Re: Budoucnost Č. Brodu v následujících 4 letech

To Bc. Nekolný - děkuji za zveřejnění. Jak jste již předesílal, tak je to velmi obecné, ale lepší než nic - vím, že možnost ovlivňování rozpočtu není tak moc, jelikož jsou tam pevně dané výdaje, se kterými se nehne a peněz k volnému využití moc nezbývá. Věřím, ža ze nějakou dobu se k dokumentu vrátíme a zhodnotíme, co se již povedlo, co vypadá nadějně k realizaci.
Překvapilo mne, že i body, které můžete rozhodnout z pozice vedení radnice jsou obecné - např. Úřad - efektivní využívání prostředků z rozpočtu města  - jsou tím myšleny např. transparentní výběrová řízení na nákupy materiálu, transparentní podmínky při přidělování prostředků občanským sdružením? A úprava pracovních hodin - to je též věc k rozhodnutí z Vaší pozice.
Ale přesto opětovně za zveřejnění děkuji.

V některých předchozích bodech jste se omlouval za haštaření - mne naopak takováto otevřená diskuze přišla jako prospěšná. Předpokládám, že různé možnosti řešení se vyříkávají asi i na zastupitelstvu, ale bohužel z něho jsou stále informace naprosto minimální - v tom se dovolím připomenout před schválením rozpočtu s možností nákupu diktafonu - částka cca 1500,- Kč by se snad mohla někde najít.

Dále zde byl několikrát zmíněn rozpočet - měl bych k němu jeden dotaz - to jsme v roce 2010 tak špatně hospodařili, že několika organizacím doplácíme v rozpočtu roku 2011 za rok 2010 (či šlo o větší náklady či menší příjmy?).

Děkuji

Re: Budoucnost Č. Brodu v následujících 4 letech

Pospíšil Evžen napsal:

Předpokládám, že různé možnosti řešení se vyříkávají asi i na zastupitelstvu, ale bohužel z něho jsou stále informace naprosto minimální - v tom se dovolím připomenout před schválením rozpočtu s možností nákupu diktafonu - částka cca 1500,- Kč by se snad mohla někde najít.

Pokud se nemýlím, tak se zvukový záznam je pro účely pořizování zápisu dělá již nyní. Problém je v tom, že na stránkách města jsou zveřejňována jen usnesení zastupitelstva, nikoliv zápisy z jednání zastupitelstva. Žádal jsem, aby byly publikovány i zápisy, bylo mi to ještě v loňském roce starostou přislíbeno, zatím se tak nestalo. Předpokládám, že se čeká na schválení zápisu zastupitelstvem, proto nebyl publikován poslední zápis. Proč nebyly publikovány ty předchozí nevím.

33

Re: Budoucnost Č. Brodu v následujících 4 letech

Transparentní výběrová řízení na nákup zboží a služeb stejně jako přidělování prostředků občanským sdružením jsou samozřejmostí. Na nových pravidlech pro přidělování peněz zájmovým sdružením se pracuje od podzimu loňského roku a nyní materiál připomínkují jednotlivé odbory.
Úprava pracovních hodin by měla vycházet z navržených opatření právě zahajovaného procesního řízení na českobrodském úřadě. Změna je v kompetenci starosty respektive tajemníka úřadu, ale do prohlášení byla zahrnuta, neboť ji některé strany měly v programu.
V minulém roce jsme dost bojovali s cash flow a zpožďovaly se i platby jednotlivým příspěvkovým organizacím. Také příspěvek za prosinec bude vyplacen až v letošním roce. Výpadek byl nejen na příjmové straně. Ale také některé větší investiční akce z minulých dvou let byly rozloženy do splátek, které se musely zaplatit v loňském roce, abychom se vyhnuli sankcím.
Zvukový záznam se pořizuje stejně jako se vyhotovují zápisy. V jednacím řádě ZM je uvedeno, že zápis musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí. Jelikož je jednání veřejné, tak předpokládám, že se nedopouštím žádného porušení předpisů, když zápisy zveřejňuji na těchto stránkách v sekci usnesení zastupitelstva.

Re: Budoucnost Č. Brodu v následujících 4 letech

Děkuji jak za vysvětlující informace, tak i za zveřejněné zápisy.