1

Téma: Vyhlášení signálu regulace

Jak se asi maminky na mateřské, pracující nemajíc přístup k PC, důchodci a mnozí další dozvědí o tom že byl vyhlášen signál regulace ?

Tím městským rozhlasem, který v Českém Brodě není ?
Nebo až někdy půjdou náhodou kolem MÚ si to přečtou na vývěsce ?

sad

http://www.cesbrod.cz/item/vyhlaseni-signalu-regulace

2

Re: Vyhlášení signálu regulace

Dobrý den, zveřejnění na stránkách MěÚ je jen další možností, jak upozornit občany. Signál regulace vyhlásil Krajský úřad Středočeského kraje, informuje o něm sdělovací prostředky (rozhlas, TV, atd.), které informaci šíří.
Takže toto berte jako další možnost podání informace.

Ilona Tučímová, MěÚ Český Brod, OŽPZ