1

(25 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý večer pane Nekolný,

korektnost je přesně to, oč tu běží. Jsem rád, že se v tomto shodneme.

Ano, jírovce jsou napadené klíněnkou, to nikdo nezpochybňuje. Problém je v tom, že klíněnka není důvod pro kácení. Dostupných odkazů je plný internet.

Je skvělé, že budeme mít rovnou 2 znalecké posudky. O to jednodušeji se bude všem rozhodovat. Při té příležitosti by mě zajímalo, zda by se znalecký posudek nechal dělat, i kdyby petice nevznikla. A taky, zda byl vypracován znalecký posudek na již poražený kaštan (údajně ve stádiu odumírání).

Otáčení autobusů – cituji ze zápisu jednání komise dopravy ze dne 10.1.2012 „…V této souvislosti také Bc. Binko informoval, že při své pravidelné pracovní schůzce se zástupci koordinátora veřejné dopravy, organizace ROPID, zjistil, že tito se vůbec nevyjadřovali ke zpracované dokumentaci pro územní rozhodnutí ani k projektu. Důsledkem tohoto pochybení investora je skutečnost, že v novém terminálu budou zhoršeny již dnes velmi nevyhovující a nebezpečné podmínky pro otáčení autobusů (nutné couvání v hlavním dopravním prostoru), což bude znamenat mj. i nerovnoměrné vytížení jednotlivých autobusových stání.“

Nikdo netvrdí, že je vaším zájmem stromy kácet. Jen mě prostě žádný z těch předložených argumentů nedokáže přesvědčit, že se dělá maximum pro jejich záchranu.

Na schůzku se těším, myslím že je v plánu počátkem příštího týdne.

Hezký večer.
petr jirásek

2

(25 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

aha, takže v létě bylo navrženo pokácení stromů z důvodu narušení kořenového systému a jejich další stability, přičemž ČD podaly žádost o pokácení, se zdůvodněním „dřeviny nepůsobí vitálním dojmem, prosychají a jsou napadeny klíněnkou jírovcovou“. Přizvaný nezávislý odborník je pak mile překvapen dobrým zdravotní stavem a příkladnou vitalitou.

„Do silnice zelený pás moc rozšiřovat nelze, protože musí být zachován prostor pro otáčení autobusů a už současný stav není dobrý,“ přičemž se i tak ví, že se autobusy stejně neotočí najednou a že budou muset couvat. Navíc se autobusy budou otáčet o kus dále, směrem na Liblice.

Město se snaží zachránit stromy seč mu síly stačí, přesto vyzve vlastníka stromů, ať požádá město o povolení k pokácení.

Já teda nevím. Jsem jediný, na koho ta vysvětlující kampaň nepůsobí důvěryhodným dojmem?

3

(25 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den,

tak já myslím, že máme vyřešeno, ne? Podle odborníků jsou stromy (v rozporu s tvrzením zástupců města) v dobré kondici a vykazují příkladnou vitalitu. Z praxe máme příklady, že při správném technologickém postupu se stromy během rekonstrukce nemusí nutně poškodit. Vzhledem k tomu, že zachování stromů bylo již v projektu, předpokládám, že s tím vítězná firma počítala a že to pro ni nebude problém.

Takže nezbývá, než aby na vykácení přestala naprosto nesmyslně trvat radnice a můžeme se zase všichni začít věnovat svým záležitostem. Krása.

A ten strom ve Zíně? Noooo, a co kdybychom nechali pro jistotu strhnout všechny starší domy? Nerad bych, aby se v Brodě opakovala stejná tragédie, jako v Olomouci > http://www.ceskatelevize.cz/ct24/region … a-zemrela/

4

(25 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den,
paní Bouchalové držím palce, petici jsem již podepsal a rád si poslechnu zdůvodnění, proč je potřeba ty stromy pokácet. Ono „dřeviny nepůsobí vitálním dojmem a jsou napadeny klíněnkou“ mi jako pádný důvod pro pokácení 5-ti stoletých stromů nepřipadá.
Něco málo o klíněnce např. zde: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region … 20828.html

5

(23 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Alan napsal:

Děkuju Frankovce za terminologii, nedal jsem si pozor použít správný termín. Opravdu děkuju. Přesto stále nechápu, a řada občanů se mnou, význam cyklopruhu v Tyršově ulici.

