1

Téma: Životní prostředí

Nevíme na koho se obrátit s následujícím problémem:
Na rohu Ruské a Slovenské ulice bydlí rodina, která mimo to, že má hospodářství ( slepice, ovce, psy, které občas navštěvují vedlejší parcely), v poslední době zamořuje celé okolí spalinami z komína hospodářské budovy. I v horkých dnech, pokud zatopí, nebývá možno větrat otevřenými okny a ani pobývat na zahradě. Zároveň máme obavy, že komín je ve špatném stavu a stejně, jako ostatní sousedé se obáváme nebezpečí možného požáru. Se členy rodiny se není možno domluvit. Jak postupovat, abychom zase mohli volně dýchat? Děkuji za každou radu.

2

Re: Životní prostředí

Jen bych doplnila a upřesnila příspěvek na téma "životní prostředí". Jedná se o to, že chovají 4 ovce na ploše cca 10m čtverečních, slepic je cca 20 a psi jsou 2. A mají ,nevím jestli obsazenou" králíkárnu. Záhadou je čím je živí, protože nevlastní ani metr pozemku. Což jim nebrání v tom, že slepice se celý den pasou na vedlejší parcele, která jim samozřejmě nepatří a ovce na pastvu na tomto cizím pozemku vyhání několikrát denně. Majitel tohoto pozemku jim vstup na parcelu zakázal, ale dále se nic neděje. A ještě skládkou opravdu odpornou zabírají další cizí pozemek. Bohužel majitelé těchto pozemků jsou k našim připomínkám naprosto lhostejní. Kouření celodenně z komína obtěžuje celé okolí. A smrad a hluk , zejména bekot ovcí, je taky "nad míru"

Re: Životní prostředí

Ta volně pobíhající zvířata se většinou kvalifikují jako přestupek podle § 27 odst. 2 či 3 (podle toho, zda se jedná o hospodářské zvíře) zák. č. 246/1992 Sb na ochranu zvířat proti týrání. Založení černé skládky je pak přestupkem podle § 69 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech. Můžete se obrátit na obecní úřad s podnětem k projednání přestupku.

4

Re: Životní prostředí

Na obecní úřad se již obracet nemusíte, předal jsem podnět k prošetření odboru životního prostředí, který by měl v součinnosti s dalšími provést místní šetření a situaci řešit.

5

Re: Životní prostředí

Dobrý večer,
Bekot ovcí z jedné strany a z druhé strany v ulici Slezská , kde majitel chová velký počet  hus a slepic s kohoutem. Ten celodenní hluk a zápach již nejde tolerovat a nelze užívat venkovní posezení.
Na sousedskou domluvu mi majitel odpověděl ,že si na svém pozemku může dělat co chce.Může někdo poradit či pomoci?

6

Re: Životní prostředí

Děkuji za podnět k prošetření odboru životního prostředí ípadu ze Slovenské ulice. Ovce jsou neoznačené, žijí v neutěšených podmínkách, ale to i jejich majitelé. Laickým pohledem soudím, že zvířata jsou hladová, psi často naříkají, na pozemku majitelé stále staví podivné přístřešky, které nejsou nijak pevné, sbírají odpadky v celém okolí, které částečně pálí a topí jimi a částečně je shromažďují na pozemku. Ovce expandovali "jen" na sousední pozemek, kde není žádná stavba, tedy majitelé přijedou jen občas zjistit škody, ale slepice přelétají plot, volně chodí po ulici, často mám obavy, aby je nesrazilo auto. Posílala jsem podnět k šetření již před rokem na Státní veterinární správu pro Středočeský kraj, ale nevím, jestli nějaké proběhlo.
Pokud jde o druhý jmenovaný případ ve Slezské ulici, také jsem jednou dávala podnět k šetření odboru životního prostředí a na hygienu. Majitel objektu v mém sousedství chová na malém pozemku desítky hus, slepic a jiných hospodářských zvířat. Z pozemku se šíří nesnesitelný zápach, který okolí značně obtěžuje  a komplikuje život. Když je jeho pozemek příliš zanesený výkaly a peřím, likviduje to autogenem, tedy pokud se dobře vyjadřuji, prostě nějakým plamenometem. Letošní rok je situace obzvlášť vyhrocená, v podstatě od jara okolní domy sužuje nesnesitelný zápach výkalů zvířat, některým vadí i výrazný celodenní hluk, a to nemluvím o zhoršení alergických projevů u malých dětí v sousedství. Šetření v minulosti proběhlo až několik týdnů po podání podnětu, tedy přesněji po posvícení, kdy většina zvířat už byla pravděpodobně součástí posvícenského oběda a na pozemku jich bylo minimální množství, určeno k obnově chovu. Kontrola tedy konstatovala, že majitel chovem zvířata netýrá. Ale náš podnět směřoval k tomu, že majitel svým chovem týrá své okolí, nás sousedy. V minulosti majitel sliboval omezení chovu a pak jeho přesun na vesnici, kde prý má připravený pozemek, ale to se nestalo a už asi nestane. Poslední rok už ani neslibuje, protože si prý na svém pozemku může dělat co chce. Prosím kdyby šel prošetřit i tento případ, byla bych moc ráda. Děkuji za pomoc

7

Re: Životní prostředí

Dobrý den,

prosím o průběžné informování o krocích vedoucích k řešení této alarmující situace ze strany místní samosprávy.

Děkuji.

8

Re: Životní prostředí

Dobrý den,

ráda bych tímto znovu požádala kompetentní osoby o vyjádření k danému tématu.

Aktuální shrnutí situace je následující: obyvatelé domu nebo spíše "ruiny" na rohu Ruské a Slovenské ulice na pozemku dále hromadí odpadky, které následně pálí především v nočních hodinách v jakési kůlně náležející k ruině domu. Spalinami z plastového a jiného odpadu zamořují široké okolí a znemožňují větrání, případně pobyt  majitelům okolních nemovitostí na venkovních prostranstvích. Ovce se dále pasou a bečí na vedlejších pozemcích, ničí ploty a požírají zeleň. Doprovodným jevem je jejich bečení a zápach výkalů a moči.

Tzv. višničkou na dortu byl požár, který vznikl o víkendu na zanedbaném pozemku sousedícím s inkriminovanou ruinou. Nebýt přítomnosti a rychlého zásahu majitelů ohrožené nemovitosti, následky požáru by byly podstatně větší.

Tímto žádám zodpovědné úředníky o vyjádření k této situace a k zajištění kroků vedoucích k efektivnímu řešení.

Děkuji.

9

Re: Životní prostředí

Můžeme se něco dozvědět o výsledku výše uvedeného?

10

Re: Životní prostředí

Dle Krajské veterinární správy jsou podmínky pro chov zvířat u prvního chovatele vyhovující a nedochází k porušení zákona o veterinární péči ani zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dle Krajské hygienické stanice je zápach pouze obtěžující. Chovatel byl poučen o snížení zápachu použitím slámy nebo pilin.

Druhý chovatel neměl ovce registrované ani ostříhané, ale jinak nevykazovaly známky špatného zdravotního stavu. Avšak bylo u něj zjištěno vytápění garáže či dílny topením na pevná paliva bez dokladu kontroly spalinových cest a s nevyhovujícím kouřovodem. Chovatel byl na místě poučen, že musí předložit potřebné doklady ohledně komína na odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ.

Podnět směřující k tomu, že chovatel svým chovem týrá své okolí – sousedy, není v kompetenci zúčastněných orgánů posoudit. Stěžovatelé mohou tuto věc řešit občanskoprávní cestou, tedy obrátit se na místně příslušný soud.