1

Téma: Pokračování úprav přednádraží

Včera jsem si všimnul, že u parkoviště aut u nádraží je umístěna zákazová značka s platností od 25.02.2013. Chtěl bych se zeptat, jak bude upraveno parkování v okolí nádraží od tohoto data? Mám totiž dojem, že se říkalo nebo psalo, že druhá polovina rekonstrukce započne, až bude upraveno parkování v místě někdejší rampy. Možná by stálo za to připomenout, jak bude rekonstrukce přednádraží pokračovat? Díky.

2

Re: Pokračování úprav přednádraží

Více asi zde: http://www.cesbrod.cz/item/prace-na-nadrazi-pokracuji
Parkování je možné na provizorním parkovišti v ulici Jana Kouly a v ulici V Chobotě. Parkoviště P+R místo nákladové rampy by mělo být hotovo až společně s celou akcí koncem května.

3

Re: Pokračování úprav přednádraží

"copak hudba, mě by spíš zajímalo, kde je mlíkař a profesor filosofie ?"

Prostě se ptám, z jakého důvodu došlo k pokácení dvou vzrostlých jírovců (kaštanů)... petice, plakáty, nápisy, přísliby řešení, a potom, stejně jako při tom prvním kácení... ráno strom, večer zametená i poslední tříska, pařez odfrézovaný a zahrnutý zeminou.
Ano, byli na pozemku ČD, ale snad to musí povolit město ?

4

Re: Pokračování úprav přednádraží

Záležitost stromů u nádraží byla projednána s veřejností viz http://www.cesbrod.cz/item/stromy-u-nadrazi
Úpravou dispozice stavby se podařilo zachránit tři kaštany a dle dohody se zástupci Českých drah bude jasan v "předzahrádce" řešen samostatně a nebude součástí probíhajících stavebních prací.
České dráhy podaly žádost o pokácení pěti vzrostlých stromů (čtyři kaštany a jeden jasan) na odbor životního prostředí městského úřadu. Ten jim pak vydal povolení na pokácení pouze jednoho kaštanu (u kina) kvůli jeho možnému nevratnému poškození plánovanou stavbou. Kácení ostatních stromů zamítl.

5

Re: Pokračování úprav přednádraží

Děkuji za vysvětlení.

Re: Pokračování úprav přednádraží

Dobrý den pane starosto. V únorovém čísle Zpravodaje jsem upozornil na skutečnost, že město nemá smluvně pokryt investiční příspěvek Českých drah na stavbu P+R parkoviště. V reakci na to bylo v tomtéž čísle publikováno (str. 3), že „Starosta města a členové představenstva Českých drah podepsali smlouvu o spolupráci a dohodli se na úhradě investi čního příspěvku Českých drah ve výši necelých 8 mil. Kč v měsíci červnu. Závazek úhrady příspěvku obsahovala již partnerská smlouva podepsaná v loňském roce.“

Nicméně teprve dnes dostalo zastupitelstvo ke schválení NÁVRH smlouvy s Českými drahami, jejímž  ústředním bodem je poskytnutí právě tohoto investičního příspěvku.

Co je tedy pravdy na tom, že jste již podepsal smlouvu s ČD  ohledně investičního příspěvku, když návrh této smlouvy teprve v březnu projedná zastupitelstvo? Nebo dáváte ke schválení již uzavřenou smlouvu? Děkuji za objasnění.

Traurig

7

Re: Pokračování úprav přednádraží

Vážený pane doktore,

České dráhy podmínily podpis smlouvy zařazením odstavce o převodu vlastnického podílu ve výši finanční spoluúčasti na budovaném parkovišti po uplynutí doby udržitelnosti. Toto dle mého názoru deklaratorní ustanovení je podle právničky města nad rámec mého pověření od zastupitelstva města. Jedná se o nakládání s budoucím majetkem města a bez souhlasu zastupitelstva by byla taková smlouva od počátku neplatná. I když si České dráhy vlastně hradí svůj podíl.

Jelikož ani město ani České dráhy nechtějí riskovat, dohodli jsme se na stornu smlouvy a předložení nového znění zastupitelstvu. V případě schválení zastupitelstvem dojde k okamžitému podpisu na Českých drahách a zároveň i fakturaci tohoto investičního příspěvku.

Přeji hezký večer

Re: Pokračování úprav přednádraží

Vážený pane starosto,

děkuji za odpověď, nicméně jsem z ní trochu zmatený. Text smlouvy o spolupráci přeci už v roce 2011 zastupitelstvo odsouhlasilo a pověřilo Vás k podpisu tohoto (a jen tohoto) znění. Znamená to tedy, že jste podepsal jiné, než zastupitelstvem schválené znění? Nebo jste nepodepsali nic a předkládáte do zastupitelstva text nový?

Děkuji za jasnou odpověď.

Traurig

9

Re: Pokračování úprav přednádraží

Zastupitelstvem schválené znění nebylo druhou stranou akceptovatelné. V tuto dobu smlouva o spolupráci mezi městem a ČD není uzavřena, protože byla stornována z důvodů výše uvedených.

Re: Pokračování úprav přednádraží

Promiňte pane starosto, ale tohle vypadá jako vyhýbání se přímé odpovědi. Ve Zpravodaji je napsáno (Vámi?), že jste smlouvu podepsali. Tak podepsali jste smlouvu neplatnou (a podaná informace tak byla zavádějící), nebo jste nepodepsali vůbec nic (a informace ve zpravodaji tak byla lživá)? Děkuji za jednoznačnou odpověď.