Téma: Pokutování lidí na nádraží

Dobrý den tak v posledních dnech se na brodském nádraží, které je prorostlé feťáky, kteří si v zimě vaří drogy v čekárně, objevili další hrozní ,,zločinci,,. A to všichni, kteří se snaží přejít koleje, když nemají možnost využít už tolik diskutovaný podchod. Na nádraží směrem od škvárovny není žádné varování,že se koleje nesmí přecházet a pokud zkusíte jít na přechod, tak tam se také nesmí přecházet a hned dostanete pokutu. Jedná se jen o obohacování policie ČR, která nemá nic lepšího na práci a ještě se jedná povýšeně a arogantně. Pánové policajti mi vypisovali pokutu tak dlouho, že jsem nestihl vlak a dělali to s opravdovým nadšením.  Dá se s timto něco dělat??? A nechápu důvod, že dostanu pokutu i když jdu přes přechod, může mi tohle někdo vysvětlit??

2 Naposledy upravil: Michal Fokt (04.02.2011 09:05:50)

Re: Pokutování lidí na nádraží

Asi chodí zástupci policie na zdejší diskuzi, nebo si je tam pozvaly dráhy, když nepomáhá pravidelné zastavování kolejí nákladními vlaky smile

3

Re: Pokutování lidí na nádraží

Dobrý den, již jsme se o tomto problému na diskusním fóru zmínili, takže ještě jednou a podrobněji: zákon o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění dalších novelizací uvádí v § 4a "Ochrana dráhy" následující:
(1) Nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy vykonávat v obvodu dráhy činnosti, které se považují za podnikání, vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, pokud zvláštní právní předpis1d) nestanoví jinak.
(2) Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou
a) dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci,
b) dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací,
c) prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou,
d) veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy,
e) volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy.
V praxi čekobrodského nádraží se tedy můžete pohybovat pouze po nástupištích (přístup k nim je pouze podchodem - služební přechod můžete použít jen v doprovodu zaměstnance železnice, tj. SŽDC, ČD či jiného železničního dopravce), ve veřejných prostorách výpravní budovy a v podchodu. Taková je legislativa a jak známo "neznalost zákona neomlouvá"... Jediné řešení tohoto problému je výstavba podchodu na Škvárovnu, jiná cesta, jako např. jistá tolerance není správná a ani možná. Po přistávací dráze na letišti vás také nikdo nenechá se volně pohybovat. Doba se mění a musíme si na to zvykat. S množícími se krádežemi kabelů, přejetých osob (např. dnes ráno v Kyjích) apod. se nedivte, že pohyb civilistů v kolejích je nežádoucí.

4

Re: Pokutování lidí na nádraží

Marek Binko napsal:

Jediné řešení tohoto problému je výstavba podchodu na Škvárovnu.

Dobrý den. A jaké je podle Vás řešení, než se tento podchod vystaví? Tedy jestli se někdy dostaví.....protože o podchodu na tuto stranu se mluví už x let a x let tudy lidé chodí, což doposud nevadilo. Jestli je řešením to obcházet, tak na to ani nejsou v moc dobrém stavu chodníky, kort v zimě ( to jsou prohrnuty tak po 3 dnech od napadnutí sněhu, což je zase záležitost jiné instituce, takže lidé jsou nuceni stejně chodit po silnicích, což je možná více nebezpečné než přejít pár kolejí po kterých vlak jede málokdy........)

Re: Pokutování lidí na nádraží

V prostorách vlakového nádraží je již měsíc v provozu kamerový systém , který čítá 5 kamer. Dvě jsou umístěné v čekárně a tři na prvním nástupišti. Za tuto dobu  zde určitě nikdo „drogy nevařil „ a nefetoval !!! ( chápeme to jako nadsázku ) V případě zjištění jakékoli protiprávní činnosti, vysílá kamerový dohled na místo hlídku MP nebo Policie ČR.

Z části města Škvárovna není žádný oficiální vstup na nádraží ( viz prolézání plotem nebo vraty na nákladové nádraží a následné nepochopitelné překonávání několika kolejí ) , proto zde nemůže být žádné varování . Pokud je nám známo investice do prodloužení  podchodu je čistě na straně Českých drah , jelikož se jedná o drážní pozemek. Do doby , než zde nějaký podchod bude, je jediný vstup na nádraží  z ulice Krále Jiřího .

