61

Re: Koupaliště

Koalice pod vedením ODS a především pana starosty tak dlouho odkládala zprovoznění koupaliště až se město dostalo do stavu kdy se objevují nové projekty s vysokými náklady. Pak nejspíš zastupitelé neměli na vybranou, koupaliště rušíme, nemáme finance. Nevím kdy město koupaliště koupilo, odhaduji před 15-20 roky. Možná by se dalo dalších pár let počkat, to obyvatelé vydrží, třeba se změní vedení města, změní se pohled na požadavky obyvatel a priority projektů.
Sokolové nebyli hloupí, našli dobré místo pro koupaliště. Jeho zrušení je snadné, viz zavezené dětské brouzdaliště. Postavit jinde nové, to bude velký problém. Prostor pro „veřejné“ sportoviště, což je dobrá věc, se dá najít jinde než na koupališti.
Jak město došlo k investičním nákladům na koupaliště 29 mil., jen podle Úval? Kuchyň a jídelna za 91 mil jsou vlastní náklady města, anebo zde bude dotace? Ceny dalších projektů a jejich rozložení v čase nebyly uvedeny.

Re: Koupaliště

Robert napsal:

Kuchyň a jídelna za 91 mil jsou vlastní náklady města, anebo zde bude dotace?

Podle rozpočtu pro rok 2019 a 2020 je 60 milionů dotace a zbytek vlastní prostředky města.

63 Naposledy upravil: Tomáš Klinecký (07.02.2020 14:46:00)

Re: Koupaliště

Dobrý den, město koupilo areál koupaliště v roce 2007. Předpokládané náklady konkrétního záměru vycházejí vždy až z prováděcí dokumentace, reálné ze soutěže a skutečné po dokončení; jinak jde o více či méně kvalifikované odhady. Proto je porovnání s nedávno realizovaným projektem (nemusí jít nutně jen o Úvaly) asi nejpřesnějším údajem, který lze v dané chvíli získat. Samozřejmě to závisí na tom, co je v rámci rekonstrukce všechno obsaženo.

Co se týče jiných velkých projektů, tak kromě výstavby školní kuchyně (91 mil. Kč, z toho 60 mil. z dotace) nás letos čeká budova školního poradenství (dotace 30 mil. Kč) a podle výsledku podané žádosti o dotaci v krátké době obnova hlavního přivaděče vody do města a napojení dalších vodních zdrojů (75 mil.), intenzifikace ČOV (18 mil. Kč), rekonstrukce a dostavba vodojemu a dalších objektů (52 mil. Kč). Také projektujeme výstavbu nové budovy MŠ Kollárova (předpoklad kolem 45 mil. Kč) a dostavbu ZŠ Žitomířská (200 mil. Kč). I na tyto se budeme snažit získat dotaci, ke které je ale vždy nemalá spoluúčast města. Od úspěšnosti podaných nebo předpokládaných žádostí o dotaci se bude odvíjet přesnější horizont realizace jednotlivých akcí. Čeká nás ve spolupráci se Středočeským krajem také Žižkova ulice (250 mil. Kč) a řada středních investic jako třeba výměna vodovodu a kanalizace v ulici Sokolovská (8,6 mil. Kč). Není to tak, že by město něco odkládalo, až se objevily nové projekty, ale spíše se tyto projekty daří realizovat. Každý záměr vyžaduje přípravu a zabere určitou lidskou kapacitu a finanční prostředky, a to právě už od přípravy. Je-li podpořen z dotace, město musí poskytnout finanční spoluúčast. O chystaných záměrech se snažíme průběžně informovat ve zpravodaji, na webu i FB, kde jsou i podrobnější údaje o nákladech, předpokládaných termínech apod.

64

Re: Koupaliště

Koupaliště město koupilo před 13 roky a nic s tímto areálem neudělalo. Proč ho tedy kupovalo? Pan starosta to jistě ví, byl v tu dobu ve vedení města.
Pan Klinecký vyjmenoval projekty a to tam, odhaduji, některé významné chybí.
Jak však věřit pravdivosti jeho vyjádřením když napíše v první reakci „školní kuchyně za 91 mil“, tudíž jsem to chápal, že to jsou náklady města, a teprve když se optám zda je tam dotace a jaký je její podíl, tak z toho vylezou náklady města 30 mil. Nejprve ohromí 91 mil a tak na koupaliště prostě není a najednou je to jinak. Vyznívá mi z toho opět „ Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby“. Krásných horkých 13 let město promarnilo.

65

Re: Koupaliště

Zdravím a dovoluji si připojit pár slov ke koupališti.
Myslím, že nejsem jediný občan, kterého trápí toto téma. Před 10 lety jsme si s rodinou při našich procházkách snili o tom, jak by bylo krásné toto historické koupaliště obnovit Postupem let však chátralo čím dál víc. Z ostatních obcí, které mají podobný skvost, se dozvídáme, jak dokázali takového odkazu předků využít a obnovit jej. U nás se zvládlo zasypat brouzdaliště.
Nemyslím si, že město potřebuje koupaliště za 30 milionů, prostě jen potřebuje místo ke koupání, odpočinku, setkávání, případně grilování apod. Naddimenzované projekty nemají smysl ve chvíli, kdy je rozpočet omezený. Čímž načínám další svou myšlenku...omezený budouváním jedné školy za druhou.... proč? Pro ostatní obce? V okolních obcích (např. Tuchoraz) se vesele prodávají nové stavební pozemky od soukromých vlastníků, kteří koupili pole a zasíťovali jej. Kam ty děti budou chodit do škol a školek? Jestli dobře chápu, všichni budou jezdit do Brodu? Staneme se městem škol a školek? A co ti, co tu žijí? Co chtějí po škole nebo práci někam vyrazit s přáteli nebo rodinou? ... no jaksi není kam vyrazit. Jen do školy. Aspoň, že máme kde zaparkovat a jet vlakem do Prahy. Nic jiného nám bohužel nezbývá.
Co se týče koupaliště, věřím, že by se našla spousta občanů, kteří by rádi s obnovou pomohli...fyzické osoby vlastní prací, právnické osoby např. darem. Jen jim dát možnost...