11

(7 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den,
ze zastupitelstva 25.11.2020 sice bude pořizován audiovizuální záznam, ale nepoběží online přenos?
Děkuji

Evžen Pospíšil

12

(8 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Tomáš Hor napsal:
Pospíšil Evžen napsal:

Prosím, našel by se zaměstnanec úřadu, který by proklikal hypertextové odkazy a doplnil chybějící přílohy (např. varianty mateřské školy, u nového posledního bodu chybí podnety) - odkazy tam jsou, ale nic se nestáhne. Ps. u nečekaného výběru oblíbené Veolie není zřejmé, jake nabídky dali konkurenti - brání něco zveřejnění?

Omlouváme se, do systému byly vloženy přílohy s dlouhými názvy obsahující nepovolené znaky. Link který se automaticky generuje do webu pak není funkční. Mělo by být opraveno.


Děkuji - prosím o zvážení úpravy SW, aby toto kontroloval při vkládání přílohy a do té doby by bylo vhodné, kdyby byli zaměstnanci úřadu poučeni, jak soubory před vložením, pojmenovat. Děkuji

13

(8 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Prosím, našel by se zaměstnanec úřadu, který by proklikal hypertextové odkazy a doplnil chybějící přílohy (např. varianty mateřské školy, u nového posledního bodu chybí podnety) - odkazy tam jsou, ale nic se nestáhne. Ps. u nečekaného výběru oblíbené Veolie není zřejmé, jake nabídky dali konkurenti - brání něco zveřejnění?

14

(8 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Pospíšil Evžen napsal:

Dobrý den,
Je možné materiály na zářijové zastupitelstvo (https://lotus.cesbrod.cz/MUCB%5Carz.nsf … itDocument) doplnit i důvodové zprávy a návrhy usnesení? Děkuji

Děkuji za "tichou" opravu.

15

(8 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den,
Je možné materiály na zářijové zastupitelstvo (https://lotus.cesbrod.cz/MUCB%5Carz.nsf … itDocument) doplnit i důvodové zprávy a návrhy usnesení? Děkuji

16

(5 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vedení radnice opět "proslavuje" město Český Brod. Na jednu stranu si neustále rozdávají veřejné peníze, na druhou stranu požadují vysoké finanční částky, aniž by byli schopni zajistit kvalitní veřejné služby - nejsou toho schopni ani pro současné obyvatele, natož pro nové. Není nad to zkusit město umrtvit, nemít tu nové konkurenční obchody či dokonce třeba nové sportoviště, které by "ubíralo" prostředky současným spokojeným příjemcům. Diskuze k dokumentu při schvalování je vidět zde: https://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4 … penElement
Materiály jsou zveřejněny zde: https://lotus.cesbrod.cz:3130/MUCB%5Car … itDocument

Pro: Ing. Hovorková Lucie, Charvát Tomáš, Mgr. Janík Pavel, Mgr. Klinecký Tomáš, Mgr. Kratochvílová Jana, Kulhánková Jana, Ing. Majer Milan, Bc. Nekolný Jakub, Mgr. Slavík Jiří, , MVDr. Talacko Jaroslav, Ing. Ulík Filip, Vlasák Martin, PhDr. Mrvík Vladimír Jakub Ph.D.
Proti: Korec Václav, Ing. Sýkora Jaroslav, Ing. Šmejkalová Lucie, Hájek Václav, Mgr. Havlíček Jiří
Zdržel se: Bc. Stuchl Jiří,Ing. Kokeš Jaroslav

17

(145 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Tomáš Klinecký napsal:

Dobrý den, samozřejmě by bylo nejlepší získat dotaci na celé hřiště, ideálně v takovém poměru spoluúčasti k dotaci, aby to bylo výhodné pro město. Ale bohužel například dotace, kterou město mohlo dostat na adaptaci hřiště ve Štolmíři, byla v natolik nevýhodném poměru, že jsme ji nakonec nepřijali. Doba, kdy město získávalo 85 nebo dokonce 90 % nákladů, je již za námi. Je to tedy o tom, zda budeme na nějakou dotaci čekat i s vědomím toho, že to bude třeba za 3 - 5 let a jen 50 nebo méně procent anebo půjdeme postupnými kroky. Vzhledem k tomu, že ve městě (i v Liblicích) chybí hřiště pro starší děti, nepochybuji o tom, že to využívané bude, i když tam hned nebude kompletní vybavení pro všechny možné sporty. Jak jsem psal, nápad vzešel přímo od Libličáků. Pokud jde o asfalt, ten rozhodně není v havarijním stavu a rozhodně není nebezpečný. V tom s Vámi nemohu souhlasit. V zadní části je v jednom místě mírně poškozený, přičemž všechny spáry půjde bez problémů opravit.  Co se týče odkazu na rezervace sousedního nově otevřeného hřiště s UMT, jde o rozhodnutí TJ Liblice. Na tomto hřišti je veškeré vybavení včetně osvětlení. Pokud si uděláte porovnání pronájmu ve stejných zařízeních, cena 900,- Kč za 1 hodinu odpovídá, resp. je spíše nižší než je obvyklé u hřišť s UMT. Navíc je to za celou skupinu nikoli za osobu.

To je ten "rovný" přístup v našem městě, který tu dlouhodobě bují a dle Vašeho vyjádření jste též jeho podporovatelem, ačkoliv i Vaše strana zmiňovala před volbami úpravu pravidel pro rozdělování prostředků. Tak si to shrňme - areál je majetkem města v dlouhodobé zápůjče zapsanému spolku. Vybudování UMT drtivou většinou financovalo město, resp. dá se říci, že skoro úplně, jelikož na jednu stranu se přímo uhradí spoluúčast dotace a další prostředky se dají spolku z Fondu. Oplocení též řešeno podobnou cestou. Vybudována UMT, což je pro naše město super a když si bude chtít někdo dopoledne zakopat, tj. i v době, kdy netřeba svítit, nepotřebuje šatny, tzn. je to pro zapsaný spolek zcela beznákladové, tak se stanoví taková cena, aby žádného nečlena spolku nenapadlo tam jít. A tak je to v Českém Brodě se všemi sportovišti, i když jsou hrazeny drtivými prostředky buď ze státních dotací, či z peněz města (Liblice se liší tím, že jsou v majetku města, ale i tak z toho občané nemají nic.....). Výsledkem je jediný disponibilní prostor pro veřejnost - hřiště na Škvárovně.
Další prostor, který by byl pro podobné využití využitelný a dle územního plánu určený je prostor bývalého koupaliště, ale to se stalo skládkou stavebního materiálu a cesta na Kutilku je díky tomu opravdu lahůdkou....

18

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vojtěch Pavel Traurig napsal:
Jakub Nekolný napsal:

Omlouvám se za mystifikaci, měl jsem špatné informace, jedná se o relaxační centrum.

Dobrý den. Jen jsem se chtěl optat zda upřímně věříte tomu, že toto klikni sem ať vidíš relaxační centrum není ubytovna.

Pan starosta určitě nelhal, jen asi myslel, že tam obyvatelé budou každou noc relaxovat...... Ta čeština je tak krásná a starosta Českého Brodu je velmi dobrý rétor.....

19

(3 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Pokud si dobře uvědomuji, tak na zastupitelstvech města k tomuto tématu byla několikrát debata, ale jelikož odvod z automatů je reálně jediným zdrojem pro fond sportu - viz https://www.cesbrod.cz/media/pdf/dotacn … t2019.pdf, z kterého jsou podporovány neziskové organizace města a ziskové (které dělají tzv. městské akce) - byla jakákoliv takováto debata bez výsledku.

20

(2 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

MR napsal:

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na řešení situace se slepou kolejí za bývalým  ZZN.  Pokud vím, bylo v plánu místo ní udělat chodník na nádraží, mimo jiné aby se ulevilo přetížené a nebezpečné křižovatce u sila. Stav koleje je nyní takový, že je zde začínající černá skládka, mnoho částečně vyhořelých pražců, zbytky vypálených kabelů a ampulky od injekcí. Vím, že kolej stále patří drahám, ale tento stav není únosný. Doufám, že se dočkám odpovědi, stejně jako se jí snad dočká pán, který se zde 21.8. ptal na herny ve městě. Obojí  totiž souvisí se stavem města i bezpečností jeho obyvatel.

Dobrý den,
upřesním, že pozemek včetně kolejí patří městu Český Brod (https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObj … 6annXGhKXI) - jelikož nebylo po bývalém provozovateli a majiteli vlečky ZZN Polabí, a.s. chtěno, aby vlečku zrušil, tak teď bude muset město absolvovat delší proces rušení (bude-li ji chtít zrušit).
Jinak jen čekáme, až nám jednou od zapalovaných ohňů chytne dům....