Vy to nechápete? Já teda nejsem odborník na dopravu, ale podle mě je to tam proto, aby cyklisté mohli ulici Tyršovu využívat obousměrně a nemuseli objíždět celé náměstí, případně jezdit po chodníku. Nebo ne?

A aby bicykl využívalo více lidí a nebylo to o těchto ostrůvcích, je potřeba vytvářet další vhodné podmínky a odstraňovat překážky. Ideálně pak vše propojit v ucelený a vzájemně fungující celek. Proto bylo založeno toto diskuzní téma, proto se pracuje na generelu cyklodopravy.

Od vás jsme se zatím dozvěděli něco málo o osobních antipatiích, k tématu bohužel vůbec nic. Škoda.

Marku, pevně věřím, že cesta po proudu není ta, kterou si zvolíte.

6

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den,
pokud je setkání komise dopravy veřejně přístupné, rád se v pondělí zúčastním.

7

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den,
především jsem rád, že se někdo tomuto téma začal věnovat koncepčně, že se otevřela veřejná debata a hlavně, že předložené návrhy mají hlavu a patu. Za to Vám, pane Binko, patří velký dík. Pevně věřím, že tato aktivita přinese i kýžené výsledky.
Rád bych se vyjádřil k situaci na vnitřním městském okruhu a to konkrétně v ulici Kollárova, která je podle mého naprosto tragická. „Tozatom“ to popsal naprosto přesně – ve směru zleva doprava (od nemocnice k nádraží) existují 3 způsoby průjezdu městem (jeden z nich je Kollárovou ulicí). V opačném směru pouze jeden (opět Kollárovou). Navíc Kollárkou musí projet všichni ti, kdo míří na náměstí (dle mého velmi střízlivého odhadu 1/3 aut!!!, která ve směru od nádraží projíždí Kollárovou ulicí – tohle lze vysledovat prostým pozorováním na křižovatce u Sokolovny. Takže tady máme jednu z nejrušnějších ulic (nepočítaje tranzitní cesty). Zároveň se jedná o ulici plnou obytných domů, ale především ulici, ve které je mateřská škola, základní škola, 2 ZUŠky, skauti, cesta od nádraží ke gymnáziu atd. Tedy zároveň jednu z nejrušnějších ulic co se chodců (především dětí) týče. Zajímavý paradox.
Návrh řešení předkládám zde.  Zobousměrnit ulici Krále Jiřího a umožnit tak vjezd na náměstí od nádraží. Ulici v místě, kde protíná obě náměstí naopak úplně uzavřít, případně umožnit vjezd pouze zásobování. Ve směru od nádraží by se tedy pokračovalo přes Husovo náměstí, z opačného směru (od Fotochemy) přes náměstí Arnošta z Pardubic. Zároveň udělat z celého náměstí obytnou zónu (max. rychlost 20 km/h) a hlavně instalovat zvýšené přechody pro chodce a další prvky, které zamezí rychlému průjezdu náměstím a tedy i průjezdu tranzitu. Jak již bylo řečeno, ulice Krále Jiřího a Suvorovova by byly obousměrné, každý by tedy mohl z náměstí vyjet tím směrem, kterým tam vjel. Tyto opatření by vedly k dalšímu odlehčení ulicím Kollárova a Jungmannova. Celý princip tedy spočívá v umožnění co nejjednoduššího vjezdu a výjezdu na/z náměstí těm, kteří tam stejně směřují (aniž by museli obkroužit polovinu města) a zároveň nastavit takové podmínky, aby historické centrum nebylo využíváno jako tranzit.
Dále bude určitě zapotřebí přijmout další opatření pro snížení rychlosti aut projíždějících Kollárovou ulicí. Velmi vítám umístění cedule omezující rychlost na 30km/h, nutno však podotknout, že zatím se jí řídíme pouze já a postarší, odvážné paní jedoucí na bicyklech . Podle mého subjektivního odhadu jezdí auta pořád stejně rychle… Tohle může částečně vyřešit napevno umístěný radar, velmi časté měření (a pokutování) policií, ale nejlépe zvýšené přechody pro chodce. Byl by to další z důvodů, proč by tranzit mířil na Malechov (tedy tam, kam patří, než bude někdy v budoucnu vybudován obchvat). Řešení zvýšenými přechody pro chodce jsem viděl i jiných městech (např. hlavní tah Golčovým Jeníkovem – bylo jich tam asi 6 po cca 200 metrech), tak nevím, proč by to nešlo v Brodě.           
Tolik tedy můj příspěvek, těším se na další podněty k diskuzi.