151 Naposledy upravil: Petr75 (10.09.2013 19:11:41)

Re: Nemocnice

navážu na p. Trauriga:
4) u kterých pohledávek hrozí riziko promlčení a kdy je nejbližší termín?

5) dostal už p. Traurig tuto (ad 4) dávno požadovanou informaci?

Pokud ano, proč to trvalo tak dlouho?   (Jinými slovy kdo je na městě odpovědný za dodržení 30tidenní lhůty? To abych si to začal personifikovat)
Pokud ne - ale to snad ne...

Re: Nemocnice

Co dodat...jen další ukázka arogance a výsměchu lidu českobrodskému od vedení našeho města. Nezapomínejme na to... tuto povedenou partičku, která funguje již od dob starosty Fišera je nutno v příštích volbách rozprášit a konečně nastolit pořádek!!!

153

Re: Nemocnice

spocitejmejimtovevolbach napsal:

Co dodat...jen další ukázka arogance a výsměchu lidu českobrodskému od vedení našeho města. Nezapomínejme na to... tuto povedenou partičku, která funguje již od dob starosty Fišera je nutno v příštích volbách rozprášit a konečně nastolit pořádek!!!

Dobrý nápad, jsem pro. Ale kdo ten pořádek nastolí???

Born stupid? Try again!

154

Re: Nemocnice

Celý posudek je k dispozici zde: http://www.cesbrod.cz/media/4/05_pdf/7_ … a_8398.pdf

Závěr: Na základě výše uvedeného lze požadovanou cenu investičního zhodnocení objektu ve výši 4.097.210,-Kč bez DPH uznat za přiměřenou, i přesto, že nebyly řádně doloženy všechny finanční podklady.

155 Naposledy upravil: h.dub (11.09.2013 20:11:33)

Re: Nemocnice

Vážený pane starosto,
můžete mi prosím vysvětlit, proč by to mělo být uznáno? Chcete tím naznačit, že účetnictví města spravujete na základě domněnek a město nepožaduje řádné doklady?

Jak je to možné? Já osobně jsem kvůli dotaci 10 000,- na opravu fasády musel doložit podrobnou fakturu "na haléře". Jinak bych dotaci zřejmě nedostal. Chcete tím naznačit, že tato firma dokládat provedené práce nemusí a přesto dostane zápočtem zaplaceno? Proč já musel a oni nemusí?

Jako občan tohoto města a plátce daní vás žádám o vysvětlení této nehoráznosti!

Současně vás žádám o doplnění odpovědí k otázkám 1) - 5) z předchozích příspěvků. Také mne to zajímá.


Ještě jednou citace z posudku soudního znalce:
Z předložených dokladů není prokazatelně možné uznat finanční rozsah investičních
nákladů předložených ke schválení zastupitelstvu města Českých Brod a to ve výši
4.140.000,-Kč za provedenou rekonstrukci oddělení interny a 682.599,-Kč za provedenou
rekonstrukci DIOP (ceny uvedeny včetně DPH).
Dle názorů zpracovatele posouzení lze uznat částku ve výši 1.097.283,-Kč bez DPH za
rekonstrukci interny a částku 94.280,-Kč za rekonstrukci oddělení DIOP. Celkem tedy
1.191.563,-Kč bez DPH (celkem včetně DPH 1.422.181,-Kč). Uvedené částky jsou
jednoznačně podloženy předloženými doklady a jejich přílohami.

Re: Nemocnice

Pane starosto, přiměřenost ceny jen říká, že za takovou cenu se běžně dají podobné práce pořídit. Nikoliv, že byly skutečně provedeny. Navíc ta přiměřenost ceny je odhadována z  objemu rekonstuovaných prostor – ano z objemu, z kubických metrů! Na kubíky se prodává dříví, nebo se tím poměřuje cena transportované zeminy. Ale tady měříme kubíkama obklady, dveře a okna.

Vy přeci sám teď stavíte dům: probíhá to stejně? Že Vás nezajímá projektová dokumentace a když není dodavatel stavby schopen doložit oprávněnost více jak poloviny nákladů, tak si na to (za své?) najmete znalce? A ten Vám ocení hodnotu provedených prací podle kubických metrů?

Stejně, jako jste prosadil nájemní prázdniny pro Českobrodskou, teď prosazujete tenhle pochybný zápočet v řádu několika milionů korun. Přemýšlím, proč to děláte. Osobně jsem přesvědčen, že Vás k tomu vedou úplně jiné motivy, než blaho obce.

157

Re: Nemocnice

Celá situace nás rozhodně netěší. Je jasné, že doklady k zápočtům jsou absolutně nedostatečné. Proto se taky uznání či neuznání investic táhne tak dlouhou dobu. Důvody, které nás vedou k předložení tohoto návrhu, zastupitelé znají. Avšak do jednání zastupitelstva je nemohu ani na tomto místě zveřejnit, abych neohrozil zájmy města. Důvody na zastupitelstvu příští středu jistě zazní. Po schválení či neschválení zápočtů, je pak uvedu i zde na fóru včetně zažehnaných či možných rizik pro městský rozpočet.

