11

Re: Havarijní stav mostu v osadě Dolánky

Mistr B: Vy jste tam snad byl, že tak dobře víte, kolikrát tam kdo přejel? Neříkejte nesmysly, když ostatní ho na vlastní oči několikrát viděli wink.

12 Naposledy upravil: Diagonoz (27.06.2018 11:59:21)

Re: Havarijní stav mostu v osadě Dolánky

Město Český Brod celou situaci chce „řešit“ formou brodu, který je nevhodný jednak s ohledem na charakter věci a lokalitu, jednak pro majitele chat, kteří nedisponují motorovými vozidly. Těmto osobám bude prakticky odepřeno užívání svého majetku. Budovat veřejnou cestu (pozn. nejedná se o obnovení veřejné cesty – ta přes potok neexistuje) v členitém terénu přes koryto potoka je naprosto neuvážené, a to nejen z pohledu zajištění přístupové cesty ke stávající (terénní úpravy) ve smyslu jejího využívání motorovými vozidly. Nikdo se seriózně nezabýval klimatickými podmínkami, a to prudkými přívalovými dešti, v dnešní době poměrně častými, které mohou být pro brod zcela devastující, což může mít za následek zamezení (odříznutí) přístupu k osadě Dolánky a ohrožení života a zdraví lidí v místě. Finanční náklady na jeho obnovu budou nezanedbatelné a mohou být i opakující (tzv. „velká voda“).

Momentálně se přes most nedostanou hasiči, sanitka, a samozřejmě někteří lidé (majitelé), kterým jejich zdravotní stav nedovoluje se pěšky dostat a překonat rozpadlý most ke svým nemovitostem a to až do konce roku, jak píše pan starosta. 

Postoj k věci a způsob řešení, který považujeme za zdlouhavý, krátkozraký, neřešící problém systémově, ale nahodile, kdy náklady v konečném důsledku mohou být daleko vyšší, než obnovení původní veřejné cesty a opravení  mostu.

Od výstavby chat, (některých již v roce 1936) až cca do roku 2007 byl most spravován tehdy Národním výborem, posléze Městským úřadem, prostřednictvím hajného,  který opravy  zajišťoval, neboť převážel z louky seno, zavážel krmelce atd. V roce 2007 proběhla oprava mostu chataři,  samozřejmě Městské lesy dodaly duby, což považujeme za samozřejmost, když byl  most hojně využíván k převážení dřeva.
O čištění mostu po rozsáhlých povodních ani nemluvě, to čistilo jen hrstka chatařů.

Závora, která zřejmě výstavbou brodu bude odstraněna zamezovala, alespoň  z části přístup motorkářům, kteří se po lese prohánějí  a ve velké míře i vykrádáním chat.


V této souvislosti se připomíná, že podle ustálené judikatury jak Ústavního soudu, tak Nejvyššího soudu je ve veřejném zájmu i zajištění řádného užívání staveb jejich vlastníky, když se jedná nejen o veřejný zájem na tom, aby vlastnické právo vlastníka mohlo být vykonáváno, ale i o veřejný zájem na řádné údržbě stavby. Lze tedy uzavřít, že přístup musí být zajištěn k veřejné cestě a tato povinnost je soudy chápaná jako veřejnoprávní povinnost, v tomto konkrétním případě Města Český Brod.

13 Naposledy upravil: kahle (28.06.2018 11:30:45)

Re: Havarijní stav mostu v osadě Dolánky

Zdejší mostek je černá stavba. Nelze rekonstruovat stavbu, která vlastně neexistuje. Brod je dobré řešení.

14

Re: Havarijní stav mostu v osadě Dolánky

Vznik mostu přes Šemberu v Dolánkách je spojen se vznikem chatové osady ve dvacátých letech minulého století. Tento most vždy sloužil (mimo chatařům) hlavě jako přístupová cesta na louku ke sklízení sena na pravostranné louce, jako přístup do lesa pro těžbu dřeva, myslivcům pro zimní krmení zvěře a koncem II. Sv. války most používala i Rudá Armáda, když se její vojáci vloupali do chat, kde se ubytovali. V neposlední řadě most sloužit i obyvatelům Českého Brodu, kteří si jezdili do studánky na pravém břehu Šembery pro pramenitou vodu. Až na dvě výjimky most vždy stavěl správce/majitel polesí a následné méně rozsáhlé opravy a drobnou údržbu mostu prováděli vždy chataři svépomocí. Prvá výjimka při stavbě mostu nastala počátkem sedmdesátých let minulého století, kdy v rámci vojenského cvičení nový most postavili ženisté ČSLA – byl moc hezký, ale moc dlouho nevydržel. Druhá výjimka nastala při stavbě v roce 2001. Na stavbu nového mostu pro blaho všech uživatelů dodal správce/majitel polesí nosné kmeny a most postavili chataři svépomocí. Dodané nosné kmeny most byly bohužel o dost slabší, než předchozí nosné kmeny. Chataři pak za vlastí finanční prostředky nakoupili a na místo dopravili železniční pražce, které pak svépomocí usadili na nosné kmeny. Chataři pak navíc, opět svépomocí a za vlastí finanční prostředky, vybudovali uzamykatelnou závoru proto, aby zabránila vjezdu neoprávněný osobám do lesa a na louku, kam až do léta 2001 mimo jiné zajížděla auty i parta feťáků pohulit trávu atd. Klíče od závory pak dostali všichni chataři na pravém břehu Šembery a zainteresované organizace (MěÚ Č.Brod, policie ČR, hasičský sbor ČR ….).
On to vlastně ani není most, je to bytelná lávka, protože konstrukce nemá základy, které by most určitě musel mít!!