141

Re: Koupaliště

V případě, že tento pán je princezna Zlatovláska, pak myslím, že Rudolf nepřijel.

142 Naposledy upravil: Pospíšil Evžen (01.09.2017 20:06:46)

Re: Koupaliště

Jakub Nekolný napsal:

Evžene, no to je zase blábol!

Proč to stavíte do politické roviny, jak ta strašná koalice válcuje nebohou opozici, když sám víte, že to tak vůbec není. Na zastupitelstvu se často hlasuje "napříč" jednotlivými uskupeními na základě věcného přístupu k problému. Mimochodem byste už mohl vědět, že zastupitelstvo rozhoduje tzv. kvalifikovanou většinou tedy většinou všech svých členů. To znamená, že při neúčasti vlastně jednotlivé body nepodpoříte, protože pro přijetí usnesení je pořád potřeba 11 hlasů. Čili na zasílání omluv opozice je blbost čekat.

V nemocnici také nejde 20 "mega" do chodeb, ale do nových výtahů, sociálních zařízení, odvlhčení budovy, venkovních příjezdů pro sanitky a pacienty a dalších nutných prací. Byl jste někdy třeba na rentgenu? Také se nejednalo o fiasko, protože pro návrh hlasovali i opoziční zastupitelé, ale kvůli malé účasti návrh o jeden hlas neprošel. Jsem přesvědčen, že v říjnu již schválen bude.

Ale zpět ke koupališti, veřejná diskuze už probíhá i na můj vkus docela dlouho a ani na radě na to nemáme jednotný názor. Veřejné projednání se také již uskutečnilo, ale klidně můžeme uspořádat další. Ale ve finále to bude zase zastupitelstvo, které bude muset rozhodnout, zda má areál zůstat v majetku obce nebo se má prodat a případně komu. Osobně zastávám názor, že by na daném místě mělo být koupání v nějaké formě zachované.

Situace není tak jednoduchá, jak se tady snažíte podat, avšak vám jde patrně je o to, hodit jedovatou slinu a on ten nějaký flek zůstane.

P.S. Vedení města není stále stejné. Všichni radní a pan místostarosta Klinecký jsou ve funkcích první volební období, pan místostarosta Janík druhé, jen já jsem ve vedení města páté volební období. Tak buďte chlap a přiznejte, že vám leze na nervy má osoba a neschovávejte to za termín "stále stejné vedení".

Dobrý večer,
budu se snažit držet tématu tohoto diskuzního bodu, ale třemi větami zareaguji na ostatní.
Ano, máte pravdu, že omluvy opozičních zastupitelů neohrozí prosazení, jen to hlasování vypadá jasněji. Budu chlap a otevřeně napíšu, že mi neleze na nervy Vaše osoba. Kritizoval jsem, kritizuji a vyjadřuji se k věcem, které se mi nelíbí ať už je ve vedení města ta či ona konkrétní osoba - jsou rozhodnutí, která dlouhodobě nemají na vývoj města vliv a rozhodnutí, která jsou nevratná - jako např. prodej nemovitého majetku a tady je třeba se ozvat neprodleně a nahlas. Na to však bude větší prostor příští rok, až budou před volbami jednotlivá uskupení přesvědčovat občany města o svých záměrech a tezích další správy města.

Ale zpět k tématu. K reakci mne vedlo Vámi uvedené "o prodeji ještě není rozhodnuto, ale rada jej zastupitelstvu doporučuje" - opomenu nyní, že dle zveřejněných usnesení rady tomu tak ještě není (usnesení č. 252/2017 Vyhlášení záměru na prodej pozemků v k.ú. Český Brod (koupaliště) pouze ukládá odboru rozvoje projednat....), ale když už Rada něco doporučí, tak v devadesáti procentech případů (přijdete-li všichni, či nedojde-li ke změně postoje jednotlivých radních na základě proběhlé diskuze) to v Zastupitelstvu je schváleno též. A pak už prostor pro změnu není.

Jsem rád, že jste ve své reakci uvedl svůj osobní postoj k probírané věci, názory ostatních se dozvíme až při hlasování, jelikož jak už se stalo nedobrým zvykem, tak zápisy z rady jsou zveřejňovány s výrazným časovým zpožděním (většinou až po uplynutí vyvěšeného záměru či po projednání na zastupitelstvu).

Dovolím si drobnou rekapitulaci a prosím o případnou korekci či doplnění, pokud jsem na něco zapomněl:
1. Rada města usnesením č. 118/2016 ze dne 13. 4. 2016 vyhlásila záměr pronájmu pozemku s termínem dodání nabídek do 23. 5. 2016 (http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement)

2.  Rada města usnesením č. 280/2016 ze dne 13. 7. 2016 pověřila, po vyhodnocení dvou obdržených nabídek (SK Český Brod a Aquaponie) odbor rozvoje jednáním a přípravou smlouvy o výpůjčce s SK Český Brod
http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement

3. V zápisu Rady města ze dne 7. 9. 2017 je zmínka o jednání JUDr. Markové se zástupcem SK Český Brod panem Holým s úkolem pro odbor rozvoje připravit smlouvu
http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement

