1

Téma: Nemocnice

Dobrý den. Se zájmem jsem si přečetl zprávu kontrolního výboru, kterou jsem našel zde http://www.cesbrod.cz/item/zprava-kontr … olni-vybor a která popisuje, jak se „hospodařilo“ s nemocnicí. Můžou mi k tomu zastupitelé něco říct, nebo se to jen přejde mlčením?

2

Re: Nemocnice

Zprávu kontrolního výboru bude na svém příštím jednání projednávat zastupitelstvo města a tak by nebylo fér, abych zastupitelům vzkazoval něco přes diskusi na stránkách města. Do rady města budeme předkládat reakci na tuto zprávu, kterou v případě schválení samozřejmě zveřejníme.
Přeji hezký den

3 Naposledy upravil: trautenberk (26.03.2011 16:36:26)

Re: Nemocnice

Dobrý den,
dočetl jsem se, že po zprávě byl kontrolní výbor odvolán. Mohl by, prosím, někdo tuto neobvyklou situaci osvětlit? Stanovisko RM jsem nenašel.
Zprávu jsem četl. Zajímalo by mne hlavně, kolik je tedy pohledávka města za provozovatelem nemocnice, zda se vymahá nebo nevymáhá (včetně penále), proč se snižuje nájemné na 1 Kč ročně a vůbec bližší okolnosti vztahu k tomuto provozovateli. A proč byl odvolán kontrolní výbor po zprávě určitého obsahu.
Díky, t.

4 Naposledy upravil: Vojtěch Pavel Traurig (26.03.2011 12:02:41)

Re: Nemocnice

Dobry den,

kontrolni vybor byl oficielne odvolan proto, ze udajne prekrocil sve pravomoce, kdyz kontroloval aktivitu v minulem volebnim obdobi. RM je totiz toho nazoru, ze co se udalo pred volbami je jiz nekontrolovatelne. Zaroven bylo KV vycitano, ze v predstihu o sve zprave informoval obcany zverejnenim zpravy na strankach mesta a ze zprava je udajne tendencni. Uz chybelo jen nas vyhnat do Raholce pro urazku starostovy nohy :-)

Obsah zpravy nikoho moc nezajimal, indicie, ze v "operaci nemocnice" zmizelo asi 18 milionu nechalo vetsinu zastupitelu chladnou. Neprosel ani navrh, aby zavery prezkoumal financni vybor, v jehoz kompetenci je kontrolovat hospodarnost pri nakladani s majetkem  mesta. Pani Rakovou, predsedkyni financniho vyboru, nejvice pohnevalo, ze jsem jednou zvysil hlas.

Hezky den vsem.

Traurig

5

Re: Nemocnice

Vážení,

kontrolní výbor byl odvolán nikoliv kvůli zvýšení hlasu jeho předsedy na paní zastupitelku Rakovou nebo kvůli urážce starostovy nohy či jiné části těla, ale právě a jenom kvůli vážným pochybením.   

Prvním pochybením bylo překročení pravomocí KV. Není pravdou, že by byly záležitosti z minulého volebního období nekontrolovatelné. KV může kontrolovat i takovéto události, když má pověření zastupitelstva a to bohužel neměl.

Druhým a závažnějším pochybením bylo nedání prostoru kontrolované osobě či osobám. Při jakékoliv kontrole má mít kontrolovaný subjekt možnost se ke kontrolní zprávě vyjádřit, to se ale v tomto případě nestalo.

Kontrolní výbor také směšoval kontrolu orgánů města s kontrolou již zrušené příspěvkové organizace, kontroloval smluvní vztahy mezi dvěmi soukromými společnostmi a zveřejnil věci, na které se může vztahovat ochrana obchodního tajemství. Pan bývalý předseda ve své zprávě využil i dokumenty, které získal nikoliv jako člen kontrolního výboru, ale na základě zákona o volném přístupu k informacím.

K žádnému zmizení 18 milionů NIKDY nedošlo, to je pouhá fabulace některých zastupitelů. Naopak se podařilo převést zdravotní činnost za velmi výhodných podmínek pro město a to umožnilo oddlužit ztrátovou příspěvkovou organizaci města. Osobně mě mrzí, že členové kontrolního výboru zatáhli politiku do čistě technické záležitosti, jakou má kontrola být a jejich zpráva je velice tendenční.

