181

Re: Nemocnice

A od dotazů pana Trauriga nám zase krásně uplynul víc než měsíc.

Smutné je, že to byl měsíc bez odpovědí... :-(

182

Re: Nemocnice

Petr Šoupal napsal:

A od dotazů pana Trauriga nám zase krásně uplynul víc než měsíc.

Smutné je, že to byl měsíc bez odpovědí... :-(

není přece co  "skrývat"

183

Re: Nemocnice

Není co skrývat, ale točíme se pořád v kruhu. Tedy ještě jednou.

Informace z veřejně dostupných zdrojů i z některých poskytnutých dokumentů smluvním partnerem svědčí o nedobré ekonomické situaci. Další dokumenty k bližšímu posouzení jsme i přes naše urgence neobrželi, proto také byla ukončena jednání o možném snížení nájmu. Právním zástupcem města jsme byli opakovaně upozorňováni na riziko, které jsem se snažil výše popsat.

Jednání o zajištění pohledávky nadále pokračují. První dohoda o uznání závazků za převod činností byla podepsaná začátkem října. Nyní se připravuje dohoda k uznání závazků za nájemné a dohadujeme se ohledně dlužných částkách za dodávky tepla.

Radní nejsou stavaři, proto rada města souhlasila s rekonstrukcí jako takovou a schvalovala její finanční rámec. Avšak k technickému provedení se vyjadřoval odbor správy majetku města. Ten určil podmínky, za jakých musí být práce prováděny.

Závěr z posudku zní jednoznačně. Požadovanou cenu zhodnocení objektu ve výši přes 4 milióny Kč lze uznat za přiměřenou, i přesto, že nebyly doloženy všechny podklady.   

Pracovní skupina byla na toto téma svolána v červnu. V listopadu bude svoláno další jednání pracovní skupiny. Tentokrát na téma závazků Českobrodské nemocnice s.r.o, dodatku k nájemní smlouvě a dalšího využití prázdných prostor v budovách bývalé infekce a staré polikliniky.

Přeji hezký den

Re: Nemocnice

Je zvláštní, že nejste ochoten ty veřejné zdroje a poskytnuté dokumenty ani specifikovat natož předložit. Navíc “nedobrá ekonomická situace” je něco úplně jiného, než riziko insolvence.

Uznání závazku NENÍ zajištění pohledávky. To jen odstraňuje spornost o pohledávce. Zajištěním je finanční záruka, zástavní právo apod. Pokud Českobrodská spadne do insolvence, tak město bude v pozici NEZAJIŠTĚNÉHO věřitele. Proč jste už dávno neinicioval soudní řízení, aby město mohlo pohledávku exekučně vymáhat a tím dosáhnout skutečného zajištění své pohledávky?

Pracovní skupina – přiznávám, že jsem poněkud překvapen tím, že se pracovní skupina sešla v červnu. Poslední jednání, o kterém mám doklady, je z března t.r. Kdy byla pracovní skupina svolána?

Proč nebyla pracovní skupina svolána po zpracování znaleckého posudku, aby se nynější rozpory vyjasnily? Závěr znalce totiž není jednoznačný, pouze říká, že náklady jsou přiměřené, ale výslovně je nedoporučuje uznat. Není zřejmé, zda byly provedeny.

To nejpodstatnější – Vy sám uznáváte, že doklady byly naprosto nedostačující. Jak to, že jste po zkušenostech s tímto nájemcem nezajistil, aby doklady dostačující byly? V případě, kdy jde o několika milionovou rekonstrukci?!

Jsem pevně přesvědčen, že sám byste takto svoji nemovitost nestavěl a při proplácení faktur ze svých vlastních peněz byste odmítl zaplatit 3 miliony, na které nejsou řádné doklady. A určitě byste si na to za své nenajal znalce – chtěl byste po dodavateli, aby svoji pohledávku doložil. A stejně jste měl postupovat při správě majetku města.

Stalo se tedy to, že pohledávky Českobrodské jsou plně uhrazeny, pohledávky města jsou pouze v jednání, zda je pan Vojtíšek uzná. To je pochopitelně situace krajně příznivá jen pro Českobrodskou a nikoliv pro město.

185

Re: Nemocnice

Jakub Nekolný napsal:

Není co skrývat, ale točíme se pořád v kruhu. Tedy ještě jednou.

Informace z veřejně dostupných zdrojů i z některých poskytnutých dokumentů smluvním partnerem svědčí o nedobré ekonomické situaci. Další dokumenty k bližšímu posouzení jsme i přes naše urgence neobrželi, proto také byla ukončena jednání o možném snížení nájmu. Právním zástupcem města jsme byli opakovaně upozorňováni na riziko, které jsem se snažil výše popsat.

