla, že tam lidi parkují na trávě před paneláky, atd. Parkovací místa v Brodě opravdu chybí to je jedna věc a druhá, že lidi jsou líní neradi udělají pár kroků navíc a další věcí je respektování předpisů. Ale rozhodně se to nevyřeší tím, že se povolí průjezd jen v jednom směru a veškerá doprava v opačném směru se potáhne přes Kollárku.

Re: Koncepce dopravy

GabrielaD napsal:

h.dub - s tím parkováním máte pravdu. Už dříve jsem si všimla, že tam lidi parkují na trávě před paneláky, atd. Parkovací místa v Brodě opravdu chybí to je jedna věc a druhá, že lidi jsou líní neradi udělají pár kroků navíc a další věcí je respektování předpisů. Ale rozhodně se to nevyřeší tím, že se povolí průjezd jen v jednom směru a veškerá doprava v opačném směru se potáhne přes Kollárku.

Dobrý den, souhlasím s Vámi, doprava se musí rozprostřít do všech tří ulic,Kollárova, Jungmanová a Krále Jiřího přes náměstí. Obousměrný průjezd ulicí Krále Jiřího se připravuje, musí se provést stavební úprava a umožnit tak vozidlům vjezd na náměstí i z tohoto směru pro řidiče, kteří tam chtějí vjet za nějakým účelem. Také se musí zlepšit směrové značení pro řidiče přijíždějící ze směru Kounic a Poříčan, ale také ze směru Malechov, aby zbytečně nezajížděli do centra města, když tam nehodlají vjíždět. Toto značení na směry k dálnici, do Kostelce, na Prahu je nepřehledné a velké procento řidičů vjíždí do ulice Kollárova. To že lidi parkují tam, kde nemají včetně zákazu zastavení a stání je věc městské a republikové policie, o tom není pochyb.

65

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den všem diskutujícím.
Macíkovi : netřeba mi děkovat. Hodnotím bez předsudků řešení dopravy a způsob její realizace. Zavedení obousměrného provozu v úzké Jungmannově a navazující Havlíčkově ulici je z hlediska životního prostředí zde bydlících obyvatel naprosto nemorální řešení nemající racionální zdůvodnění. Ani pro chodce to není vhodné, nejsem si jist zda chodníky vůbec vyhovují normám.

Panu starostovi : věřím, že Vaše ujištění Macíkovi "A to myslím bez ironie. Osobně však nehodlám předjímat výsledek." je opravdové.  Na druhou stranu se však nedivím po zjištění jakým způsobem byl tzv."zkušební provoz" zaveden kdy nikdo z vedení města tamějším obyvatelům nic, ale opravdu nic, nesdělil, že tito obyvatelé bojují za přijatelné životní podmínky a jejich snaze všemi možnými způsoby toto rozhodnutí ovlivnit v jejich prospěch. Prospěch ? To snad není ten správný výraz. Výstižnější je nejspíš jejich právo na přijatelné žití.

Panu Binkovi : píšete odpůrcům vašeho řešení "v této otázce bohužel nebude nikdy panovat shoda". Když "nikdy" tak to znamená že vy "nikdy" nepřipustíte že jste přijal a s vámi i komise a odbor dopravy chybné rozhodnutí a že jiní měli lepší řešení. To vypadá že vy již znáte výsledek zkušebního provozu. To je pro obyvatele těchto ulic dost varující sdělení.
Neodpověděl jste mi na otázku proč není umožněn vjezd na náměstí Kouřimskou branou? Proč se tato varianta vůbec nebere v úvahu ? Brána je přirozenou cestou na náměstí.
Dále naprosto nereagujete na dotaz proč není tranzit osobních aut veden přes Malechov ? Komise dopravy bere v úvahu jen Kollárovu, Krále Jiřího a Jungmannovu ulici. Tranzit směrem na Úvaly by mohl jezdit tudy. Ale asi dáváte přednost kratší cestě autům přes město.
Zápisy z jednání komise dopravy jsem četl. Výběru varianty na mimořádném zářijovém jednání je takový poněkud nečekaný. Proč vlastně bylo mimořádné zasedání komise? Zarazilo mě dále, že průzkum dopravy dělá firma a pak ještě samostatně člen dopravní komise. Asi pro jistotu.