Více ke zprávě kontrolního výboru a konkrétním zjištěním zde:  http://www.cesbrod.cz/media/4/05_pdf/KV … eni_RM.pdf 

S přáním příjemného zbytku víkendu

Jakub Nekolný

Re: Nemocnice

Neznám příslušnou legislativu, ale nemohu věřit, že jsou možné omezení, o kterém píše pan starosta - provedená kontrola by šla zařadit do písmena b) zmíněného zákona ve zprávě k odvolání.
Kontrolní výbor bývá složen ze zástupců opozice, která má vždy v zastupitelstvu menšinu => nikdy nebude povolena pořádná kontrola.

PS. ve vyjádření k odvolání je na konci zmíněna nečinnost předchozího kontrolního výboru, a když je nyní aktivní, tak již nemá členy......

To jsme to dopadli.... Jinak je škodou, že zpráva kontrolního výboru nehodnotila úděsné prostředí naší nemocnice.

Evžen Pospíšil

7

Re: Nemocnice

Co si pamatuji, tak se tuto záležitost pokoušel nastolit již v minulém volebním období tehdejší předseda kontrolního výboru pan Kokeš, který vedl o tomto dlouhé polemiky i na zastupitelstvech, většinou s doktorem Blažkem. Později rezignoval na funkci zastupitele (mj. právě kvůli těm neúspěšným polemíkám) a jeho nástupce už se v tom asi nengažoval. Asi je to neprůchodné téma.

8 Naposledy upravil: Vojtěch Pavel Traurig (27.03.2011 14:30:14)

Re: Nemocnice

Dobrý den všem,

Otázka, zda může kontrolní výbor sám z vlastní iniciativy kontrolovat činnost orgánů minulého zastupitelstva, byla dlouze diskutována na zmíněném jednání zastupitelstva. Skutečnost je taková, že názor rady města nemá oporu v textu zákona o obcích a je jen jejím výkladem zmíněného předpisu. Nikde v zákoně o obcích není psáno, že výbor (jakýkoliv!)  může kontrolovat jen činnost orgánů stávajícího zastupitelstva. Konečně právním závěrům rady města, která si ve svém vyjádření plete občanský zákoník s obchodním zákoníkem, Ústavní soud s Nejvyšším soudem, či se ve své analýze odvolává na zrušený právní předpis, bych mnoho relevancí nedával.

Pokud jde o to tvrzení, že jsme při své kontrole nedali prostor kontrolovanému subjektu k vyjádření, skutečnost je následující:

2.3.2011 jsem zaslal starostovi města a tajemníku městského úřadu zprávu o kontrolní činnosti, která byla předložena na jednání kontrolního výboru dne 7.3. Postoupil jsem ji tedy zodpovědným orgánům 5 dnů před tím, než byla vůbec projednána. Ten samý den mi starosta odepsal, poděkoval za podklady a dotázal se, zda připravím materiály pro jednání zastupitelstva. Mail pochopitelně zveřejním.
7.3.2011 se sešel kontrolní výbor a zprávu projednal za  přítomnosti tajemníka městského úřadu. Nahlédnete-li do zápisu z jednání kontrolního výboru z tohoto dne, zjistíte, že pan tajemník prohlásil, že nemá důvod se vyjadřovat k této zprávě a že by tato měla být předložena zastupitelstvu. Zápis je zde http://www.cesbrod.cz/media/pdf/kontrol … vb0311.pdf Z tohoto důvodu, vzhledem k tomu, že se zjevně nikdo nechtěl vyjádřit ke zprávě, jsem materiál předložil zastupitelstvu. Tvrzení, že kontrolovaný subjekt neměl možnost se vyjádřit je tedy naprosto lživé.

Ve srovnání s tím rada města svou reakci přijala v den jednání zastupitelstva, reakce ani nebyla v podkladových materiálech pro jednání rady města (pochopitelně, protože pak by se mi dostala do ruky s předstihem a měl bych možnost se na ní připravit) a byla distribuována zastupitelům nikoliv na začátku jednání zastupitelstva, ani před probíráním samotné zprávy, ale až poté, co jsem odprezentoval zprávu kontrolního výboru zastupitelstvu. Čili nebyl prostor na tento několikastránkový dokument reagovat. Ať si každý udělá obrázek sám, kdo materiály tajil a kdo naopak dával prostor k vyjádření.

