Re: Nemocnice

Vážený pane Nekolný,

je fajn, že na podnět finančního výboru bude doplněno zajištění pohledávky a úročení. Jen mne děsí, že taková ujednání návrh města, který jste připravoval(i) více jak půl roku, neobsahoval už dávno a musí to požadovat výbor ani ne dva týdny před jednáním zastupitelstva. Hlavně, že Vás, pane starosto, auditor upozornil na obtížnou vydobytelnost této pohledávky. A Vy si neřeknete alespoň o zástavní právo.

Ano, poslal jste mi na konci října návrh dohody, který se odkazuje na jednání v červnu. Nicméně se zjevně jednalo o jiný dokument, protože by přeci bylo nelogické, abyste mi nejprve návrh z moci úřední odmítl vydat a pak mi jej poslal. Skoro by pak člověk měl pocit, že ono odmítnutí předložit návrh dohody byla jen jakási úřední zlovůle a ne transparentní snaha o ochranu obyvatel před dezinformacemi. Na druhou stranu, sbíráte-li zkušenosti ohledně občanské společnosti na Ukrajině (http://www.undp.org.ua/en/media/41-democratic-governance/1236-civil-society-and-government-rivals-or-partners  - určitě to rovněž byla velmi prospěšná zahraniční cesta), pak se není co divit. Nebo to bylo jinak?

Přesunutí pracovní skupiny na leden jen dokládá, jak je tento útvar povoláván k projednávání návrhů a řešení situace ohledně nemocnice. Kdy se naposled sešel? Před letními prázdninami?

A pokud jde o Norsko, Vaše vysvětlení prospěšnosti cesty mi připomnělo, jak kdysi poslanci obhajovali svůj náročný program v Mongolsku (http://www.novinky.cz/domaci/168713-pos … friky.html). Konečně studijní úbor plavkovitého vzezření z výletu na ostrov Lindøy (konaný jiný den, než obdivování skalního masivu Preikestolen – viz str. 16 zprávy) to jen ilustruje. Já bych více ocenil otevřenost obecního úřadu v jiných dimenzích, než v odhalování se na fotografiích, ale taky dobrý.

Jakub Nekolný, 1.12.2012 napsal:

Zužovat projekt ekologického školství na můj výlet do Norska je váš mistrovský kousek populismu a brnkání na strunu závistivosti.

David Vodrážka, 25.2 2011.
„...je mi líto, že někdo neumí cestu do zahraničí chápat jinak než jako výlet”  http://zpravy.tiscali.cz/zahranicni-ces … azka-67143
Podobnost čistě náhodná.

Hezký den všem
Traurig

142

Re: Nemocnice

Ale pane Traurigu, vy nedoceňujete, jakou slávu přinese Českému Brodu, až se jeho nezištnému starostovi podaří implementovat norské ekologické školství do pupku Ukrajiny!
Také jsem prozřel ve věci vytunelované českobrodské nemocnice. My ji nepotřebujeme. My máme Kosa a Žížalu.

Born stupid? Try again!

143

Re: Nemocnice

Zápočet investičních výdajů za více než 4 mil. Kč Českobrodské nemocnici s.r.o. za rekonstrukci Interny - viz. - "http://www.cesbrod.cz/media/4/05_pdf/2. … .2013u.pdf" v bodě 13
Nevšiml jsem si, že by po uzavření oddělení interny v českobrosdké nemocnici v loňském roce bylo následně otevřeno NOVÉ ODDĚLENÍ INTERNY - tedy po rekonstrukci - jak bylo původně zástupci města a Českobrodské nemocnice slibováno.
Za co tedy byla uvedená částka utracena když původní záměr nebyl dodržen a proč již nemá Český Brod internu ?

Re: Nemocnice

Dobrý den. Zápočet nebyl schválen, většina zastupitelů byla proti či se hlasování zdržela. Mně osobně na téhle investici nejvíce vadí, že město nemá o rozsahu prací předkládaných k zápočtu jiné doklady, než faktury od subdodavatelů. Žádný stavební deník, projektovou dokumentaci. Kontrola prací prohběhla tak, že se v závěru přišel podívat zástupce města, viděl, že tam jsou nová okna, dveře, omítky a to bylo jediné ověření prací za 4 miliony. Přesto  pan Nekolný tento zápočet předložil ke schválení (pro hlasovalo 9 zastupitelů, nicméně v zápise se jejich jména neuvádí - asi se jedná o ochranu obchodního tajemství, osobních údajů či nějakou jinou překážku transparentnosti; viděl jsem jen, že zápočet podpořil p. Nekolný, p. Vlasák, pí. Rahmová). Chtěl bych takhle někdy postavit panu Nekolnému jeho vlastní domek, kdy mu na konci řeknu "podívejte se, tady stojí barák, má to okna, dveře a střechu a tady máte fakturu na 4 miliony." Určitě by to bez výhrad podepsal a zaplatil.

