1

(145 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, nepíšete od kdy nesvítí veřejné osvětlení (několikátý den) v ulici Nová a      Ke hřišti v Liblicích. V pondělí ho pracovníci p. Malý a Šedivý opraví. Pokud budete mít  informaci o poruše osvětlení, stačí ihned  volat panu Malému na mobilní služební telefon 602 156 854. Pravděpodobná příčina je silný vítr, jelikož v ulici Bylanská vede vedení VO vrchním prostorem.
Ing. Miroslav Kruliš

2

(4 odpovědí, posláno do Odpadové hospodářství)

Dobrý den, takto diskuse proběhla někdy v roce 2010-2011, kdy se zaváděl v rámci odpadového hospodářství pravidelný svoz bioodpadu. V rámci dotací mohla být kompostárna vybudována. V rámci vedení TS jsme zohlednili jednotlivá kritéria a to, že v regionu jsou k dispozici dvě kompostárny v dosahu do 17km a to v obci Hořátev a nyní i v obci Radim. Navíc je zde bioplynová stanice v obci Tuchoraz (3km). Navíc kompostárna vyžaduje poměrně velký prostor, jsou zde náklady na další pracovníky a stroje a v neposlední řadě odbyt kompostu. Bioodpad svážíme nyní do obce Radim za 150 Kč /1t, bioodpad z parkových a zelených ploch přímo do bioplynové stanice Tuchoraz zdarma. Cílem odpadového hospodářství města je co nejvíce odpadu vytřídit, jednotlivé komodity prodat nebo za nízký poplatek uložit, tak aby občan platil co nejmenší poplatek (552 Kč na rok 2017) a aby město nic nedoplácelo na tento systém.
Ing. Miroslav Kruliš

3

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den,
ošetřování komunikací a chodníků probíhá průběžně dle počasí a povětrnostních podmínek. Například  dnes od 04.50 do 11.00 hodin, kdy připadlo cca 7 cm sněhu v Českém Brodě. Posypová sůl reaguje do minus 7 st. po nulou, takže i v příštím týdnu s tímto nebude problém.
Ing. Miroslav Kruliš

4

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

LÍDA napsal:

Add první odpověď - souhlasím že by mělo být vše tak jak má být. Ale nemělo by to zasahovat či zásadně omezovat život obyvatel.

Add druhá odpověď - nevystřelil. Četla jsem ráno příspěvek kolegovi, on říkal že taky řešili, změna barvy světla či výše lampy nebyla možná, ale právě že jim vyšli vstříc tak, že vyměnili za jiný typ, který právě omezuje svítivost v určitém směru. Osvětlení jim také dělali v ulici nové, je to nějaká nová zástavba a byla ze strany obyvatel k tomu stížnost.

Dobrý den, záleží o jakém druhu kolega mluvil. Každopádně se v Liblicích Na Parcelách počítá s typem LED , které můžete v Liblicích vidět například u fotovoltaické elektrárny (můžou mít jiný tvar),ty v Čelákovicích nemají nebo v Českém Brodě v části Za Nemocnicí. Na Škvárovně jsou pro změnu nové sodíkové lampy. Psala jste o stínítkách, ty                     v Čelákovicích nemontují. Maximálně, že si někdo barvou začerní světlo, ale tím znehodnocuje svícení podle norem a poškozuje lampu. Výše lampy a vzdálenost mezi nimi je daná výpočtem projektanta, částečně se oproti projektu může minimálně lampa posunout cca 1-2 m třeba kvůli vjezdu Jestli Vám kolega řekne název ulice, kde se nová výstavba a VO zhotovovalo, dejte mi vědět. Prověřím to.
Ing. Miroslav Kruliš .