V prostoru nádraží je tzv. přechod , který slouží pro potřeby zaměstnanců českých drah . Pro matky s kočárkem nebo pro tělesně postižené občany je možnost po vyžádání DOPROVODU zaměstnancem českých drah , použít tento přechod. Jiným osobám je vstup ZAKÁZÁN . Před příjezdem vlaku je hlášeno rozhlasem, aby byl k nástupu a výstupu VÝHRADNĚ použit podchod.

Dle zák. č.266/1994 Sb. o dráhách dle § 50/1a) se fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
vstoupí v rozporu s § 4a odst. 1 na dráhu nebo v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná. Tento přestupek smí v blokovém řízení projednat policie ČR. Pokuty vybírané policií ČR jsou příjmem státu nikoli policie.

Na nádraží v Českém Brodě provádí kontrolu dodržování zákazu vstupu do kolejiště a dodržování pokynů provozovatele dráhy  Policie ČR , oddělení železniční policie se sídlem Masarykovo nádraží.

6

Re: Pokutování lidí na nádraží

Městská policie Č.Brod napsal:

následné nepochopitelné překonávání několika kolejí

Nevím, co jste na tom teda nepochopil.......

7

Re: Pokutování lidí na nádraží

Už jsem to psal v jiném diskusním vlákně k témuž tématu, ale je rozdíl mezi tím, pokud se přejde jen po těch odstavných kolejích na třetí nástupiště (majitelé Open Card nemají důvod chodit do nádražní budovy) a případně dál pokračovat podchodem, nebo, což má asi Městská Policie na mysli, přecházení potom dál po dřevěném přechodu za peróny, tam se občas opravdu něco stane, a chodí tamtudy hlavně lidé z "Mexika" a přilehlých částí. Těm to bohužel podchod ze Škvárovny moc neusnadní. Nicméně mne napadá, zda by nepomohlo věc medializovat. Sice na všelijaké ty Občanské joudy nekoukám, ale je poměrně známá věc, že se v dlouho neřešených otázkách začne "něco" dít, když se do toho vloží televize a tisk. A ještě k podchodu - opět bych odkázal na mnou jinde v diskuzi citované vyjádření pana Pospíšila ze SDŽC, že tato instituce má do r.2013 v plánu jen takové investiční akce, kde je buď dotace EU, nebo SPOLUÚČAST obce či města (jako se stalo například v Brně). Dle mého názoru je tedy míč částečně i na straně radnice, resp. na straně toho, jak si vedení města určí finančně-investiční priority v rozpočtech na jednotlivé roky.

Re: Pokutování lidí na nádraží

vendys napsal:
Městská policie Č.Brod napsal:

následné nepochopitelné překonávání několika kolejí

Nevím, co jste na tom teda nepochopil.......

Nepředpokládali jsme, že někdo položí takovou otázku. Myslíme si, že řada tragických událostí, které se stali jak na nádraží, tak v blízkém okolí nepochopitelnost takového jednání plně vystihují.

9

Re: Pokutování lidí na nádraží

Nastal čas velkých změn. Na koleje dáme značky pozor chodci a až se to mimobrodský svět dozví,bude k nám jezdit spousta turistů hlavně z Japonska a budou koukat jak jsme to tady v Kocourkově vymysleli.

P.S. nechtěl bych být v kůži strojvůdců.......

10 Naposledy upravil: Michal Fokt (04.02.2011 14:48:38)

Re: Pokutování lidí na nádraží

Já mám lepší nápad, uspořádáme referendum o rozdělení města na dvě - "před drahou" a "za drahou" big_smile protože tady to vypadá ve stylu "sytý hladovému nevěří"...

Teď si samozřejmě dělám srandu, ale skutečně si myslím že by tato věc neměla být brána na lehkou váhu. Lidé, kteří bydlí v jiných částech města, to vidí jinak, ale ono je opravdu dost zdržovačka pro lidi ze Škvárovny (a teď nemyslím sebe, bydlím skoro u silnice jen přes park, ale třeba lidi z Pod Velkým Vrchem atd.) to celé obcházet. Není se co divit že si to zkracují, bydlet tam lidé kteří bydlí v jiných částech města, dělali by myslím to samé...