1

(70 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážení spoluobčané,
rozlučte se s možností mít v Českém Brodě koupaliště. Ve zpravodaji č.1/2021 jsme se dočetli, že rada města 16.12.20 projednala bod Informace - Zpracování projektu: Na Kutilce - Odstranění objektu koupaliště. Nevím jak daleko je zpracován projekt využití Kutilky, ale velmi rychle došlo k realizaci zničení koupaliště neb již 5.2.21 zde bagr začal s demolicí. Zatím je z části bývalých travnatých pozemků vytvořeno štěrkové parkoviště.
Vedení města se již mnoho let v  dotaznících od občanů opakovaně dočetlo volání po zprovoznění koupaliště, zvláště, když tu bylo hodně let velmi teplé léto, ale požadavku občanů nevyslyšelo a prosadilo jeho zrušení. Tento krok se bude obtížně napravovat, otázka je, zda to je vůbec možné.

2

(70 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Koupaliště město koupilo před 13 roky a nic s tímto areálem neudělalo. Proč ho tedy kupovalo? Pan starosta to jistě ví, byl v tu dobu ve vedení města.
Pan Klinecký vyjmenoval projekty a to tam, odhaduji, některé významné chybí.
Jak však věřit pravdivosti jeho vyjádřením když napíše v první reakci „školní kuchyně za 91 mil“, tudíž jsem to chápal, že to jsou náklady města, a teprve když se optám zda je tam dotace a jaký je její podíl, tak z toho vylezou náklady města 30 mil. Nejprve ohromí 91 mil a tak na koupaliště prostě není a najednou je to jinak. Vyznívá mi z toho opět „ Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby“. Krásných horkých 13 let město promarnilo.

3

(70 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Koalice pod vedením ODS a především pana starosty tak dlouho odkládala zprovoznění koupaliště až se město dostalo do stavu kdy se objevují nové projekty s vysokými náklady. Pak nejspíš zastupitelé neměli na vybranou, koupaliště rušíme, nemáme finance. Nevím kdy město koupaliště koupilo, odhaduji před 15-20 roky. Možná by se dalo dalších pár let počkat, to obyvatelé vydrží, třeba se změní vedení města, změní se pohled na požadavky obyvatel a priority projektů.
Sokolové nebyli hloupí, našli dobré místo pro koupaliště. Jeho zrušení je snadné, viz zavezené dětské brouzdaliště. Postavit jinde nové, to bude velký problém. Prostor pro „veřejné“ sportoviště, což je dobrá věc, se dá najít jinde než na koupališti.
Jak město došlo k investičním nákladům na koupaliště 29 mil., jen podle Úval? Kuchyň a jídelna za 91 mil jsou vlastní náklady města, anebo zde bude dotace? Ceny dalších projektů a jejich rozložení v čase nebyly uvedeny.

4

(70 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Koupaliště potvrzuje rčení „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“.
Pan starosta uvádí že „Již při jednáních o územním plánu bylo konstatováno, že plocha koupaliště není pro tuto funkci dostatečně velká. Chybí zde prostor pro doplňkové aktivity jako je například hřiště na beach volleyball, minigolf či dětská hřiště a brouzdaliště“. Brouzdaliště tam bylo, již se podařilo zahrnout. Mohl však uvést další aktivity a nestačily by ani sousední dva fotbalové stadiony. Dovednost spočívá v efektivním využití toho, co je k dispozici.
Kým bylo městu doporučeno hledat jinou lokalitu? Měl nějaký návrh? Pokud ano, pak by město mělo sdělit kde a kdy bude realizováno. Pokud ne, tak by mělo veřejnosti sdělit, že se koupaliště ruší. Nejlépe v ČB zpravodaji. Je to nevratný děj a obyvatelé města by o takovém kroku měli být informováni.
Pivas píše „nepřipadá ekonomicky ani jinak výhodné koupaliště, které bude funkční při troše štěstí tak asi tři měsíce v roce“. Že je koupaliště ekonomicky náročnější je jistě pravda, ale jak moc? Dotují se jiné aktivity, může se dotovat i plavání. A klidová rekreační zóna to může být také. Nebráním se však biotopu, chce to solidní odborné promyšlení.

5

(70 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Je to smutný výsledek hlasování. Brali tito zastupitelé v potaz přání obyvatel města? Je to tak závažné rozhodnutí, že by bylo vhodné se obyvatel nějakou dotazníkovou anketou zeptat zda by funkční koupaliště uvítali a zda by jej navštěvovali. Stručně sdělit klady a zápory existence koupaliště, ekonomickou náročnost opravy a provozu. Avšak je nutné uvést hodnověrné hodnoty a možná i způsob jak se k nim dostalo. Mám pocit, že taková studie tu již byla, ale byla zpracovaná tak, že čísla byly skoro ohromující a tudíž dosažen kýžený výsledek, tj. nezprovoznit. Pan starosta uvedl důležitý argument, tj. "nefunkční" koupaliště. Je to však výsledek dlouholetého postoje radnice k tomuto prostoru. V čele s panem starostou.

6

(70 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Přečetl jsem si program zastupitelstva 22.1.2020. Bod 13 je Koupaliště. Návrh z Rady města je
Rada města 
I. bere na vědomí:
- informaci o postupu při využití areálu koupaliště Na Kutilce.
II. doporučuje:
- zastupitelstvu města souhlasit s odstraněním staveb bazénů v areálu koupaliště a s využitím areálu koupaliště v souladu s územním plánem (plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení).

Tudíž koupaliště dle názoru vedení města skončilo. Není pochyb o tom, že je provoz náročný, ale co není? Možná to chce přemýšlet směrem vytvořit, ne zničit. A též hledět na přání obyvatel, najít řešení k jejich uspokojení. Funkční koupaliště je přece rovněž v souladu s územním plánem. Jen je to výrazně obtížnější než zahrnutí.
Vy, kterým není předložený osud koupaliště lhostejný, přijďte na jednání zastupitelstva.