4. V zápisu Rady města ze dne 5. 10. 2017 je odstavec o možnostech fotbalového hřiště (UMT) s biotopem. Zmíněna i myšlenka biotopu (koupaliště) z Pivovarského rybníka, ovšem bez přesnější finanční náročnosti.
http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement

5. Rada města usnesením č. 6/2017 ze dne 11. 1. 2017 zapůjčila společný pozemek pod betonovými tribunami u hřiště fotbalovému klubu a v zápisu je zmíněno upozornění JUDr. Markové, že koupaliště není dořešeno. http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1438986

6. V zápisu Rady města č. 2/2017 ze dne 25. 1. 2017 na připomenutí úkolu výpůjčky koupaliště JUDr. Marková uvedla, že příprava byla pozastavena. Zároveň je v tomto zápisu uvedeno, že návrh řešení bude předložen na dalším jednání Rady města – nebyl..
http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement
7. Na oficiální profil města Český Brod je dne 3. 5. 2017 zveřejněna varianta hřiště s UMT a biotopem. K tomu se vede volná diskuze do 14. 3. 2017 (dnešní nový komentář do toho nepočítám).
https://www.facebook.com/12332283787653 … mp;theater

8. V zápisu Rady města č. 6/2017 ze dne 15. 3. 2017 Mgr. Janík připomíná úkol výpůjčky koupaliště. Bez zapsané reakce....
http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement

9. Rada města usnesením č. 252/2017 ze dne 2. 8. 2017 ukládá odboru rozvoje projednat záměr prodeje koupaliště s SK Český Brod a s TJ Slavoj Český Brod. Zápis zatím nezveřejněn...
http://lotus.cesbrod.cz:3130/__C1257E4D … penElement


Také Vám chybí činnost mezi pronájmem (výpůjčkou) a prodejem? Zdá se vám, že se skoro nic nedělalo? Nechybí květnové diskuzi na facebooku nějaký závěr – ne nechybí – prostě se dostalo na tradiční prodej a s koupáním bude konec – ne vlastně ještě ne – ještě o tom bude rozhodovat zastupitelstvo.... No a dle názoru pana starosty se veřejnost již vyjádřila dost :-( 
Předem se omlouvám, za tento delší blábol – pevně věřím, že pan starosta či jiný zástupce vedení města to velmi duchapřítomně objasní.

143

Re: Koupaliště

Naopak tento váš příspěvek má svou logiku a dobře shrnuje jednotlivé kroky, které rada podnikla. Naprosto s Vámi souhlasím, že prodej takovéhoto pozemku je strategickým rozhodnutím a možná i nevratným krokem a je potřeba jej důkladně zvážit. Také variant využití je několik. A souhlasí i časová prodleva mezi schválenou výpůjčkou a doporučením prodeje. Avšak není pravdou, že by se v tomto období nic nedělo.

Po schválení výpůjčky na radě jsme začali jednat s SK Český Brod o znění smlouvy. Pořád však jsme se nechtěli úplně vzdát možnosti koupání na tomto pozemku. A tak jsme na podzim přišli s myšlenkou na využití části pozemku na přírodní biotop. Tomuto kroku se smluvní strana nebránila a zapracovala jej do svého generelu. Následně jsme obdrželi i finanční ocenění jednotlivých částí, s logickým požadavkem, že město by mělo hradit výstavbu biotopu, když si ho přálo. Tato částka však nebyla v rozpočtu a rada neprojevila vůli uvolnit jakékoliv investiční peníze bez znalosti, jak by bylo koupaliště dále provozováno a jaké budou nutné provozní výdaje. Naší největší chybou bylo, že jsme se se zástupci SK nedokázali dohodnout na budoucím provozním modelu respektive nebyli jsme ochotni akceptovat jakousi provozní dotaci z rozpočtu města. Do tohoto stavu přichází vcelku radikální názor koupaliště prodat. SK je ochotno tento majetek odkoupit. Město nechává zpracovat znalecký posudek. Výsledná cena je však dosti vysoká a SK a patrně nikdo jiný ji nebude ochoten zaplatit. Nejnovějším posunem v celé záležitosti je jednání výkonného výboru TJ Slavoj Český Brod (vlastník dalších pozemků na Kutilce), který pověřil předsedu jednoty jednáním s městem o směně pozemku za hřiště u 1. ZŠ. Toto řešení by se mně osobně docela líbilo, protože by areál Na Kutilce měl jednoho vlastníka a město by naopak mohlo využít hřiště u "devítiletky" pro potřebu školy i neorganizované mládeže. To však samozřejmě neřeší problém koupaliště jako takového. Ale dle mého názoru, jestli město bude chtít znovu zprovoznit koupaliště, bude se na tom muset finančně podílet. Možnou variantou je také koupaliště ponechat v majetku města, "zakonzervovat" jej a vrátit se k jeho rekonstrukci až po určitém čase, po velkých investicích do nemocnice, Žižkovky, náměstí či přivaděče vody. Samozřejmě další konstruktivní nápady od veřejnosti určitě uvítáme.

Závěrem bych se vám chtěl omluvit za prudší reakci na předchozí příspěvek, ale jsem již docela alergický na některá "politická" vyjádření, protože jsem jich za těch pomalu dvacet let již v zastupitelstvu slyšel spousty.

Přeji hezký večer!