1

Téma: Havarijní stav mostu v osadě Dolánky

V osadě Dolánky (k.ú. Český Brod) je v havarijním stavu most přes potok Šembera, jedná se o přístupovou cestu k deseti chatám. Ráda bych věděla, kdy bude most opraven, neboť bez rizika zřícení nelze přes most přejet osobním vozidlem, což značně komplikuje majitelům pozemků a nemovitostí užívání jejich chat, především starší a nemocní lidé se ke své chatě v současné době prakticky nedostanou. Most byl opraven na vlastní náklady cca před deseti lety, včetně závory chataři. Klíče od závory byly donedávna půjčovány cizím lidem, kteří si jezdili do lesa těžit dřevo a přes most jezdili jako přes tankodrom. Taktéž se na mostě podepsal před lety pan Drobný, který přes most vozil plně naložené vejtřasky dřevem a to trvalo několik let. Do chat se potřebují nastěhovat min. tři staré paní, které ke svým chatám nedojdou. Někteří k parkování využívají druhou louku (u studánky) a ta je auty rozjížděna a plundrována. Je potřeba, aby došlo k nápravě a majitelé se ke svým pozemkům dostali osobními auty a suchou nohou. Tím myslím o dlouho diskutovaném brodu, který asi těžko přejede osobní auto a natož když se zvedne po dešti voda. Viz.  úplně nesmyslný rigol u myslivců, který se musel předělávat  z důvodu, že si lidi ničili přejížděním tohoto nesmyslu auta .

2

Re: Havarijní stav mostu v osadě Dolánky

Na náš dotaz není  ze strany města doposud reagováno.
Lze tedy důvodně uzavřít, že havarijní stav mostu zcela vylučuje majitelům chat a pozemků v osadě Dolánky řádné užívání jejich vlastnictví. K uvedenému je dlužno dodat, že most je nedílnou součástí pozemní veřejné cesty, která na něj navazuje a za mostem dále pokračuje do osady Dolánky. 
Na nečinnost, ne-li nezájem, městského zastupitelstva neprodleně řešit nebezpečnou situaci týkající se havarijního stavu mostu, který je součástí veřejné cesty a odstranit tak zásadní překážku bránící nerušenému užívání vlastnictví, je nutno reagovat právními prostředky. Nový občanský zákoník zavedl do českého právního prostředí staronový institut nezbytné cesty. Byť se jedná o regulaci sousedských vztahů v rovině řádného užívání vlastníka nemovité věci, který s ní nemůže řádně nakládat, bez toho aby využil část sousedního pozemku (cesty) jenom proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, lze v daném případě užít přípustnou analogii.  Specifikem dané věci je skutečnost, že se jedná o veřejnou cestu, která dlouhodobě existovala a vedla přes zmíněný most a za mostem dále pokračovala do osady Dolánky.
Zákonný požadavek, za situace kdy nemovitosti a pozemky v osadě Dolánky nelze jejich majiteli řádně užívat, je spatřován v absenci (přerušení) veřejné cesty, respektive v jejím obnovení, která dlouhodobě existovala a vedla přes zmíněný most a dále za mostem pokračovala. Současná nedostatečná technická způsobilost mostu vážně ohrožuje život a zdraví vlastníků nemovitostí a pozemků v osadě Dolánky, kteří jsou tak přímo i nepřímo nuceni, tuto jedinou a nebezpečnou přístupovou trasu vedoucí k jejich majetku využívat, a to jak formou automobilovou, tak i pěší.

3

Re: Havarijní stav mostu v osadě Dolánky

To je na překladač vod gůgla...

4

Re: Havarijní stav mostu v osadě Dolánky

Město Český Brod zadalo vypracování projektu na rekonstrukci brodu přes Šemberu v daném místě tak, aby byl způsobilý i pro osobní automobily. Projektová dokumentace by měla být hotová do konce srpna. Následně proběhne veřejná zakázka na zhotovitele s předpokládaným provedením prací do konce letošního roku. S opravou stávajícího mostu se kvůli vysokým nákladům (nelze dělat svépomocí) nepočítá.

5

Re: Havarijní stav mostu v osadě Dolánky

S názorem starosty na řešení situace kolem havarijního stavu mostu v osadě Dolánky nesouhlasíme. Z uvedeného důvodu, oficiální cestou zasíláme městu Český Brod
žádost o obnovení veřejné cesty ve smyslu případného zřízení nezbytné cesty per analogiam podle § 1029 a následující zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník.

6

Re: Havarijní stav mostu v osadě Dolánky

Veřejná cesta bude obnovena formou brodu.

7

Re: Havarijní stav mostu v osadě Dolánky

obnovu ?

brod je vhodný tak akorát pro těžaře....., zaprší a co pěší (máme nosit (vozit) holínky? Kdo bude platit škody za auta až naberou vodu? Stačí, když celou noc prší a už se nepřejede. To nemáme třeba v noci spát a sledovat jak moc prší ??

8

Re: Havarijní stav mostu v osadě Dolánky

Město ale mostek nestavělo a nemá jej ani v majetku. Jestliže jej chcete užívat, pak ho opravte sami.

9

Re: Havarijní stav mostu v osadě Dolánky

1) Pro pořádek - Diagonozi až si budeš brát něčí jméno do úst tak aspoň nelži. Drobný s V3S přes mostek jel 2x a nejezdil naložený několik let. Myslím, že omluva by to zpravila.

2) Je záhadou kdo ten mostek  za 40 let co cca pamatuji cca 3x budoval, či  dodával nosnou část ( dubové kmeny ). Osobně si myslím, že Město to skutečně nebylo, ale Městské lesy, což není tak velký rozdíl.

3) Nechápu jaký brod se má rekonsturovat, když tam nikdy žádný nebyl mimo dobu kdy se nad chatami těžilo, tak do potoka naházeli klády aby traktor přejel.

4) Brod jako takový není nesmysl ale má opodstatnění tam kde jezdí lesní technika, a ne v chatové oblasti. V Dolánkách se jich vybudovalo několik a myslím, že nějaký osvícenec z úřadu to sem zanesl jako módní prvek, který jednou bude sloužit jako pomník jeho práce
( od dob komunismu se nic nezměnilo ).
Možná je to pojato historicky - když jsme Český Brod, tak proč ty brody nenasekat do Dolánek.

5) Město nacpalo nějaký ten milión do silnice na Skalku ( považuji to za vyhozené peníce - cesta nikdy nebyla v havarijním stavu a nemyslím si , že je nutné aby byla průjezdná pro osobáky ) případně vysypává pískem cestu od Zahrad ( nechápu proč ), ale most je problémem.

10

Re: Havarijní stav mostu v osadě Dolánky

Naše také není radnice, opravte si ji sami......