5

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

bublais napsal:

Dobrý den,

v naší ulici Na Parcelách v Liblicích, byla v rámci celkové rekonstrukce domu č.p. 186 vyměněna lampa, za novou. Nevím, zda tak bylo uskutečněno na náklady majitele domu. Světlo lampy je jako jediné v ulici bílé a v noci tudíž velmi rušivé. Nebyla by možná výměna světla zpět na nerušivou oranžovou? Děkuji NP

Dobrý den, v rámci rekonstrukce domu a hlavně vjezdu do nemovitosti proběhla výměna zmíněné lampy. Majitel si práce prováděl sám na své náklady, jelikož musel lampu z části posunout kvůli vjezdu. . V současné době se v Českém Brodě při rekonstrukci veřejného osvětlení používají nové lampy a to sodíkový typ nebo LED lampy. Ty mají vyšší svítivost o které píšete. Musí splňovat nové normy osvětlení ulice v rámci bezpečnosti.  Rekonstrukce VO v ulici Na Parcelách se bude provádět dle mých informací příští rok, staré kloboukové lampy nesplňují již normy a jsou v havarijním stavu. Doporučuji instalovat do oken žaluzie, jelikož nové osvětlení bude mít vyšší svítivost dle norem.
Ing. Miroslav Kruliš

6

(1 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

jane napsal:

Dobrý den,  neplánuje se uklidit prostor za nádražím,  kde se povalují odpadky vč. dětských použitých plen? Dále bych se chtěla zeptat zda se neplánuje umístění odpadkových košů při výjezdu z parkoviště v Klucovske ulici (zřejmě ale nejsou ani na předním nádražím kde jsou závory)?  Přijde mi docela fajn si projet lístek a vedle ho hned vyhodit do koše?  Děkuji za odpovědi

Dobrý den, asi myslíte pozemky za nádražím, které jsou v majetku ČD a kde za úklid zodpovídá právě tento subjekt. Prosím blíže upřesněte tento prostor, moc děkuji. Pracovníci TS dnes již uklízejí prostor za městským kinem, které je v majetku ČD,  Na parkovišti v Klučovské ulici je odpadkový koš u vstupu do parkoviště směrem k podchodu, také dle projektu byl instalován odpadkový koš na parkovišti vedle hlavní budovy v ulici Cukrovarská. Další koše u vjezdu se zatím  instalovat neplánují. Není to o koších ale o lidech:)
Ing. Miroslav Kruliš

7

(3 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Míša napsal:

Dobrý den,

rada bych se touto cestou zeptala, kdo je zodpovědný za údržbu detskeho hřiště v parku u pivovaru. Bylo by možné provést drobné opravy? Houpací zvířátka potřebuji minimálně prelakovat, to samé klouzacka. Nejhorší je ale stav pískovišt - písku je málo, je hrubý , v jednom z pískovišt dokonce úplně zatvrdlý. Za nápravu předem děkuji.

Míša B.

Dobrý den,, za údržbu veškerých dětských hřišť jsou zodpovědné technické služby. Co se týká údržby herních prvků a dalších součástí dětského hřiště, v měsíci dubnu proběhla každoroční prohlídka zakončená revizí o provozuschopnosti dětských hřišť renomovanou firmou včetně potvrzení bezpečnosti, zápis je k nahlédnutí v TS Český Brod . V jarních měsících byl také vyměněný písek na dětském hřišti, který má certifikovaný posudek. To, že někteří návštěvníci po použití pískoviště nezakryjí tento písek, je také příčinou tohoto ztvrdlého stavu.  Pokud budete mít nějaké pochybnosti, případně zjistíte závadu, můžete přímo volat na služební telefon p. Jaroslava Líbala mob.605 574 515, který má tuto činnost na starosti. Urychlíte tím odstranění závady. 
Přeji hezký den
Ing. Miroslav Kruliš

8

(34 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Blanchetka napsal:

Děkuji za odpovědi. Trochu se obávám, že řešení zasypání kamenným prachem nebo obrusem ( tedy pokud je to ten samý postup, který již jednou na tomto parkovišti pracovníci TS prováděli) značně zvýší prašnost v suchých obdobích. Nejsem odborník, ale nebylo by možné panely, které jsou nejvíc hnuté, tím štěrkem nebo obrusem podsypat a vrátit zpět? (i třeba za tu cenu, že by panely byly mírně ve sklonu od prostředka, aby voda stékala ke stranám a po prostředku se dalo projít). Chápu, že město nemá prostředky na kompletní rekonstrukci, ale jak jsem psala výše, jestli ten obrus je to blátíčko, na které se časem přemění....:/

