Zdravý Brod
Město Český Brod

Aktuality - Aktuality

Komplikace na cestě do Úval

Komplikace na cestě do Úval

Od 18. 3. začalo Ředitelství silnic a dálnic opravovat povrch komunikace č. I/12 v Úvalech.
V celé délce bude provedena oprava nevyhovujícího povrchu komunikace v podobě výměny krytu konstrukce a jejího nahrazení tišším povrchem, kde budou zároveň provedeny úpravy příčných a podélných sklonů. Dále bude provedena rekonstrukce odvodňovacích zařízení, nástřik vodorovného dopravního značení (VDZ), výměna a doplnění svislého dopravního značení (SDZ) a zádržných systémů. Podrobnosti zde. 1csleft_5.pdf&original=Modernizace I-12.pdf

Den otevřených dveří na ČOV Liblice

Den otevřených dveří na ČOV Liblice

Přijďte se do ČOV v Liblicích v úterý 21. března 2017 seznámit s technologií čištění odpadních vod, která přispívá k ochraně životního prostředí. Prohlídky, při kterých Vás odborní pracovníci seznámí s procesy čištění odpadní vody, začínají v 9:00, 10:00, 11:00 a 13:00 hodin.

Besedování nad dopravou a představení Generelu dopravy

Besedování nad dopravou a představení Generelu dopravy

Včerejší den u nás patřil besedování nad optimalizací dopravy v našem městě s možností rozšíření cyklodopravy. V KD Svět jsme připravili s moderátory Ing. Alešem Kašparem a Ing. Janem Pohůnkem dva bloky pro 7.- 9. třídy z místních ZŠ a sbírali jsme nápady i podněty od dětí. Hostem byl Ing. Jaroslav Martínek z Centra dopravního výzkumu, který přivezl své zkušenosti od nás i ze zahraničí. V podvečer přišla na řadu, pro zájemce z řad široké i odborné veřejnosti, moderovaná beseda s panem Ing. Martínkem. Na ni volně navázalo představení Generelu dopravy pro Český Brod s jejím autorem Ing. Jiřím Kašparem z firmy HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.

Ukliďme Pošembeří - ukliďme les

Ukliďme Pošembeří - ukliďme les

V sobotu 25. 3. 2017 proběhne již tradiční úklid odpadu v městských lesích ve spolupráci s MS Dolánky. Sraz je v 8:00 hodin u mysliveckého vagónu v Dolánkách. Všichni dobrovolníci jsou vítáni. Pro bližší informace volejte lesnímu správci na telefonní číslo 605 064 519. Lesu zdar!

 

Dotační výzva

Dotační výzva

V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Český Brod č. 5/2017 ze dne 01. 02. 2017 byla vyhlášena Výzva k podávání žádostí o dotace pro rok 2017 v rámci Programu podpory aktivit v sociální oblasti na přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Brod. Lhůta pro podání žádosti o dotaci: 01.04. 2017 – 28.04. 2017. Podrobnosti zde.

POZVÁNKA NA OCENĚNÍ OSOBNOST ROKU 2016

POZVÁNKA NA OCENĚNÍ OSOBNOST ROKU 2016

V úterý 28. února 2017 v 17:30 hodin zástupci vedení města předají v obřadní síni MěÚ, nám. Husovo čp. 70 vítězům veřejné ankety Osobnost roku 2016 jejich ocenění. Bylo navrženo několik jednotlivců do kategorií celoživotní přínos pro město a výrazný úspěch pro jednotlivce. Na slavnostní předání srdečně zveme nejenom nominované osoby se svými blízkými, ale i širokou veřejnost.

2. kolo odstřelů zdivočelých holubů

2. kolo odstřelů zdivočelých holubů

Během třech odstřelů zdivočelých holubů ve dnech 29.1., 5.2. a 19.2.2017 bylo uloveno v našem městě celkem 2 160 kusů holubů. Vzhledem ke stálému výskytu hejn holubů ve městě není výsledek příliš uspokojivý. Z tohoto důvodu se bude přistupovat ke druhému kolu odstřelu holubů a to v neděli 12. 3. a dle potřeby i 26. 3. 2017 vždy od 16:00 do 19:00 hodin. Žádáme všechny občany, kteří naleznou zraněného nebo mrtvého holuba, aby kontaktovali Technické služby města Český Brod. Telefon: 733 206 053 nebo email: krulis@ceskybrod.cz.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2017 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist