81

Re: Koupaliště

Dobrý den,
počasí sice vyzývá k lyžovačce, ale v zápisu ze schůze RM č.35 z 19.12 bod 7. se schválila smlouva s SK Český Brod o partnerské spolupráci. Tak mám dotaz, zda obsahem této smlouvy je i řešení prostoru koupaliště ? Nebo je obecná? Schvalující řešení generelu ? Šla by zveřejnit na webu města?
A když už jsem oživil toto téma - je něco nového? Nějaký posun jak využít/zrekonstuovat koupaliště?

82

Re: Koupaliště

Dobrý den,
opakuji svůj dotaz v příspěvku výše, který zde zapadl bez odezvy.
A adresuji ho tímto na p.starostu, který je za město dle zápisu pověřen v této věci jednat s SK ČB.
Předem děkuji za odpověď.

83

Re: Koupaliště

Obsahem této smlouvy nebyl prostor koupaliště, ale renovace šaten a sportovního zázemí v budově na Kutilce a žádost o financování z programu Leader. Mimochodem tato žádost byla v poslední letošní zimní výzvě podpořena. Smlouva je obecná a je k dispozici zde: http://www.cesbrod.cz/item/smlouva-o-sp … cesky-brod

Zatím od zveřejnění generelu žádný posun v otázce koupaliště nenastal.

84

Re: Koupaliště

Dobrý den,
parceluje se už pozemek koupaliště pro potřeby Slavoje ???
(viz. http://www.cesbrod.cz/media/pdf/rada/10 … 2013u.pdf)

85

Re: Koupaliště

Nee, jedná se o převod pozemků v areálu SK Český Brod z majetku města do majetku jednoty a naopak převod veřejných prostranství do majetku města. Viz mapka a barevné pozemky http://www.cesbrod.cz/media/4/05_pdf/smena%20slavoj.pdf

86

Re: Koupaliště

Jakub Nekolný napsal:

Nee, jedná se o převod pozemků v areálu SK Český Brod z majetku města do majetku jednoty a naopak převod veřejných prostranství do majetku města. Viz mapka a barevné pozemky http://www.cesbrod.cz/media/4/05_pdf/smena%20slavoj.pdf

Děkuji za odpověď.

LC

87

Re: Koupaliště

Po přečtení posledního čísla ČBZ jsem si vzpomněl na lysolku. 18.6.2012 opět otevřela téma koupaliště a položila otázku "Počítá s ním v Brodě někdy?". Od Claudye druhý den přišlo "Dobrá otázka, nečekal bych moc kladných odpovědí". A hned se přidal liborc "Obávám se, že kladná nebude žádná. Slyšel jsem (19.6.2012), že pozemek koupaliště bude k dispozici pro fotbalový oddíl ČB a mělo by tam být hřiště s umělým povrchem". Dne 28.6.2012 zde pan starosta sdělil že se zpracovává generel areálu kutilky. No a nyní už je jasno. Na tom šprochu bylo pravda všechno.
Kladu otázku, opravdu potřebuje fotbalový klub 3 hříště ?
Vzhledem k diskusi jež proběhla na tomto fóru s kladným i záporným pohledem na existenci koupaliště navrhuju aby obyvatelé města dostali možnost se v co největším rozsahu (nějaká forma referenda) vyjádřit k dalšímu osudu koupaliště. A prosím, pokud k názoru veřejnosti dojde, hlavně včas, aby bylo se k čemu vyjádřit.

Nechci zde hodnotit generel Kutilky, to je jiná kapitola. Je zajímavý, ale mohl být i jiný, možnosti tu jsou.

Osud koupaliště, jak se domnívám, se týká velmi široké části obyvatel města.
Byl bych velmi rád kdyby se do diskuse opět zapojili další účastníci, mohu se zcela mýlit a můj návrh bude zamítnut. Tak to prostě chodí.

88

Re: Koupaliště

Je to snadné.. Město si zkrátka s ničím nelámalo hlavu a udělalo to nejjednodušší co mohlo. Ovšem zbavit se něčeho, protože si s tím nevím rady je prostě ubohost. Za sebe říkám, že s dalším hřištěm nesouhlasím! Raději chátrající areál, ale s možností tuhle situaci výhledově změnit, než další hřiště v řadě, které vznikne jen z toho důvodu, že jsou úředníci ničemové.. Ten areál má mnohem větší potenciál a to hlavně proto, že se jedná o jeden z nejhezčích koutů města..
Pokud mám říct nějaký svůj návrh a co mne při pohledu na chátrající koupaliště napadá? Je to LETNÍ KINO! Do letního kina chodím pravidelně, každé léto na chalupě. V obci, která má 600 obyvatel a úplně jiný rozpočet, je kino přesto každoroční jistota a i zde pomohlo vyřešit otázku "jak využít nevyužité". Myslím si, že při troše snahy se může takové zařízení i uživit a pokud jde o úpravy areálu.. Nebylo by potřeba bazén zavážet a zbavit se tak možnosti mít tu ještě někdy koupaliště. Šikovný projektant by ho jistě využil pro pohodlí všech návštěvníků a úprava areálu pro letní kino by mohla znamenat první krok při obnově a navrácení k původnímu účelu. Časem by to mohlo být opravdu jedinečné místo, které by na sebe přitáhlo pozornost a najednou by šlo trávit čas zase trochu jinak.

"Snad mají zdejší příspěvky tu moc, zastavit bagry a nákladní auta s hlínou.."

89

Re: Koupaliště

K problematice koupaliště a generelu Kutilka bylo svoláno veřejné projednávání http://www.cesbrod.cz/item/mesto-v-pohy … koupaliste a také s generelem bylo seznámeno na svém posledním jednání zastupitelstvo města http://www.cesbrod.cz/item/usneseni-a-z … stvo-mesta . I když se vyskytly kritické hlasy, převážně zúčastnění uvítali plánovanou a v některých případech již realizovanou obnovu areálu Kutilka.

Generel si nechal zpracovat SK Český Brod a projednal jej začátkem loňského roku s vlastníkem nemovitostí TJ Slavoj Český Brod. Počítá se se širokým záběrem možných funkcí. Například na atletickém hřišti by mohlo být i mobilní pódium pro menší kulturní akce. Avšak i v generelu jsou zmíněné určité otázky. A těmi hlavními je podpora veřejnosti a podpora města. Viz http://www.cesbrod.cz/media/4/05_pdf/Pr … 012_11.pdf

Je potřeba zmínit, že současné vedení města generel a jeho naplňování jednoznačně podporuje. Město však žádné umělé hřiště místo koupaliště budovat nebude. Zastupitelstvu budeme předkládat k rozhodnutí úplatný převod či směnu s SK nebo TJ.

Čili nejedná se o žádný náhlý krok, který navíc ještě podléhá schválení zastupitelstva města. Když jej zastupitelstvo posvětí, mohl by SK Český Brod na podzim požádat o dotaci FAČR na vybudování hřiště s umělým povrchem. Samozřejmě se jedná o nejoptimističtější variantu. Ale hodně bude záležet na dohodě či nedohodě o převodu pozemku.

90 Naposledy upravil: trautenberk (29.05.2013 10:57:59)

Re: Koupaliště

Dobrý den,

alespoň je konečně znám oficiální postoj vedení města k problematice koupaliště: podpora zavezení koupaliště a jeho definitivní přeměny na tréninkové hřiště pro fotbalový klub. Tečka. Nazývejme věci pravými jmény.

Počkejme si, počkejme si, a najednou je to málem upečeno.

Na veřejném projednání na podzim ani (podle zápisu z 15. 5.) na posledním zastupitelstvu generel schválen nebyl, byl pouze prezentován, aby se o něm mohlo diskutovat. O žádné podpoře veřejnosti tréninkovému hřišti nevím a dost o ní pochybuji.

Obnova Kutilky (chvályhodná) a definitivní a zbytečné odepsání koupaliště městem jsou dvě různé věci. Nedělejme si iluze, náklady na "obnovu kutilky" včetně požadavků na veřejné rozpočty nebudou o nic nižší; fotbalisté si stejně přijdou požádat o dotace, město nevyjímaje. Město se svého koupaliště zbavovat nemusí, přesto to hodlá udělat aniž by z toho něco mělo. Tréninkové hřiště bude sloužit fotbalistům. Já fotbal nehraju, takže mám prostě smůlu ? A vůbec, jak si můžu dovolit naplánovat si hřiště na Vaší zahradě, protože se mi na mou nevejde?

I kdyby tam měl být pouze park nebo letní kino anebo místo pro příležitostné akce, je to lepší. Aspoň to bude pro všechny.