Dobrý den, dnes jsme také kontrolovali panely a jejich úchyty s našimi pracovníky. Bohužel panely jsou ve více místech polámané a železná oka neplní svůj účel, nadzvednutí panelů asi nebude možné.. Bohužel kamenný prach je opravdu prašný, kvalitně zadělá výtluky v nezpevněné komunikaci, ale v letních měsících práší, bylo to vidět hlavně na nezpevněné komunikaci u tenisu.
Ing. Miroslav Kruliš

kvítko napsal:

Teď bych opět obnovila téma.Bude se platit opět 500 kč za osobu.Mne to přijde přehnané pro ty,kteří hodně třídí.My třeba při čtyřech lidech zaplníme popelnici zhruba do půlky a necháváme vyvážet jednou ZA MĚSÍC!Proč máme platit takové peníze jako ti,kteří netřídí?Nebo jako ti z paneláků?

Dobrý den, do loňského roku se poplatek za odpad pohyboval ve výši 500 Kč za občana.     V loňském roce vlivem snížení nákladů se poplatek snížil až na částku 468 Kč. Pro rok 2016 se opět poplatek vrátil na částku 500 Kč. Způsobeno je to tím, že se za uložení bioodpadu   v kompostárně Radim začalo platit ve výši 150 Kč za 1 tunu. Do té doby byl tento poplatek 0Kč. Také zisk z prodeje plastů se snížil oproti minulým rokům a dostáváme ve firmě Relimex méně peněz. V tomto roce jsme začali svážet vlastními silami tříděné sklo a za tuto komoditu získáme v odběratelské firmě finance, které do této doby získávala firma ASA. Přesto patří poplatek za odpad  pro občana mezi nejnižší v kraji, ale i v ČR. Stačí se podívat do blízkého okolí: Kostelec nad Černými Lesy 750 Kč, Krupá 750 Kč, atd. Město nemůže doplácet na tuto činnost ze svého rozpočtu. Na druhou stranu máte pravdu  v tom, že je tu ještě dost velké procento lidí, kteří netřídí odpad a schovávají se za většinu na sídlištích a    v některých bytovkách. Bohužel, vycházíme ze zákona  o místních poplatcích, který stanovuje tento postup výpočtu ceny. Patříte mezi ty odpovědné občany, jelikož třídíte odpad. Třídění odpadu je naprosto normální věc. Kontroly obsahu nádob provádějí osádky svozových vozů namátkově, bohužel u kontejnerů na sídlišti je to celkem problém, ale i tady platí jednotlivá bytová družstva pokuty. V Jihlavě začali úředníci kontrolovat popelnice         z důvodu obsahu a kvality třídění, ale celkově tam občané nedopadli dobře. Poplatek 500 Kč za rok obsahuje svoz směsného odpadu, tříděného odpadu, bioodpadu, likvidaci černých skládek, provoz sběrného dvora v Liblicích, likvidace odpadu z městských košů a ruční sběr odpadků, který se provádí každý den  ve městě, tedy vícero činností za jeden poplatek.
Ing. Miroslav Kruliš

10

(5 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Pavel K napsal:

Tak se nás v ulici teda asi spletlo víc. Já mám za to, že se naposled vyváželo 1.1.2015...Nebo se pletu a pak po 14ti dnech?

Dobrý večer, záznamy v GPS a záznamy jízdy nelžou.....směsný odpad se svážel v Liblicích v 53 týdnu tedy v pátek jak uvádíte 1.1.2016,  a následující týden 8.1.2016 tedy v prvním týdnu roku 2016. Vedení města to také zařadilo na první stranu do Zpravodaje.                     V následujícím týdnu v pátek 15.1.2016 se v Liblicích svážel bioodpad. Někteří zareagovali správně. a v tomto týdnu tedy dnes se opět sváželo a to směsný odpad. Jak jsem uvedl stačí se podívat a zapamatovat si: sudý týden bioodpad, lichý týden směsný odpad. Přímo v Brodě se někdy stává, že první v ulici vytlačí popelnici a ostatní to udělají úplně stejně a hold se někdy zmýlí. Je dobré mít znalého souseda.
Přeji hezký večer
Ing. Miroslav Kruliš