21

Re: Koncepce dopravy

První, co mne napadá je např. cesta od Fotochemy / nemocnice / Žitomířské do Mexika - Sportovní ul. a západně od ní. Ale v pořádku - další konkrétní návrh, o kterém se můžeme seriozně bavit. Díky.

22

Re: Koncepce dopravy

Laickým odhadem mi vychází cesta přes jednosměrnou Jungmannovu, Jana Kouly a kolem Karmy +/- časově stejně a plynuleji. Podobných situací, které uvádíte, bychom našli více - například z Prokopa Velikého do Tuchorazské - také se musí objet celé město. Jen už si na to všichni zvykli a není s tím problém. Jsem však přesvědčen, že jednosměrná Kollárova by přispěla k plynulosti dopravy nejen v této konkrétní ulici. Plynulejší doprava je dle mě osobně lepší, než nejkratší cesta "přískoky".

23

Re: Koncepce dopravy

Osobně zastávám podobný názor, klidné centrum města s dostatečnými vjezdy a výjezdy přes zpomalovací pásy a jednosměrný provoz na objezdu náměstí. Tedy s výjimkou ulic Jana Kouly a částí ulic Suvorovova a Žižkova.

24

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
v nynější situaci neni obchvat aktuální, ale s ohledem na budoucí rozvoj města a dopravy by bylo nezodpovědné ho do uzemního plánu nezačlenit.

25

Re: Koncepce dopravy

Jasně, ale jak už psal Marek Binko, je to hlavně námět k diskuzi a také bude záležet na průzkumech četnosti dopravy a její projekci do budoucna. Malechovská spojka je v plánech již asi 70 let a patrně tam ještě hezkou řádku let zůstane.

26

Re: Koncepce dopravy

Chtěl bych se pana BINKA zeptat, zda se dělal nějaký dopravní průzkum průjezdů vozidel z hlediska časového, aby bylo zřejmé ve kterých dnech a časech projíždí nejvíce vozidel a jaká je jejich struktura? Zatím se hovořilo jen o celkových číslech. Děkuji.

27

Re: Koncepce dopravy

Veřejně jsou dostupné intenzity dopravy, které sčítalo ŘSD - ty jsou použity i v našem materiálu. Odbor dopravy MěÚ má ještě k dispozici sčítání, které se provádělo v roce 2008 tuším v souvislosti se zvažovanou instalací pevných radarů. Ale podrobnosti by Vám sdělili na odboru dopravy.

28

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den,
především jsem rád, že se někdo tomuto téma začal věnovat koncepčně, že se otevřela veřejná debata a hlavně, že předložené návrhy mají hlavu a patu. Za to Vám, pane Binko, patří velký dík. Pevně věřím, že tato aktivita přinese i kýžené výsledky.
Rád bych se vyjádřil k situaci na vnitřním městském okruhu a to konkrétně v ulici Kollárova, která je podle mého naprosto tragická. „Tozatom“ to popsal naprosto přesně – ve směru zleva doprava (od nemocnice k nádraží) existují 3 způsoby průjezdu městem (jeden z nich je Kollárovou ulicí). V opačném směru pouze jeden (opět Kollárovou). Navíc Kollárkou musí projet všichni ti, kdo míří na náměstí (dle mého velmi střízlivého odhadu 1/3 aut!!!, která ve směru od nádraží projíždí Kollárovou ulicí – tohle lze vysledovat prostým pozorováním na křižovatce u Sokolovny. Takže tady máme jednu z nejrušnějších ulic (nepočítaje tranzitní cesty). Zároveň se jedná o ulici plnou obytných domů, ale především ulici, ve které je mateřská škola, základní škola, 2 ZUŠky, skauti, cesta od nádraží ke gymnáziu atd. Tedy zároveň jednu z nejrušnějších ulic co se chodců (především dětí) týče. Zajímavý paradox.
Návrh řešení předkládám zde.  Zobousměrnit ulici Krále Jiřího a umožnit tak vjezd na náměstí od nádraží. Ulici v místě, kde protíná obě náměstí naopak úplně uzavřít, případně umožnit vjezd pouze zásobování. Ve směru od nádraží by se tedy pokračovalo přes Husovo náměstí, z opačného směru (od Fotochemy) přes náměstí Arnošta z Pardubic. Zároveň udělat z celého náměstí obytnou zónu (max. rychlost 20 km/h) a hlavně instalovat zvýšené přechody pro chodce a další prvky, které zamezí rychlému průjezdu náměstím a tedy i průjezdu tranzitu. Jak již bylo řečeno, ulice Krále Jiřího a Suvorovova by byly obousměrné, každý by tedy mohl z náměstí vyjet tím směrem, kterým tam vjel. Tyto opatření by vedly k dalšímu odlehčení ulicím Kollárova a Jungmannova. Celý princip tedy spočívá v umožnění co nejjednoduššího vjezdu a výjezdu na/z náměstí těm, kteří tam stejně směřují (aniž by museli obkroužit polovinu města) a zároveň nastavit takové podmínky, aby historické centrum nebylo využíváno jako tranzit.
Dále bude určitě zapotřebí přijmout další opatření pro snížení rychlosti aut projíždějících Kollárovou ulicí. Velmi vítám umístění cedule omezující rychlost na 30km/h, nutno však podotknout, že zatím se jí řídíme pouze já a postarší, odvážné paní jedoucí na bicyklech . Podle mého subjektivního odhadu jezdí auta pořád stejně rychle… Tohle může částečně vyřešit napevno umístěný radar, velmi časté měření (a pokutování) policií, ale nejlépe zvýšené přechody pro chodce. Byl by to další z důvodů, proč by tranzit mířil na Malechov (tedy tam, kam patří, než bude někdy v budoucnu vybudován obchvat). Řešení zvýšenými přechody pro chodce jsem viděl i jiných městech (např. hlavní tah Golčovým Jeníkovem – bylo jich tam asi 6 po cca 200 metrech), tak nevím, proč by to nešlo v Brodě.           
Tolik tedy můj příspěvek, těším se na další podněty k diskuzi.

29

Re: Koncepce dopravy

Respekt panu Aloisovi za rozsáhlou analýzu a návrh řešení, zejména druhý a třetí odstavec nelze než podepsat. Hlavně by bylo dobré, aby řešení, které se zvolí, bylo takové, které nějakou dobu vydrží. Neustálé změny by akorát mátly návštěvníky města, a leckdy i zdejší obyvatele, už tu taková situace byla nejméně jednou.

30

Re: Koncepce dopravy

Děkuji panu Binkovi.