A ano, máte pravdu, o internu se nejedná, jedná se o rekonstrukci LDNky.

145 Naposledy upravil: Petr75 (17.02.2013 14:55:13)

Re: Nemocnice

Dobrý den,
mám dotaz patrně na pana starostu.
Usnesení ZM z 30.1. už jsou zveřejněna, kdy bude k dispozici i zápis z jednání Zastupitelstva?
Btw, v titulku odkazu na tato usnesení je chybné datum - 31.1., stejně tak i pod odkazem Termíny jednání zastupitelstva http://www.cesbrod.cz/category/terminy- … upitelstva

146

Re: Nemocnice

Záležitosti nemocnice včetně zápočtů by se měly projednávat na zasedání zastupitelstva 27. března od 18:00 hod. v obřadní síni radnice. Přijďte se podívat. Případně podám informaci po jednání.

Chybné datum bylo opraveno a zápis z jednání zastupitelstva je také již delší dobu k dispozici.

Re: Nemocnice

Dobrý den. Nejnovější vývoj na poli zápočtů. Jelikož ani po dodání veškerých dokladů k rekonstrukci interny není zřejmé, v jakém rozsahu byly skutečně práce odvedeny, projednávání zápočtu se odkládá. Zároveň bude vypracován znalecký posudek, který rozsah prací určí.

Byť je tento krok rozumný, přesto by mne zajímalo, kdo onoho znalce zaplatí. Aby nakonec nedošlo k tomu, že to bude město; je přeci povinností Českobrodské nemocnice, aby jednoznačně doložila rozsah prováděných praíc a jejich skutečnou hodnotu.

Dále bych prosil o sdělení, jak město v průběhu rekonstrukce kontrolovalo rozsah prováděných prací. Připomínám, že v průběhu rekonstrukce rada odsouhlasila navýšení rozpočtu o bezmála 60%, proto je důležité zjistit, jak si rada ověřila nutnost tohoto navýšení;  bavíme se o rekonstrukci za více než 4 miliony, kterou má město zaplatit. Prověřovala tedy rada oprávněnost těchto nákadů, nebo souhlasila s navýšením rozpočtu jen na základě tvrzení nájemce, že prostě potřebuje víc peněz?

Děkuji za odpověď.

Traurig

148

Re: Nemocnice

Dobrý den,
v zápise z posledního zastupitelstva je uvedeno, že se p. Traurig opakovaně ptal (od VI/2012), jestli nehrozí riziko promlčení nějakých pohledávek vůči nemocnici. Pan Traurigu, už jste tu informaci dostal? Děkuji.

Re: Nemocnice

Dobrý den. Ani po tři čtvrtě roce a opakovaných urgencích jsem odpověď neobdržel.

Re: Nemocnice

Dobrý den,

dnes byly distribuovány materiály na jednání zastupitelstva; jedním z bodů je i schválení zápočtu investice provedené Českobrodskou nemocnicí.

Pokud případ shrnu: Českobrodská nemocnice s.r.o. provedla rekonstrukci prostor, přičemž nárokuje zápočet ve výši cca 4,8 milionu. Rada města v lednu t.r. doporučila ke schválení zápočet ve výši přes 4,1 milionu. Nicméně Českobrodská nedodala doklady, prokazující skutečně provedené investice. Zpočet v lednu neprošel zastupitelstvem, neboť rozsah nárokovaných prací nebyl prokazatelný.

Město tedy zadalo zpracování znaleckého posudku, ze kterého vyplývá:

1)    Z předložených dokladů není prokazatelně možné uznat finanční rozsah investičních nákladů předložených ke schválení zastupitelstvu města Českých Brod a to ve výši 4.140.000,-Kč za provedenou rekonstrukci oddělení interny a 682.599,-Kč za provedenou rekonstrukci DIOP (ceny uvedeny včetně DPH).

2)    Dle názorů zpracovatele posouzení lze uznat částku ve výši 1.097.283,-Kč bez DPH za rekonstrukci interny a částku 94.280,-Kč za rekonstrukci oddělení DIOP. Celkem tedy 1.191.563,-Kč bez DPH (celkem včetně DPH 1.422.181,-Kč). Uvedené částky jsou jednoznačně podloženy předloženými doklady a jejich přílohami.

Přesto starosta a místostarosta navrhují schválit zápočet ve výši 4,1 milionu.

Mám několik otázek:

1)    Znalecký posudek byl zpracován už 19.7.2013. proč tento material nebyl distribuován členům pracovní skupiny pro nemocnici?
2)    Proč je doporučováno uznání zápočtu ve výši 4,1 milionu, když z posudku vzplývá, že podstatná část těchto nákladů je neprokazatelných?
3)    Kdo zaplatí tento posudek?

Děkuji za odpověď.

Traurig