Jednání o zajištění pohledávky nadále pokračují. První dohoda o uznání závazků za převod činností byla podepsaná začátkem října. Nyní se připravuje dohoda k uznání závazků za nájemné a dohadujeme se ohledně dlužných částkách za dodávky tepla.

Radní nejsou stavaři, proto rada města souhlasila s rekonstrukcí jako takovou a schvalovala její finanční rámec. Avšak k technickému provedení se vyjadřoval odbor správy majetku města. Ten určil podmínky, za jakých musí být práce prováděny.

Závěr z posudku zní jednoznačně. Požadovanou cenu zhodnocení objektu ve výši přes 4 milióny Kč lze uznat za přiměřenou, i přesto, že nebyly doloženy všechny podklady.   

Pracovní skupina byla na toto téma svolána v červnu. V listopadu bude svoláno další jednání pracovní skupiny. Tentokrát na téma závazků Českobrodské nemocnice s.r.o, dodatku k nájemní smlouvě a dalšího využití prázdných prostor v budovách bývalé infekce a staré polikliniky.

Přeji hezký den

Slovy známého seriálu: "A šaráda pokračuje...". Nebo je to nakonec přdse jenom zlo.....?

Born stupid? Try again!

Re: Nemocnice

Dobrý den pane starosto,

v posledním čísle Zpravodaje jste v článku o nemocnici zmínil plánovaný prodej polikliniky. Zároveň jste v textu uvedl: „Po dohodě s ředitelem úřadu vyhlašujeme záměr na prodej rozestavěné polikliniky za odhadní cenu přes 4 mil. Kč. Dle zástupců realitních kanceláří objekt není za tuto cenu prodejný a tak se bude záměr opakovat a cena snižovat, než se najde nový vlastník.”

Připadá vám v souladu s péčí řádného hospodáře ještě před zveřejněním záměru veřejně informovat, že cenu bude město snižovat? Vždyť pokud se ti zástupci realitek mýlí (mate někde ta stanoviska? Kdo vám to řekl?) tak jste právě zajistil, že město žádnou nabídku na 4 miliony určitě nedostane… každý přeci teď raději počká, až se cena sníží. Jaký byl účel to takhle vytroubit v tiskovině, která se zdarma šíří do celého okolí?

Děkuji za odpověď.

Traurig

Re: Nemocnice

Dobrý den pane starosto,

na úřední desce visí záměr na postoupení pohledávek za Českobrodskou nemocnicí (viz http://www.cesbrod.cz/media/Vyveska/201 … 312014.pdf ). Když jsme věc probírali na zastupitelstvu, byla deklarovaná výše pohledávky ke konci června 15.264.591 Kč. Oba si jistě pamatujeme diskusi, kdy jsem upozorňoval, že tato částka nekoresponduje se závěrečným účtem. Zastupitelstvo bylo Vámi opakovaně ujišťováno, že částka je správná. V publikovaném záměru je však najednou nabízeno k postoupení pohledávka o téměř 2 miliony nižší. Jak je to možné? Dostalo tedy zastupitelstvo k projednání nesprávnou cifru???

188

Re: Nemocnice

Posílám vyjádření vedoucí finančního odboru paní Sahulové:
Do stavu pohledávek předloženém na jednání zastupitelstva byla omylem dvakrát započtena výše pohledávky za neuhrazené teplo a teplou vodu. K další úpravě došlo z důvodu částečné úhrady nájemného k 30.6.2014, která nebyla k datu jednání zastupitelstva známa a také přepočtením výše úroků. Konečná výše byla odsouhlasena se stavem účetnictví k 30.6.2014 paní účetní a činí 13.505.807,21 Kč. Tato částka se bude dále měnit dle případných úhrad a dále dle nabíhajících úroků z prodlení.

Re: Nemocnice

Hm, jeden pak přemýšlí, proč tak strašně na to spěcháte. Proč u pohledávky za hodně přes 13.000.000,- najednou ani nemáte čas, aby její převod přezkoumal finanční výbor a raději zastupitelstvem protlačíte záměr na její postoupení, který obsahuje zjevné chyby. Proč je tak strašně důležité, aby bylo o tomhle postoupení, na kterém naše město přijde tak zhruba o deset milionů, rozhodnuto ještě v září, pár týdnů před volbami. Pak se stane, že záměr na prodej takovéto sumy zveřejníte na měsíc a půl  - tak dlouho zveřejňujete záměr na prodej olítané Babety za tisícovku!

190

Re: Nemocnice

Parta Hic, Brodu nic.

Born stupid? Try again!