1

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Kdepak ten tajuplný pan Norg , který se nepředstaví ,asi bydlí ?
V Českém Brodě ?
Dvořáček

2

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Tak co pane starosto, pane Binko, pane tajemníku !

Jak se k celé záležitosti o které nahoře debatujeme vyjáříte ?
Budete zase mlčet  , jako když jste nám měli odpovědět na petici ohledně
stížnosti na dopravu  v Jungmannově a Havlíčkově ulici ?
Dvořáček

3

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den,
abych podpořil naše tvrzení, že odklon dopravy ulicemi Jungmannova a Havlíčkova je absolutní nesmysl, dovoluji si informovat pana starostu ,dopravní komisi, odbor dopravy a tajemníka , že na křižovatce Havlíčkova/Jungmannova byla včera dopravní nehoda. Autobus a dodávka se prostě do tak malého prostoru, jaký poskytuje tak malá ulička nevešly. Naštěstí tam nikdo nešel. Fotky mám k dispozici.
Dvořáček

4

(4 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den ,
chtěl bych poděkovat za  článek , který psal Vostep ohledně problematiky chodců a dopravy v Českém Brodě.
Ohledně Jungmannovy ulice , o které ve Vašem článku píšete ( viz výtah dole), bych rád uvedl následující:
Hned po zobousmrnění této ulice se nás vydalo asi 40 z dotčené ulice za panem starostou a vyjádřili mu náš hluboký nesouhlas s tímto počinem. Víte co to s ním udělalo ? Nic.

Dále jsme sepsali petici (cca. 60 lidí ) a poslali jí na město .
Město nám věnovalo prostor na diskuzi na schůzi zastupitelstva a to je vše.
Pan starosta se ani neobtěžoval na písemnou petici písemně odpovědět.

Díky zobousmění Jungmannovy a Havlíčkovy ulice si udělali motoristé z Českého Brodu transferové město a náramně jim to vyhovuje. Snažíme se i nadále městu vyjadřovat náš nesouhlas , ale je to jak když na zeď hrách hází.   

Snad jsem alespoň trochu vysvětlil, že nám není současný stav lhostejný .
Současné vedení města včetně starosty  nás už jaksi odepsali.

Dvořáček

(Prvním počinem v tomto směru bylo jednoznačné rozhodnutí, které ze zbytečné jednosměrky v Jungmannově ulici udělalo silnici obousměrnou, čímž výrazně omezilo prostor na chůzi na úzkých chodnících podél cesty. Ty v zimním období fungují jako místo pro uskladnění shrnutého sněhu a v létě pro umístění tolik důležitých dopravních značek pro automobily. Tímto způsobem se omezil provoz chodců na minimum a město také elegantně vyřešilo problém s provozem nikým nevolených matek s kočárky. V těchto místech projdou jen ty nejodvážnější a na vlastní riziko! Většina místních obyvatel v ulici tuto úpravu jednoznačně podpořila a dokázala tak, že volené zástupce považuje za své lidi!)

5

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Měl  bych dotaz na pana starostu.
Poslal jsem mu v návaznosti na naše jednání  v penzionu Anna a jho žádost fotografie z křižovatky Havlíčkova/Jungmannova.  Bohužel reakce z jeho strany nebyla žádná.
Ozve se ?
Milan Dvořáček

6

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den,
  chtěl  bych tímto informovat, že jsem poslal na oficiální mailovou adresu Brodu (k rukám pana starosty) fotografie z křižovatky Jungmannova/Havlíčkova. Pouze jsem chtěl poznamenat,
že zábradlí , které navrhuje pan starosta nic nevyřeší. Křižovatka je velmi úzká a pro dvousměrný provoz nedostačující.
S pozdravem
Dvořáček

7

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážený pane Nekolný,

trvám na tom , že když se dělá anketa a obětuje se jedna skupina lidí pro blaho ostatních , tak je to zvěrstvo a je to hodné konztultací s ombudsmanem. 

Dvořáček

8

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Marek Binko napsal:

Dobrý den pane Dvořáčku,

má reakce na nápad s anketou byla na příspěvek člena Claudye z 2.5.2012 (předposlední odstavec). ČB zpravodaj jsem si dnes po příjezdu z dovolené vyzvedl ze schránky a anketu jsem viděl poprvé. Na její tvorbě jsem se nijak nepodílel. Nezapomeňte, že jsem „jen“ jeden z 21 zastupitelů, navíc jeden z 5 v opozici. Tj. město mne nemusí nijak obcházet, protože se mnou není povinno nic konzultovat. Vámi použitý výraz „křivé jednání“ mne uráží. Na rozdíl např. od "Alana" zde vystupuji na rovinu.

Marek Binko

Dobrý den ,pane Binko,
ptal jsem se od koho to křívé jednání pochází. To je vše. Pakliže jste na naší straně, tak nám pomozte.

Dvořáček

9

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Marek Binko napsal:

Dobrý den všem,

líbí se mi nápad s anketou. V ČB zpravodaji by mohla vyjít výzva k účasti občanů v internetové anketě, aby její účast byla pokud možno co nejvyšší.

Dne 29.11.2011 jsem zde uvedl:
"V příp., že by se např. prokázalo, že obousměrná Jungmannova generuje více aut přes město, než tomu bylo původně, tj. že zátěž v Jungmannově se výrazně zvýšila, ale Kollárově se významně neulevilo, byl bych pro to navrátit věci do původního stavu se 2 změnami. Ulici Havlíčkovu bych doporučil ponechat obousměrnou z důvodu lepší místní obsluhy, např. když budete vyjíždět z Podskalí na Suvorovovu, Palackého a pak bych v ulici Jungmannově doporučil udělat pruh pro cyklisty ve směru od Kouřimské brány (viz Tyršova). V Jungmannově by tedy nebylo možno dále parkovat. Zároveň by již nebyla tak stísněná, protože pro auta by byl pruh o šířce cca 4,5 m oproti dnešním 3 m, což ovšem zase bude svádět k rychlejší jízdě. Ponechání Jungmannovy obousměrné pro cyklisty pokládám za naprosto klíčové z hlediska ucelenosti a použitelnosti sítě ulic města pro cyklodopravu."

Tento svůj osobní názor jsem nezměnil, a proto bych navrhoval buď výše popsanou variantu nebo ponechat stávající obousměrný stav. Zároveň by ale zjednosměrnění Jungmannovy bylo možné až po podmiňujících úpravách v ulici Krále Jiřího a na náměstí, které město slibuje realizovat v průběhu letošního roku. Důvody k této podmíněnosti zde také již byly popsány.

Marek Binko

Dobrý den,

chtěl bych reagovat na tuto zprávu , kde pane Binko píšete , že se Vám líbí článek s anketou , která by mohla vyjít v  Českobrodském zpravodaji.
Je to podivné , ale tato anketa v ČB zpravodaji právě vyšla . Zaráží mne , že schvalování zpravodaje muselo probíhat mnohem dříve , než jste  tuto zprávu  psal (3.5.).
Jak je to teda ? Město Vás obchází a anketa se dělá za Vašimi zády nebo
to křivé jednání pochází od Vás ?

Já opakuji svůj názor . Dělat anketu , která se bezprostředně týká lidí , které obětujeme je zvěrstvo. Myslím , že by to stálo za konzultaci s úřadem ombudsmana.

Dvořáček

10

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Tato anketa je rozhodování o tom ,koho budeme obětovat pro  blaho ostatních. To je zrůdné.

Milan Dvořáček