11

Re: Pokračování úprav přednádraží

Na Vaši otázku jsem již odpověděl, nemám k tomu co dodat.

12

Re: Pokračování úprav přednádraží

Dobrý den,

chápu to tak, že pan starosta smlouvu podepsal, která nebyla schválena zastupitelstvem, poté byla stornována a teď se teprve bude schvalovat?

13

Re: Pokračování úprav přednádraží

Nebo pan starosta smlouvu nepodepsal, ač je ve zpravodaji uvedeno, že ano? Nebo to byl starosta jiného města - třeba Českých Budějovic (taky ČB)? Co na to editor? A co šéfredaktor Zpravodaje - rozezná ČB od ČB?  A co Jan Tleskač?

Rovnou na obhajobu Zpravodaje dodávám, že se v něm výše uvedené kontrolní mechanismy/role nevyskytují.
http://www.cesbrod.cz/media/pdf/cbz/201 … 22013.pdf, str. 2:
Řídí redakční rada ve složení: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Aleš Kašpar, Zdenka Bočková, Kristýna Šílová, Eva Vedralová a Jaroslav Hor

14

Re: Pokračování úprav přednádraží

Prosím P.T. spoluobčany, aby se přestali navážet do našeho pracovitého a nezištného pana starosty, který nedělá nic pro sebe, ale pro blaho všech.

Born stupid? Try again!

15

Re: Pokračování úprav přednádraží

Jasně, šlápnul jsem na krk pár lidem, kteří si chtěli udělat z města dojnou krávu. Jste si jisti, že nejste mezi nimi? Tak hurá do mě. Přeji hezký večer.

16 Naposledy upravil: Pivas (23.03.2013 10:29:22)

Re: Pokračování úprav přednádraží

Jakub Nekolný napsal:

Jasně, šlápnul jsem na krk pár lidem, kteří si chtěli udělat z města dojnou krávu. Jste si jisti, že nejste mezi nimi? Tak hurá do mě. Přeji hezký večer.

Jasně: nemocnice, Norsko, park, řada zamlžených a netransparentních akcí a informací....! To musí být hodně gumové údy, aby samy sobě dokázaly šlápnout na krk. To musí být litinové svědomí, dokázat toto o sobě napsat. Takže hurá do Vás, po tomto prohlášení si totiž nic jiného nezasloužíte. Já mám jistotu, že mezi Vámi zmíněnými lidmi nejsem!!!  Mám ještě tu výhodu, že nedělám, nechci a nepotřebuji dělat kariéru prostřednictvím jakékoliv politické strany. Hezký víkend.

Born stupid? Try again!

17

Re: Pokračování úprav přednádraží

Diskuse se nám trošku zvrtla do emotivní roviny, což zpravidla znamená, že se vytratí ta věcná stránka.
Jasná odpověď  na to, jaký je stav podepisování, opravdu pane starosto nezazněla, zeptám se (teď už vážně a bez nadsázky) i já:

Byla s ČD už podepsána smlouva o spolupráci, jako to bylo uvedeno ve únorovém Zpravodaji na str. 3?

18

Re: Pokračování úprav přednádraží

Zkusím to tedy znovu a doufám, že to bude pochopitelné pro všechny.

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o spolupráci s Českými drahami na vybudování parkoviště již v dubnu 2011. O rok později pak bylo zastupitelstvem schváleno přijetí dotace z ROP, financování akce a zapracování do rozpočtů let 2012 a 2013. Avšak se smluvním zajištění investičního závazku ČD pouze partnerskou smlouvou a nikoliv smlouvou o spolupráci.   

Po dvou letech jednání již v době realizace stavby se podařilo získat ze strany Českých drah podepsanou smlouvu, ve které jsme museli akceptovat některé změny (popisuji je výše). Tuto smlouvu jsem podepsal, abychom okamžitě mohli fakturovat ČD jejich spoluúčast cca 8 mil. Kč. Protože splatnost faktur na ČD i dle smlouvy je 90 dní a blíží se konec projektu. K závěrečnému vyhodnocení (konec června) potřebujeme mít naplněné smluvní ujednání a proběhlé veškeré platby.

O důvodu stornování a opětovného schválení smluv o spolupráci jsem psal již také výše. A jaký bude další postup? V případě schválení smluv na zítřejším jednání zastupitelstva, jsem dohodnut se zástupci Českých drah a ve čtvrtek okamžitě podepíšeme smlouvu a zároveň předám i fakturaci příspěvku. Na dnešním jednání s ředitelem ROP Střední Čechy jsme dnes dohodli na posunutí termínu pro závěrečné hodnocení akce. Tím by se mělo vše časově zvládnout bez hrozby možných následných sankcí.

Přeji hezký den

Re: Pokračování úprav přednádraží

Dobrý den, pane starosto. Jak dopadlo včerejší jednání na drahách? Byla smlouva podepsána?

Děkuji za informaci.

Traurig

20

Re: Pokračování úprav přednádraží

Osobní jednání se zatím neuskutečnilo a k podpisu smlouvy nedošlo. Zástupce Českých drah jsem seznámil se změnami v návrhu smlouvy a zaslal jsem jim schválené znění. Dohodli jsme se, že se nad tím sejdeme po Velikonocích.

Přeji hezké svátky