158

Re: Nemocnice

Vojtěch Pavel Traurig napsal:

Pane starosto, přiměřenost ceny jen říká, že za takovou cenu se běžně dají podobné práce pořídit. Nikoliv, že byly skutečně provedeny. Navíc ta přiměřenost ceny je odhadována z  objemu rekonstuovaných prostor – ano z objemu, z kubických metrů! Na kubíky se prodává dříví, nebo se tím poměřuje cena transportované zeminy. Ale tady měříme kubíkama obklady, dveře a okna.

Vy přeci sám teď stavíte dům: probíhá to stejně? Že Vás nezajímá projektová dokumentace a když není dodavatel stavby schopen doložit oprávněnost více jak poloviny nákladů, tak si na to (za své?) najmete znalce? A ten Vám ocení hodnotu provedených prací podle kubických metrů?

Stejně, jako jste prosadil nájemní prázdniny pro Českobrodskou, teď prosazujete tenhle pochybný zápočet v řádu několika milionů korun. Přemýšlím, proč to děláte. Osobně jsem přesvědčen, že Vás k tomu vedou úplně jiné motivy, než blaho obce.

Dobrý den, pane Traurigu, rozhodně nemíním mezi vás a starostu ve sporu nijak zasahovat, ale dovolte mi se zeptat, co vás vede k vašemu přesvědčení a jaké důvody máte na mysli. Nebo nesmíte ani naznačovat?

159 Naposledy upravil: Vojtěch Pavel Traurig (12.09.2013 13:29:24)

Re: Nemocnice

Dobrý den pane penku,
Co mne k touto přesvědčení vede, se dá dobře vystopovat v tomto vláknu. Pokusím se to shrnout v jednom příspěvku:
1)    Z iniciativy pana Nekolného dostala nemocnice nájemní prázdniny. Výsledkem tohoto kroku nebylo ani splacení dluhu, ani zlepšení zdravotní péče, jak bylo proklamováno. Byl to jen benefit pro provozovatele neocnice.
2)    Pan Nekolný dlouhodobě obstruuje poskytnutí jakékoliv informace týkající se pohledávek za nemocnicí. Nejde jen o přehled pohledávek a vyznačení promlčecích lhůt, který jsem musel opakovaně urgovat tři čtvrtě roku; jde třeba i o návrh dohody o narovnání, kterou pan Nekolný odmítal zpřístupnit.
3)    Pan Nekolný podepsal bez souhlasu rady dohodu o narovnání s Českobrodskou, na základě které uznal k zápočtu částku bezmála 900.000,- Později pak tvrdil, že se nejedná o smlouvu, ale jen o účetní operaci.
4)    A nyní předkládá pan Nekolný návrh na zápočet vice než 4 milionů, kdy znalecký posudek považuje za porkazatelných necelých 1,5 milionu.
Suma sumárum: vede mne k tomuto závěru skutečnost, že ze strany pana Nekolného jsou iniciovány netransparentní kroky ve prospěch provozovatele nemocnice.

A jaké motivy jsem měl na mysli? Například ten, že jedním z koaličních partnerů, který i tímto drží pana Nekolného v dobře placené funkci starosty, je management nemocnice; domnívám se, že razantní krok vůči Českobrodské by mohl rozbourat koalici a pana Nekolného by to mohlo stát křeslo. Je krize, hypotéky se platit musí a člověk, který celou dobu dělal jen uvolněného radního malého města, špatně shání pracovní uplatnění.

160 Naposledy upravil: spocitejmejimtovevolbach (12.09.2013 15:04:16)

Re: Nemocnice

Jakub Nekolný napsal:

Celá situace nás rozhodně netěší. Je jasné, že doklady k zápočtům jsou absolutně nedostatečné. Proto se taky uznání či neuznání investic táhne tak dlouhou dobu. Důvody, které nás vedou k předložení tohoto návrhu, zastupitelé znají. Avšak do jednání zastupitelstva je nemohu ani na tomto místě zveřejnit, abych neohrozil zájmy města. Důvody na zastupitelstvu příští středu jistě zazní. Po schválení či neschválení zápočtů, je pak uvedu i zde na fóru včetně zažehnaných či možných rizik pro městský rozpočet.

Starosto,vaše trapnost a pohrdání občany města již dosahuje vrcholu. Vaše starost o zájmy města jsou k smíchu či spíše k pláči!!! Je to jen další špína na vašem již tak poskvrněném štítu!!! Souhlasím s panem Traurigem, doufám v příští volby a "novou krev" lidí kterým bude opravdu záležet na dobru Českého Brodu!!!