Téma: Omezení rychlosti v Klučovské

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda se plánují úpravy dopravního režimu v Klučovské ulici.

V úseku od vyvýšeniny u nádraží směrem na Klučov je nebezpečná zatáčka, skrz kterou projíždějí auta značnou rychlostí, nezvládnou řízení a pravidelně bourají do plotů vlevo stojících domů (č.p. 781-783). Je otázkou času, kdy auto kromě plotu nabourá i chodce a zabije ho.

Kromě toho v této oblasti chybí přechod pro chodce a vzhledem k rychlosti projíždějících automobilů, nepřehledné situaci a chybějícímu pokračování chodníku je přecházení vozovky  velmi nebezpečné (včetně oblasti vyústění schodů z Jugoslávské ulice).

Bylo by vhodné omezit maximální rychlost projíždějících automobilů, případně nainstalovat zpomalovací prostředky (retardéry). Vhodný by byl také radar poblíž vjezdu do města od Klučova. Ke zvážení by byla také instalace svodidel, či jiných prostředků, chránících chodce a budovy podél silnice, nicméně snížení rychlosti projíždějících vozidel je prioritní. Bylo by také dobré prodloužit chodník od č.p. 780 ke schodům z Jugoslávské ulice a zřídit přechod pro chodce.

2

Re: Omezení rychlosti v Klučovské

Vybudování zpomalovacích retardérů je opravdu "skvělý" nápad. Sousedi Vám za to poděkují, až jim od projíždějících nákladních vozidel budou praskat otřesama baráky... Všiml jsem si, že celkem pravidelně měří v daném úseku MP rychlost... Nicméně máte pravdu, že již několikrát byly "zbourány" ploty... Možná by postačila častější kontrola Policie na alkohol v nočních hodinách a byly by ploty zachráněny...

Re: Omezení rychlosti v Klučovské

Retardéry by možná stačily jen na vrchu kopečku u nádraží (kde žádné budovy nejsou), ale je to jen návrh. Pokud by se snížila celková rychlost a doopravdy se dodržovala, tak by potřeba nebyly.
Policii jsem na místě nikdy neviděl. Možná jsou někde na začátku ulice, ale uprostřed neměří a auta rozhodně rychlost nedodržují.
Kontrola pouze na alkohol nestačí, posledních několik zbouraných plotů bylo následkem nepřiměřené rychlosti a kluzké vozovky. Alkohol sice byl v některých případech taky přítomen, ale není to hlavní důvod nehod, tím je vysoká rychlost projíždějících automobilů.

4

Re: Omezení rychlosti v Klučovské

Dopravní situace na Klučovské je skutečně dosti riziková. Nevím jak často bourají řidiči do plotů - ta pondělní rána mi přijde v poslední době dost ojedinělá, ale nedodržování rychlosti je běžné a pravidelné. Bohužel se mnohdy dopouštějí tohoto přestupku "profesionálové", např. řidiči Pošty, atd., ale i další "civilové". Retardéry na této komunikaci vidím jako nesmyslné opatření, vzhledem k charakteru dopravní zátěže. Naprosto však souhlasím s názorem, že na tomto místě jsou prakticky nulové kontroly rychlosti ať  PČR, tak měšťáky. A nejen rychlosti. Dojíždění auty na pivo do místní hospody a občasné průjezdy technicky naprosto tragických vozidel mladých "závodníků" zůstavají zcela nepovšimnuty. Kromě zvýšené činnosti policie doporučuji i pevný radar - ukazatel rychlosti - jaký je na příjezdu od Kounic. A oboustranně, event. s kamerovým systémem.

Born stupid? Try again!

5

Re: Omezení rychlosti v Klučovské

Předesílám, že v zásadě by mne nemuselo zajímat řešení dopravní situace v Klučovské ulici, protože tudy projíždím cca 5-6x do roka (navíc mi nepřipadá jako problémová, ale možná, že je to tak proto, že tu jezdím zřídka), nicméně nedá mi, abych neřekl něco na adresu retardérů. Stačí se podívat na rozmístěné betonové zábrany v Palackého ulici, zejména u výměníku při vjezdu do města, kde stačí setkání dvou osobních aut (o setkání osobního a nákladního automobilu již nemluvě)k vzniku kolizní situace v zúženém prostoru, protože řidič, jedoucí do města, se automaticky tlačí na střed nebo i za střed vozovky, ve snaze zajistit si dostatečný odstup od betonového nesmyslu, který je zde instalován. Rozmisťování různých retardérů mi proto nepřipadá jako šťastné řešení.

6

Re: Omezení rychlosti v Klučovské

Plně souhlasím s customem. Zatímco na jiných místech lze najít rozumné vysvětlení, proč byly bloky instalovány, tady (začátek Palackého při vjezdu do města) to umístění není právě nejšťastnější (nechci volit tvrdší výraz). Rád bych si tu přečetl něco od kompetentního činitele, proč bylo vybráno právě toto místo v zatáčce (byť mírné) a jaké výhody má přinášet

Re: Omezení rychlosti v Klučovské

Díky za příspěvky, s retardéry po uvážení souhlasím, nebyly by nejvhodnější. Prosil bych ale o návrat k původnímu tématu, ať se diskuse nestočí pouze na retardéry, případně betonové prvky ve zbylých částech města. Uvítal bych vyjádření zástupců města/samosprávy, zda se Klučovskou ulicí nějak zabývají. Můj dosavadní dojem (soudím i podle e-mailové komunikace) je takový, že moc ne.

8

Re: Omezení rychlosti v Klučovské

Nerozumím proč retardétry a ostatní, v této ulici je až po odbočku na Liblice "50"
Při dodržení této rychlosti je silnice zcela bezpečná.
Není tedy nutno řešit vlastní silnici ale spíše kontrolu nad dodržováním pravidel silničního provozu.
Vím že dříve se tam poměrně často měřilo, teď mi připadá že policie trochu polevila, zřejmě už to není tolik lukrativní místo.

9

Re: Omezení rychlosti v Klučovské

Dobrý den,
lukrativní místo je to stále, ostatně co se týče dodržování rychlosti, je jich v Brodě spousty, ale chápejte MP, je zima, kdo by vylézal smile.

10

Re: Omezení rychlosti v Klučovské

Hezký podvečer,

retardéry na Klučovské ulici se určitě nebudou instalovat, protože by s jejich umístěním nesouhlasil správce komunikace tedy správa a údržba silnic stejně jako na jiných silnicích 2. a 3. třídy.

Situací v této lokalitě se zabývá jak komise tak odbor dopravy. Úprava přechodu mezi parkem a nákladovým nádražím včetně přechodu pro chodce, semaforu či jiných zařízení se bude instalovat v průběhu příštího roku společně s prodloužením podchodu na nádraží.

Městská policie měří rychlost v Klučovské ulici několikrát v měsíci i v zimním období.

Další zpomalovací prvky (radar, zábrany, podélné značení) jsou plánované, ale jejich instalace bude záležet jako vše na penězích.