Pan starosta mi vyčítá, že jsem použil ve zprávě dokumenty, které jsem si vyžádal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Ano, je to pravda. A co je na tom špatného? Činil jsem tak proto, že jsem dokumenty chtěl získat dříve, než za 30 dnů. Vůbec nerozumím tomu, proč bych tento postup nemohl použít.

A teď co se týče těch 18 milionů:

1) město v letech 2009 a 2010 místo původně sjednaného nájemného, které by za období dvou let činilo 5.543.485,- Kč inkasovalo jen 1,- Kč. Důvody pro toto snížení nájmu největšímu nájemci, když ostatní nájemci platí tržní nájemné, je neznámý.
2) město nevymáhalo smluvní pokutu ve výši 2.122.945,- Kč. Podotýkám, že kdyby na poslední chvíli město neprodloužilo splatnost ceny za postoupení práv k provozování zdravotní péče, byla by smluvní pokuta ve výši 4.748.315,- Kč
3) město nevymáhalo úroky z prodlení z téhož ve výši 615.610,45 Kč. Opět, pokud by na poslední chvíli nebyla prodloužena splatnost, byly by tyto úroky ve výši 1.345.592,13
4) město odpustilo společnosti PP Hospitals částku 827.544,- Kč
5) město stále neobdrželo dlužnou platbu ve výši 9.058.046,- Kč. Tato částka měla být splacena formou investic do majetku města. Všimněte si prosím, že ve svém vyjádření RM nikde nezmiňuje, že by tyto investice byly provedeny, či pokud jen částečně, v jaké části.

Takže když to sečtu, je výsledek následující:  5.543.485,- + 2.122.945,- + 615.610,45 + 827.544,- + 9.058.046 = 18.167.630,- Kč Prosím o vysvětlení, kde v této části fabuluji, a co na této transakci bylo výhodné pro město.

Poslední věc, pokud jde o to, že jsem údajně celou záležitost zpolitizoval: jediná zmínka o politice byla, že vypracování zprávy je plnění volebního programu ČSSD, kdy jsme slibovali audit smluvních vztahů kolem nemocnice. Domnívám se, že volební program se po volbáh nevyhazuje do koše. Oproti tomu pan místostarsta Janík, který ve volebním programu mj. sliboval "Věnovat zvýšenou kontrolu dodržování smluvních podmínek pronájmu objektu nemocnice, včetně využívání nájemného ke zlepšení stavu" výše zmíněné okolnosti označil za zcela tendenční a ani neučinil ten nejvíc samozřejmý krok - podpořit návrh, aby tyto závěry prověřil finanční výbor.

Hezký den všem.

Traurig

9

Re: Nemocnice

Toto je zajímavá debata.
Trošku mne zaráží vyjádření pana starosty, že k provedení kontroly potřebuje KV pověření zastupitelstva. Domnívám se, že tak lze snadno vyřadit KV z jakékoli činnosti, protože v KV bývají zpravidla zástupci opozice (právě proto, aby kontrola fungovala). Takže zastupitelstvo by pak mohlo snadno odhlasovat, že KV pověření k té či oné kontrole nedostane a tím by jakákoli existence KV byla k ničemu, kdyby mohl kontrolovat jen to, co se hodí. Domnívám se, že KV by měl fungovat jako nezávislý orgán a zastupitelstvu by měl předkládat svá kontrolní zjištění k projednání.
Kromě toho se domnívám, že kontrola může jako podklady využít veškeré materiály, které jsou relevantní pro kontrolní zjištění a nezáleží na tom, jestli byly oficiálně vyžádány nebo je přinesl třeba Pepek Vyskoč (samozřejmě za situace, že jejich zveřejněním není porušen zákon).

Re: Nemocnice

V návaznosti na uvedené mne zajímá představa pana starosty o novém složení kontrolního výboru a o jeho kompetencích.

Děkuji

Evžen Pospíšil