Paní GabrieleD : máte pravdu v tom, že řidiči přijíždějící z Malechova by nemuseli objíždět město a mohli by Kouřimskou branou přímo projet na náměstí. Odlechčili by tím Kollárce i Krále Jiřího. Jen potvrzujete můj návrh. Kdo chce jet od Kolína či Kostelce do západní části města ten nejspíš jede po Kolínce a kolem benzinky do města.

Panu Krulišovi : také píše jen o Kollárově, Krále Jiřího a Jungmannově ulici a zapomíná že je tu přirozený vjezd na náměstí Kouřimskou branou. To je nějaké začarované místo. Nebo se snad všichni bojí poškození brány ? Kdo tu bydlí déle, ví své. Noví se teprve dovídají potřebné informace.

Už jsem unaven. Další diskuse a návrhy příště.

66

Re: Koncepce dopravy

S únavou obyvatel někteří naši ´zástupci´ možná tak trochu počítají. Jestli se nemýlím, tak jeden byvší městský gubernátor byl otevřeně toho světonázoru, že kdo svou stížnost nepošle alespoň 3x, tak ji prostě nemyslí vážně. Takže asi duch tohoto ... předsedy, na Městě furt klokotá...

67

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
k příspěvku uživatele Alana:

1) nedovolil bych si označit toto dopravní řešení za vlastní. Komise dopravy je kolektivní orgán, v nejednoznačných věcech hlasujeme. Na mimořádném jednání, které bylo svoláno z iniciativy pana starosty, jak je uvedeno v zápisu, tomu také tak bylo (moje chyba - měl jsem hlasování uvést do zápisu). 5 bylo pro, 1 (já) se zdržel hlasování. Tím se ovšem nijak nevyviňuji z odpovědnosti, jen se mi nelíbí, když zde používáte termín „vaše řešení“.

2) to, že „nikdy“ nebudou všichni spokojeni, zde platí několikanásobně. Takřka všichni používají ke svým cestám automobil, ale zároveň takřka nikdo nechce nést negativa tohoto způsobu dopravy. To není nic osobního, je to prostě fakt. Dnes se už nechodí pěšky a nejezdí na koních. (Osobně sice preferuji nemotorovou dopravu, ale v Jungmannově jsem už také 2x jel autem od té doby, co je obousměrná.) Když se podíváte do této diskuse nazpět, tak nikdo nepřišel z návrhem, který by byl akceptovatelný pro všechny strany. Jednoduše proto, že takové řešení neexistuje, vždy někomu ublížíte.

3) zprůjezdnění Kouřimské brány jsme řešili na 1. jednání komise dopravy dne 10.1.2011, zde je výtah ze zápisu:
"Na jednání pracovní skupiny regenerace městské památkové zóny byla řešena možnost zprůjezdnění Kouřimské brány pro motorová vozidla jako součást opatření pro snížení zátěže ulice Kollárova, tj. možnost příjezdu do centra města i ve směru od ulice Jana Kouly, Prokopa Velikého (vč. příp. tranzitu přes centrum). Pracovní skupina tento návrh nedoporučuje a naopak doporučuje prověřit možnost zobousměrnění ulice Jungmannova, a to i za cenu zákazu parkování v této ulici. K tomuto bodu proběhla široká diskuse s výčtem kladů a záporů navrhovaných opatření. Pro neshodu názorů jednotlivých členů komise bylo provedeno hlasování o usnesení. Komise dopravy doporučuje, aby otázka zprůjezdnění Kouřimské brány byla nadále prověřována jako jedno z možných řešení snížení dopravní zátěže v ulici Kollárově. Komise dopravy doporučuje, aby otázka zobousměrnění Jungmannovy ulice byla nadále prověřována jako jedno z možných řešení snížení dopravní zátěže v ulici Kollárově."
Tedy usnesení bez konkrétního řešení.

4) dopravní průzkum se dělal plošně (studenty + firmou) na 12 křižovatkách a zároveň se pan Klindera nabídl, že udělá průzkum na 3 křižovatkách.

5) tranzit osobních aut se velmi špatně reguluje, v podstatě máte k dispozici jen nástroj regulace pomocí jednosměrek nebo jiných bariér (zákazy vjezdu, zpomalení). U nákladní dopravy můžete regulovat alespoň zákazem vjezdu nad určitou hmotnost, to u osobních aut nelze.

6) souhlasím s vámi, výsledek mimořádné zářijové komise byl celkem nečekaný. Osobně (nemohu mluvit za komisi dopravy, neb co člověk, to názor a vězte, že jsme tam lidé opravdu různých názorů od naprostých liberálů po příznivce tvrdé regulace!) jsem v tuto chvíli toho názoru, že bychom měli vyčkat na vyhodnocení zkušebního provozu. V příp., že by se např. prokázalo, že obousměrná Jungmannova generuje více aut přes město, než tomu bylo původně, tj. že zátěž v Jungmannově se výrazně zvýšila, ale Kollárově se významně neulevilo, byl bych pro to navrátit věci do původního stavu se 2 změnami. Ulici Havlíčkovu bych doporučil ponechat obousměrnou z důvodu lepší místní obsluhy, např. když budete vyjíždět z Podskalí na Suvorovovu, Palackého a pak bych v ulici Jungmannově doporučil udělat pruh pro cyklisty ve směru od Kouřimské brány (viz Tyršova). V Jungmannově by tedy nebylo možno dále parkovat. Zároveň by již nebyla tak stísněná, protože pro auta by byl pruh o šířce cca 4,5 m oproti dnešním 3 m, což ovšem zase bude svádět k rychlejší jízdě. Ponechání Jungmannovy obousměrné pro cyklisty pokládám za naprosto klíčové z hlediska ucelenosti a použitelnosti sítě ulic města pro cyklodopravu. Ale opakuji, jedná se o můj osobní názor, v komisi dopravy jsme toto ještě neprobírali.

S pozdravem
M. Binko

68

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den, pane Binko,
    k Vašemu příspěvku jen pár vět:
     1. ujišťuji Vás, že obyvatelům ulic Jungmannova a Havlíčkova opravdu  nejde o parkování před vlastními nemovitostmi, ale o přijatelné životní podmínky.
      2. na zasedání zastupitelstva města, kde byli přítomni i zástupci obyvatel ulic Jungmannova a Havlíčkova bylo sděleno ing.Pohůnkem, že
dopravní průzkum zkušebního dvousměrného provozu (firma AŽD s.r.o., DAST Brno) v těchto lokalitách je již hotov, vyhodnocuje se a v nejbližší době bude zveřejněn. Do dnešního dne jsem však výsledky průzkumu nikde uveřejněné nenašla.
     3. podívejte se do "Zápisu z 4.jednání komise dopravy ze dne 11.4.2011, bod 1.Usměrnění dopravy v centru města Český Brod, bod 1,
písmeno D (str.3)".
Macík

69

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
ad 1. To je jen dobře, viz bod 6) mého příspěvku.
ad 2. Podle informací Ing. Pohůnka nebyla studie ještě předána z důvodu nějakých nedostatků, viz zápis z komise dopravy dne 11.10.2011. Na celou studii čekám asi stejně netrpělivě jako Vy.
ad 3. Ano, tento bod jsem dokonce přesně citoval na jednání zastupielstva. A viz také bod 1) mého předchozího příspěvku.
Čili - nevidím sporu mezi námi :-)
S pozdravem
M. Binko

70

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
   děkuju panu M.Binkovi za odpovědi.
   Tím, jak obhajujete obousměrný provoz v Jung. a Havl. ulici jsem přesvědčen o tom, že je to řešení, se kterým souhlasíte a podporujete ho. Proto slova Vaše.
   Pokud prohlásíte že "v této otázce bohužel nebude nikdy panovat shoda", pak to znamená, že vylučujete přijetí takového řešení, se kterým by souhlasili jak obyvatelé Jung. a Havl. ulice tak příslušné komise. To pro ty obyvatele moc příznivě nezní.
   Dopravní průzkum , jak to vypadá z odpovědi Macíkovi, sice nějaký je, ale jak se zdá, ještě se na něm pracuje. :-). Prý si odbor dopravy udělal krátký průzkum v nové situaci pomocí kamer. Jsou již nějaké prvotní výsledky ?
   Transit osobních aut ovlivní podmínky které jsou pro ně připraveny. Pokud je k dispozici nová silnice a vy jim k tomu dodáte hlavní silnici od J.Kouly až ven z města, tak proč by, jako mnozí dříve, jezdili přes Malechov ? Vy jste Jung. už 2x jel, nevím kterým směrem, zda do západní části města či jste projel městem ještě někam dál, nebo směrem k bráně, ale vždy jste skončil doma v klidném prostředí, bez aut, bez otřesů, bez hluku.
   Je hezké, že členové dopravní komise jsou opravdu různých názorů. Ale to je normální, to není nějaká zvláštnost. Ale je to dobře a jsem rád, že jste to uvedl.
   Co se týká pruhu pro cyklisty v Tyršově ulici, tak ať jsem mluvil s kýmkoliv tak to považuje za zbytečnost, nesmysl a velkou pitomost. Omlouvám se za tento termín, ale taková je realita. Provoz cyklistů je tam jak hrom.
   Kouřimská brána. Nemohu si pomoci, ale památkáři, resp. skupina pro regeneraci památkové zóny se stará jen o své památky a nebere ve svých stanoviscích v úvahu dopad na zdraví a životní prostředí obyvatel. A docela mě zaráží, že komise dopravy, která si vzala do vínku řešení složité dopravy ve městě, vychází velmi vstříc této skupině. Já jsem rád, že tu ta brána je a nechci aby byla poničena, ale současně vím, že provoz osobních aut ji neublíží. Víc ji ubližuje provoz nákladních aut a kamionů v její blízkosti. A komise dopravy jen
"doporučuje, aby otázka zprůjezdnění Kouřimské brány byla nadále prověřována jako jedno z možných řešení snížení dopravní zátěže v ulici Kollárově". Tak prověřujte, prověřujte.
   Základním požadavkem, od kterého se začalo vše odvíjet , bylo zvýšení bezpečnosti chodců v Kollárově ulici. Všichni tvrdí : Kollárova ulice je ta nebezpečná! Ptám se nyní : Co jste vlastně udělali pro bezpečnost v Kollárce??? A najednou vidím, že technické prostředky, které bezpečnost zvyšují, jsou v ulici Zborovská. V Kollárce nic ! Chodců je ve Zborovské jak šafránu, ulice široká, chodník za travnatým pruhem, tam se to krásně buduje, máme ve městě city bloky, je to krásně na očích. Auta tam prý jezdí víc než 50km/h mi řeknete, ale ještě jsem neslyšel, že by to způsobilo problém. Když jsem chvíli stál v Jung. ulici, jsem si jist, že ty auta jezdili také přes 50. A neuhlídáte to značkou. Pokud vím, tak zastupitelka paní Jana Kratochvílová a i jiné maminky několikrát požadovaly umístění nekterých technických prostředků v Kollárově ulici aby se bezpečnost chodců zlepšila. Kromě značky snižující rychlost na 30km/h tam nebylo umístěno nic. Tak se aspoň zmenšila intenzita provozu přesměrováním aut do úzké Jungmanky.